Od roku 2012 klesá podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmu, přesto se ale stále jedná o každou druhou firmu. Dále platí, že mírně roste podíl firem, které daně platí. Za posledních sedm let se jejich podíl zvýšil o více než devět procent [z 40,47 % v roce 2012 na 49,71 % v roce 2018].

Vyplývá to z analýzy finančních výkazů více než sto tisíce firem, kterou zpracovala analytická společnost Bisnode. Ta zkoumala všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2018 zveřejnily své finanční výkazy.

„Pilně sbíráme a zpracováváme finanční výkazy. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak české firmy v roce 2018 platily daně. Statistika dat za loňský rok je dána tím, že firmy své finanční výkazy, pokud je tedy zveřejňují, do sbírky listin začínají vkládat až v červenci následujícího roku,“ upřesnila ředitelka PR Bisnode Petra Štěpánová.

Zároveň dodala, že v Česku zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty.

Firem platících daň z příjmu přibývá

Z analýzy dat vyplývá, že v České republice od roku 2012 mírně klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních sedm let se jejich podíl snížil o 9,2 procenta z 59,5 procenta v roce 2012 na 50,3 procenta v roce 2018.

„Nic nebo do sto tisíc korun v roce 2018 zaplatily více než tři čtvrtiny společností. Přesně 76,7 procenta, což je o šest procent více než v roce 2012,“ uvádí Petra Štěpánová.

Podle ní současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 procenta firem, v roce 2018 již 49,7 procenta.

Počty českých s.r.o. a akciových společností platících daň z příjmů

„Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 procent ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí přes 15 procent společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 procenta subjektů,“ upřesnila Petra Štěpánová.

Podle ní rostoucí podíl společností, které odvádějí daň z příjmu právnických osob, souvisí jak s dynamickým vývojem tuzemské ekonomiky, tak i se zpřísňujícími se podmínkami jako je například EET nebo kontrolní hlášení DPH.

100 000 neaktivních firem

Analýza firem však odhalila i další zjištění. A tím je, že český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Z jiné analýzy Bisnode totiž vyplývá, že v ČR je téměř 100 000 společností, které nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity. Podíl spících firem je o pět procent vyšší mezi společnostmi s ručením omezeným než mezi akciovými společnostmi. Nadpoloviční většina neaktivních firem má sídlo v Praze [56,21 %].

„V Česku je aktuálně registrováno 501 500 firem, z toho 475 030 společností s ručením omezených a 26 470 akciových společností. Podle interních odhadů Bisnode žádné podnikatelské aktivity nevyvíjí 99 430 firem, což je necelých 20 % z celkového počtu firem v ČR,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák.

Dodává přitom, že největší počet neaktivních firem je těch, které byly založeny v roce 2017 a 2018. Neaktivní firmy jsou ty firmy, které nepublikují účetní závěrky, neplatí DPH. A podle Českého statistického úřadu je u nich například neznámá kategorie obratu.

„Vesměs se jedná o firmy, v jejichž činnosti se vlastníci rozhodli v další činnosti nepokračovat, ale firmu dosud nezlikvidovali. Anebo si firmu založili takzvaně do zásoby, respektive na nový projekt, který se později nezrealizoval,“ upřesňuje Milan Petrák.

Neaktivní firmy podle krajů i oborů

Největší podíl spících firem je v Karlovarském kraji [25,99 %] a Praze [25,33 %]. V Moravskoslezském, Pardubickém, Olomouckém, Královéhradeckém kraji je podíl neaktivních firem kolem jedenácti procent. Obdobné je to i v kraji Vysočina.

V oblasti podpůrných činností pro podnikání, zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu, činnosti cestovních agentur a kanceláří, úklidových činností či informační činností se podíl neaktivních firem pohybuje kolem 40 procent.

Naopak obory inženýrské činnosti, všeobecná ambulantní péče, velkoobchod s obráběcími stroji a ostatními stroji nebo výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace se vyznačují minimálním podílem firem, které nevykonávají žádné aktivity.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here