Jiří Jirásek: Žádosti o úvěry Covid přibývaly vysokým tempem

732
uvery_covid_Jiri_jirasek
Foto: ČMZRB

„Budeme poskytovat záruky za úvěry komerčních bank. Půjde o úvěry od deseti tisíc korun do 15 milionů. Poskytneme i příspěvek na úhradu úroků,” představuje pro FinTag.cz nové záruky za úvěry Covid II generální ředitel a předseda představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky [ČMZRB] Jiří Jirásek.

Na co byste hlavně upozornil žadatele o státem podporované úvěry Covid? Co je v jejich případě nejdůležitější?

Nejdůležitější je si uvědomit, že se nejedná o dotaci, ale o úvěr, který je třeba splatit. To znamená reálně se podívat na svoji situaci a narovinu si říci, zda bych byl schopen vzít si úvěr a splatit ho před vypuknutím koronavirové infekce, a zda toho budu schopen po návratu do normálu. A pak samozřejmě reálně si vyčíslit, jakou částku skutečně podnikatel potřebuje půjčit, to se týká i navazujícího programu Covid II, aby zbytečně nepožadoval takovou výši úvěru, kvůli které by se v budoucnu mohl dostat do potíží.

Jak přesně bude vypadat program u záruk za úvěry Covid II? Kdy ho spustíte?

Očekáváme, že záruční program Covid II spustíme během několika dnů. V jeho rámci budeme poskytovat podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank. Půjde o úvěry od deseti tisíc korun do 15 milionů korun. A dále budeme poskytovat finanční příspěvek na úhradu úroků pravděpodobně až do výše jednoho milionu korun. Ručit budeme tři roky a pravděpodobně až do výše 80 procent jistiny úvěru. Rád bych ale poznamenal, že uvedené parametry jsou předběžné a jednáme o nich s Ministerstvem průmyslu a obchodu [MPO]. Další podrobnosti zveřejníme v nejbližších dnech.

V běhu jsou ještě žádosti o bezúročné úvěry Covid I. Co v jejich případě hlavně budete posuzovat?

Budeme posuzovat, zda žadatel splnil podmínky programu. To je, zda je OSVČ, drobný, malý nebo středně velký podnik a vznikla mu újma v souvislosti s koronavirovou infekcí vyšší než půl milionu korun. Protože to je minimální výše poskytnutého úvěru. Dále, zda požaduje uhrazení provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, zásoby, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek a podobně. A samozřejmě i to, zda bude schopen, po návratu do normálu, úvěr splatit.

Jak si stály bezúročné úvěry Covid I

Nyní jste ukončili příjem žádostí o bezúročné půjčky Covid I. Jaký byl o ně zájem?

Žádosti [o půjčky Covid] přibývaly vysokým tempem. Během čtyř dnů jsme zaevidovali přes 3 200 žádostí. Proto jsme v pátek 20. 3. v brzkých ranních hodinách pozastavili příjem žádostí, abychom je vyhodnotili a finanční prostředky se dostali k žadatelům co nejrychleji.

Z kterých sektorů ekonomiky se hlavně rekrutovali žadatelé o úvěry Covid I?

Žadatelé jsou z různých oborů napříč celou ekonomikou. Objevují se nejen cestovní kanceláře, restaurace, hotely a penziony, ale také výrobní firmy, maloobchody, zubaři, sportovní zařízení a další.

Jak velké jsou firmy, které žádají o úvěr?

Nejčastěji se jedná o drobné a malé podniky.

O kolik peněz firmy nejčastěji žádají?

Nejčastěji podnikatelé žádají o částku kolem dvou milionů korun. Objevují se i žádosti o menší částky, než je 500 tisíc korun, nebo i vyšší částky, než je 15 milionů korun. Takovéto žádosti ale nebudou moci být uspokojeny, protože program je nastaven pro poskytování úvěrů od 500 tisíc korun do 15 milionů korun.

Na co si chtějí hlavně půjčit?

Podnikatelé si chtějí půjčit především na úhradu mezd svých zaměstnanců, energií a nájmu. Objevují se i žádosti o profinancování zásob a úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur. Toto vše je v souladu s tím, co je možné z programu zafinancovat. Nicméně přišly i žádosti, kdy podnikatelé žádali o úvěr na úhradu splátek jiného úvěru, leasingu, či o příspěvek na vlastní živobytí. Tyto výdaje bohužel ale bezúročným úvěrem Covid zafinancovat nelze.

