Evropská Iniciativa pro inovativní léčiva [Innovative Medicines Initiative – IMI], kterou v minulých letech zřídila Evropská komise [EK], vyhlašuje výzvu, jež má pomoci najít lék na koronavir Covid-19. Výzva je určena pro výzkumné týmy a malé a střední podniky. Alokace výzvy činí v přepočtu 1,125 mld. Kč.

Cílem výzvy je vývoj terapeutik, které pomohou v boji se stávající i případnými budoucími epidemiemi koronavirů. Část aktivit bude směřována také na vývoj rychlých a přesných diagnostických metod.

„Vyzýváme české výzkumné týmy, aby se zapojily do nejnovější výzvy iniciativy Innovative Medicines Initiative zaměřené na vývoj diagnostických a léčebných nástrojů v boji s koronavirem,“ vysvětluje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

Výzva IMI podle něj doplňuje současné globální aktivity v oblasti vývoje vakcíny proti Covid-19. Online seminář k nové výzvě se uskuteční 4. března 2020 ve 14:30. Registrovat na něj se lze na stránce Iniciativy pro inovativní léčiva.

„S ohledem na aktuální situaci bude tato výzva zpracovávána ve velmi krátkém čase, zájemcům doporučujeme s přihlášením neotálet,“ upřesňuje.

IMI pro Covid-19

Evropská komunita společného výzkumu reagovala na globální zdravotní krizi již v minulosti. Výzvy Ebola a Ebola+ prostřednictvím iniciativy IMI vedly ke dvěma novým očkovacím látkám, čtyřem diagnostickým metodám a novým nástrojům pro identifikaci a dodržování postupu léčby. Obdobná spolupráce má potenciál urychlit rozvoj nástrojů ke zvládnutí této epidemie. Podle vyjádření AIFP umožňuje vznik sítí center excelence, která mohou představovat skutečný přínos a vytvořit infrastrukturu, jež bude možné mobilizovat při budoucích epidemiích.

Iniciativa pro inovativní léčiva spočívá v partnerství veřejného a soukromého sektoru. Konkrétně na partnerství mezi Evropskou komisí a evropským farmaceutickým odvětvím, které zastupuje organizace EFPIA. Provoz zahájila na přelomu roku 2007 a 2008 s rozpočtem dvou miliard eur [50 mld. Kč do roku 2017] jako projekt na podporu efektivnějšího objevování a vývoje lepších léčiv pro pacienty. První výzva IMI k předkládání návrhů byla zahájena v dubnu 2008. Úspěch programu IMI 1 přiměl Evropskou komisi a EFPIA v něm pokračovat. A to pod hlavičkou rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské komise nazvaný Horizont 2020, který běží od roku 2014 do roku 2020.

Aktivity AIFP

AIFP se zároveň připojila k úsilí Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací [EFPIA] pomocí s aktuální epidemií koronaviru Covid-19. Úsilí se zaměřuje na péči o postižené, zabránění šíření epidemie a vývoj nástrojů pro řešení této i budoucích epidemií.

„Členské společnosti AIFP přijaly výzvu evropské federace a ve svých odborných databázích vyhledávají vhodné prostředky, které by bylo možné využít v boji proti koronavirům. Relevantní prostředky zahrnují diagnostiku a biomarkery, schválené léky nebo sloučeniny ve vývoji, jež by mohly být použity při léčbě pacientů infikovaných koronavirem,“ upřesňuje Jakub Dvořáček.

Členové asociace se dále snaží najít přípravky s možnou účinností, jako jsou inhibitory ACE, proteázové inhibitory nebo imunoterapeutické metody. Na seznamu potenciálních prostředků, které mohou v rámci epidemie koronaviru pomoci, jsou podle názoru EFPIA dále údaje o molekulární charakteristice [patogenů, genomů], buněčných liniích, datech klinických vzorků v biobankách a virových laboratorních kulturách a kmenech. Ty by mohly pomoci při vývoji nebo ověření nových léčebných postupů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here