Ratingová agentura Moody’s Investors Service snížila z pozitivního na stabilní výhled českého bankovního sektoru. Jako příčinu uvedla zpomalení ekonomiky, ale i zhoršení kvality úvěrového portfolia bank. I tak ale mají tuzemské banky ve srovnání s bankami v eurozóně stále velice solidní zisky.

Tuzemské banky těží z nastavení základních úrokových sazeb Českou národní bankou [ČNB]. Zatímco ty jsou v zemích eurozóny záporné, referenční sazba ČNB je aktuálně 2%. I Proto může Moody’s tvrdit, že i přes mírné zhoršení kvality úvěrových portfolií, budou tuzemské banky i v příštím roce těžit z „rostoucích úrokových sazeb i růstu objemu úvěrů“. Moody’s očekává, že tuzemské banky budou mít i nadále nejvyšší zisky ve střední a východní Evropě. Těch přitom dosahují dlouhodobě a platí to i pro letošní třetí čtvrtletí.

Česká spořitelna: 13 miliard korun

Česká spořitelna [ČS] za letošní první tři čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 9,5 procenta na 13 miliard korun. Provozní zisk stoupl o 11,8 procenta na 16,8 miliardy korun, provozní výnosy vzrostly o 8,3 procenta na 31,1 miliardy korun.

Největším přispěvatelem k nárůstu provozního zisku byl čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody. Podle banky podpořilo růst zisku také zvýšení úrokových sazeb České národní banky [ČNB] a dále pak čistý výnos z poplatků, provizí a čistý zisk z obchodních operací.

Čistý úrokový výnos banka meziročně zvýšila o 10,2 procenta na 22,2 miliardy korun. Čistý výnos z poplatků a provizí za tři čtvrtletí letošního roku proti stejnému období loni vzrostl o 4,1 procenta na 6,6 miliardy korun. Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání stoupl o 22,3 procenta na dvě miliardy korun.

Hrubý objem úvěrů a pohledávek za klienty proti loňským prvním třem čtvrtletím stoupl o 1,7 procenta na 745,9 miliardy korun. Zvýšil se u firem i domácností. Vklady klientů vzrostly o 14,8 procenta a přesáhly bilion korun.

Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů. Těch měla ke konci září 4,6 milionu. Vlastníkem České spořitelny je rakouská finanční skupina Erste Group Bank. Skupina Erste za první tři čtvrtletí vykázala čistý zisk 1,22 miliardy eur [31 miliard Kč].

Československá obchodní banka: 14,7 miliardy korun

Čistý zisk skupiny Československé obchodní banky [ČSOB] za tři čtvrtletí letošního roku stoupl o 28 procent na 14,7 miliardy korun. Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl díky růstu čistého úrokového výnosu. Dále pak díky jednorázovému výnosu 2,1 miliardy korun plynoucímu z přecenění dosavadního podílu 55 procent v Českomoravské stavební spořitelně a to v souvislosti s akvizicí zbývajícího 45% podílu bankou ve spořitelně.

Další důvod pro růst zisku byl jednorázový výnos z prodeje ČSOB Asset Management a jednorázovému výnosu z vypořádání staršího právního sporu a na základě dopadu konsolidace ČMSS. Objem aktiv pod správou skupiny vzrostl meziročně o 11 procent na 233,6 miliardy korun.

Objem úvěrů ČSOB vzrostl na konci září meziročně o pět procenta na 776 miliard Kč, objem vkladů se snížil o šest procent na 978 miliard korun. Zvýšení úvěrového portfolia se opíralo zejména o růst hypotečních úvěrů, stavebního spoření, úvěrů pro malé a střední podniky, spotřebitelského financování a leasingu.

Komerční banka: 11 miliard korun

Komerční bance vzrostl za tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 0,5 procenta na 11 miliard korun. Při zahrnutí jednorázových položek v loňském a letošním roce pak čistý zisk stoupl o 0,9 procenta. Čisté provozní výnosy Komerční banky se meziročně zlepšily o tři procenta na 24,4 miliardy korun. Meziročně stouply úvěry i vklady klientů.

K nárůstu provozních výnosů přispěly vyšší čisté úrokové výnosy, které meziročně stouply o šest procent. Čisté poplatky a provize stagnovaly. Provozní náklady po očištění o jednorázové vlivy z loňského roku, jimiž byly tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby, stouply o 2,8 procenta na 11,2 miliardy korun.

Vklady klientů stouply meziročně o 6,3 procenta na 860,2 miliardy korun. Úvěry klientům se zvýšily o čtyři procenta na 654 miliard korun. Z toho úvěry na bydlení vzrostly o 3,5 procenta na 281,7 miliardy korun a spotřebitelské úvěry o 1,2 procenta na 39 miliard korun. Podnikatelské úvěry byly vyšší o 4,8 procenta, dosáhly 333,2 miliardy korun.

Hlavním majitelem Komerční banky, která patří mezi největší tuzemské peněžní ústavy, je francouzská Société Générale. Té klesl zisk ve třetím čtvrtletí meziročně o zhruba 35 procent na 854 milionů eur [21,9 miliardy korun].

Unicredit Bank: 7,25 miliardy korun

Unicredit Bank v ČR a na Slovensku stoupl zisk ve třetím čtvrtletí o šest procent na 7,25 miliardy korun.