Čím podnikatelé nejvíce opravňují své žádosti o úvěr?

Svoji žádost žadatelé opravňují tím, že přišly o tržby či zakázky v souvislosti s koronavirovou infekcí a opatřeními s ní souvisejícími.

Bez zbytečných administrativních překážek

Hospodářská komora ČR [HK ČR] uvedla, že u programu Covid II očekává výrazně pružnější posuzování žádostí, to je bez „zbytečných administrativních překážek“. Odstranili jste zbytečné administrativní překážky?

Žadatele o úvěr Covid jsme na našich webových stránkách informovali, že pro podání žádosti je nutné v prvním kroku vyplnit samotnou žádost a přílohu PCO projekt. V žádosti jsou uvedeny identifikační údaje žadatele. V příloze PCO podnikatel vyčíslí vzniklou újmu a predikuje očekávané provozní výdaje, které potřebuje profinancovat. Vyplnění těchto formulářů trvá cca 30 minut. O tom mluví i fakt, že jsme za čtyři dny po spuštění programu zaevidovali přes 3 200 žádostí.

Ale podat žádost přes internet je přece jenom něco jiného než žádost zadministrovat. Co dál musí žadatel dokládat?

Další přílohy, jednou z nich je například ekonomická příloha, což jsou de facto údaje z rozvahy a výsledovky, bude možné dodat až v dalším kroku, kdy bude žadatel kontaktován naším obchodním pracovníkem. A v případě potřeby mu bude nápomocen.

Jak dlouho trvá, než žádost vyřídíte, než firma peníze obdrží na účet?

Čerpat úvěr lze ihned po podpisu smlouvy. Očekáváme, že první žadatelé [z Covid I, pozn. red.] budou mít k dispozici prostředky již na začátku dubna.

Vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO] uvedl, že vláda dá na úvěry Covid deset miliard korun. Bude to stačit?

Aktuální situace je taková, že na úvěrový program Covid je vyčleněno pět miliard korun. Na navazující záruční program Covid II je vyčleněno dalších pět miliard korun. Nicméně tím, že jde o záruční mechanismus, do kterého budou zapojeny komerční banky, budeme moci poskytnout provozní financování v objemu kolem 30 miliard korun. Očekáváme, že programem Covid II podpoříme kolem deseti tisíců podnikatelů.

Úvěry Covid a jejich případné zneužití

Nemůže se stát, že firmy zneužijí situace a budou žádat o zvýhodněné úvěry, i když nebudou dotčeny nákazou koronavirem SARS-CoV-2?

Každá firma musí na průkazných dokladech dokázat, že mu byla způsobena újma v souvislosti s koronavirem. Tyto doklady budou přezkoumávány nejen námi, ale i experty MPO. Tedy že nějaká firma toho bude chtít zneužít, se stát může, ale takový podnikatel podporu nedostane, protože nesplní podmínky programu.

Jak máte pokryto riziko toho, že si firma nabere úvěr a pak prostě zkrachuje s tím, že pohledávka za ní se stane nedobytnou?

Jednak se bude zkoumat bonita podnikatele a jednak podnikatel bude muset za úvěr ručit. V tomto případě směnkou, což je v tomto případě nejjednodušší cesta.

Je něco, co byste rád vzkázal prostřednictvím Fintag.cz žadatelům o úvěry Covid?

Pokud nestihli podat žádost o bezúročný úvěr Covid, anebo jim podpora z výše uvedených důvodů nebude poskytnuta, mohou zažádat o podporu v rámci navazujícího záručního programu Covid II, až bude spuštěn. Již nyní se ale mohou jít informovat na tuto formu podpory ve své bance, nebo se na ni poptat na naší nově zřízené lince k programům Covid: 246 017 397. Sledovat také mohou web naší banky.

Daniel Tácha

Ing. Jiří Jirásek zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky [ČMZRB] od 1.1. 2016. Do ČMZRB ale nastoupil již v roce 1995 a to na pozici ředitele odboru finančních služeb.

Ve stejném roce se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb a později úseku řízení obchodu. Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky [EIB], Evropského investičního fondu [EIF] a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK] v programovém období 2014-2020.

Jiří Jirásek vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University v USA.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here