Objem vkladů banky stoupl meziročně o 18 procent na 432 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů vzrostl o čtyři procenta na 426 miliard korun. Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně stouply o dvě procenta na 2,9 miliardy Kč, čisté úrokové výnosy se zvýšily o pět procent na 10,8 miliardy korun.

Raiffeisenbank: 3,64 miliardy korun

Raiffeisenbank za letošní tři čtvrtletí stoupl čistý zisk meziročně o 36 procent na 3,64 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 5,5 procenta na 373 miliard korun. Celkové provozní výnosy vzrostly o 12 procent na 8,79 miliardy korun. Provozní náklady 4,82 miliardy korun se v meziročním srovnání zvýšily o 12 procent. Nárůst způsobily například vyšší investice v IT.

Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 6,6 procenta na 248 miliard Kč. K růstu primárně přispělo financování domácností [hypotéky a spotřebitelské úvěry]. Objem přijatých vkladů od klientů stoupl o 8,5 procenta na 275 miliard Kč.

Čisté úrokové výnosy banky stouply o 23 procent a dosáhly 6,51 miliardy korun. Důvodem je zejména nárůst tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků klesly o 9,7 procenta na 1,26 miliardy korun. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, se meziročně snížily o 27 procent na 817 milionů korun.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International [RBI]. Raiffeisen Bank International klesl ve 3. čtvrtletí konsolidovaný čistý zisk o 27 % na 303 milionů eur [7,7 miliardy Kč], zejména kvůli vyšším odpisům hodnoty majetku. Raiffeisen Bank International patří mezi největší banky ve střední i východní Evropě a na Balkáně. Působí ve 14 zemích regionu včetně České republiky.

Moneta Money Bank: 3,07 miliardy korun

Monetě Money Bank za letošní tři čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk o 8,7 procenta na 3,07 miliardy korun. Ziskovost očištěná o jednorázové vlivy se meziročně zvýšila o 13,3 procenta. Provozní výnosy banky v daném období vzrostly o 4,1 procenta na 7,8 miliardy korun. Kladně se na tom podepsal meziroční růst čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí.

Vlivem růstu hypotečního portfolia a portfolia spotřebitelských úvěrů banka za devět měsíců roku vykázala o 22,3 procenta vyšší objem retailových úvěrů. Spotřebitelských úvěrů banka poskytla meziročně o 9,3 procenta více a úvěrů na bydlení o 45,4 procenta více. Vedle toho poskytla o 60,6 procenta více úvěrů živnostníkům a malým podnikatelům.

Klientské vklady bance meziročně vzrostly o 21,5 procenta a počet nově získaných klientů se proti stejnému loňskému období zvýšil o 27 700, tedy o 320 procent.

Provozní náklady banky podle neauditovaných výsledků meziročně stouply o 7,3 procenta. Důvodem byl zejména vyšší příspěvek do Fondu pro řešení krize a pokračující investice do IT infrastruktury a digitalizace skupiny Moneta.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky z dřívějšího GE Money Bank se změnilo v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku.

Fio banka: 1,2 miliardy korun

Tuzemské banky jsou ve vlastnictví zahraničních subjektů. Výjimkou je Fio banka a začínající Creditas Banka. Fio banka ke konci září dosáhla čistého zisku 1,248 miliardy korun. Oproti stejnému období v roce 2018 se tak čistý zisk navýšil o téměř 68 procent. Zisk ke konci září loni byl 745 milionů korun.

Rostly i další ukazatele, například bilanční suma Fio banky meziročně vzrostla o 20,8 % na více než 157 miliard korun. Objem vkladů dosáhl 150,410 miliard korun a objem úvěrů 36,315 miliard korun. To jsou podle zástupců banky maxima. V zisku je Fio banka každý rok od udělení bankovní licence v roce 2010.

Fio bance se také daří stabilním tempem navyšovat i počet nových klientů a blíží se významné hranici milionu klientů. Za prvních 9 měsíců roku získala již 70 tisíc nových klientů jak mezi spotřebiteli, tak podnikateli. Aktuálně její služby využívá již 975 tisíc klientů. Letos v dubnu banka přišla se změnou ceníku, kdy snižovala nebo úplné rušila některé poplatky.

Sberbank: 494 milionů korun

Za tři čtvrtletí roku 2019 Sberbank CZ dosáhla rekordní čistý zisk po zdanění ve výši 494 milionů korun. Ten ruské bance vzrostl o 97 procent. K dosažení výborného výsledku přispěly vyšší výnosy z čistých poplatků a provizí, vyšší úrokové výnosy a zároveň nižší provozní náklady.

Čisté úrokové výnosy vzrostly o 6 % a dosáhly výše 1,37 miliardy korun. Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 12 procent na celkových 314 milionů korun. Správní náklady se meziročně snížily o devět procent na 1,06 miliardy korun. Poměr provozních nákladů a výnosů se snížil na hodnotu pod 58 %. Plně se tak projevují efekty úspěšné transformace banky.

Bilanční suma Sberbank za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhla výše 79,2 miliardy korun. Celkový objem úvěrů poskytnutých klientům dosáhl k 30. 9. 2019 výše 61,1 miliardy korun. Klientské vklady vzrostly na částku 66,9 miliardy korun. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém portfoliu se za první tři čtvrtletí roku 2019 snížil z hodnoty 2,6 % k 31. prosinci 2018 na 1,7 % v září 2019.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here