Začátkem dubna by měly přijít první peníze od Českomoravské záruční a rozvojové banky [ČMZRB] úspěšným žadatelům o bezúročné půjčky Covid. Teď ČMZRB spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu [MPO] připravuje pokračování programu Covid II. V něm podnikatelům poskytne záruky za úvěry od komerčních bank a bude se podílet na úhradě úroků z těchto úvěrů.

Covid II má být spuštěn podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČMZRB Jiřího Jiráska na začátku dubna. V praxi to podle něj znamená, že ti, kteří nestihli podat žádost o bezúročný úvěr Covid I, mohou zažádat o podporu v záručním programu Covid II, jakmile ten bude spuštěn. To stejné platí i pro ty, kteří žádost podali, ale pro procesní chyby jim úvěr nebude poskytnut.

„Již nyní se ale mohou jít informovat na tuto formu podpory ve své bance, nebo se na ni poptat na naší nově zřízené lince k programům Covid s číslem 246 017 397. Sledovat také mohou web naší banky,“ říká v rozhovoru pro Fintag.cz Jiří Jirásek.

[Celý rozhovor s Jiřím Jiráskem o podrobnostech prvního kola žádostí o půjčky Covid I a navazujícím programu Covid II bude k dispozici na stránkách online ekonomického magazínu Fintag.cz zítra, tedy v pondělí 23.3. od brzkých ranních hodin, pozn. red.]

Jak si stál Covid I

ČMZRB do programu Úvěr COVID I přijala přes 3 200 žádostí. Nyní se věnuje jejich administraci, aby mohla být prvním žadatelům poskytnuta podpora v horizontu cca 14 dní.

„Žadatelé jsou z různých oborů napříč celou ekonomikou. Objevují se nejen cestovní kanceláře, restaurace, hotely a penziony, ale také výrobní firmy, maloobchody, zubaři, sportovní zařízení a další,“ říká v rozhovoru pro Fintag.cz Jiří Jirásek. A dodává, že úspěšní žadatelé o úvěr by měli mít peníze na svých účtech už na začátku dubna.

Podle něj o půjčky nejčastěji zažádaly drobné a malé podniky. Většinou žádaly o částku kolem dvou milionů korun. Objevují se ale i žádosti o menší částky, než je 500 tisíc korun, nebo i o vyšší, než je 15 milionů korun.

„Takovéto žádosti ale nebudou moci být uspokojeny, protože program je nastaven pro poskytování úvěrů od 500 tisíc korun do 15 milionů korun,“ dodává Jiří Jirásek.

Podle něj si podnikatelé chtějí půjčit především na úhradu mezd svých zaměstnanců, energií a nájmu. Objevují se ale i žádosti o profinancování zásob a úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur. Toto vše je v souladu s tím, co je možné z programu zafinancovat.

„Nicméně přišly i žádosti, kdy podnikatelé žádali o úvěr na úhradu splátek jiného úvěru, leasingu, či o příspěvek na vlastní živobytí. Tyto výdaje bohužel ale bezúročným úvěrem Covid zafinancovat nelze,“ dodává Jiří Jirásek.

Covid II: Až 30 miliard korun

Podle vyjádření ČMZRB by měly nové zaručované provozní úvěry programu Covid II podpořit okolo 10 000 podnikatelských subjektů v objemu přibližně 30 miliard korun.

„V rámci programu Covid II budeme podnikatelům poskytovat záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na deset tisíc korun. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků,“ vysvětluje Jiří Jirásek.

Dodává, že ČMZRB spolu s MPO očekávají, že do programu bezúročných půjček Covid zapojí své zdroje i komerční banky. Díky tomu dojde k znásobení vložených prostředků a tím i dopadu na ekonomiku. Odhady hovoří, že v rámci programu by si tak mohli živnostníci a malé a střední firmy půjčit více než 30 miliard korun.

„Na program bude alokováno pět miliard korun, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu okolo 30 miliard korun od komerčních bank,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Co nabízí Covid II

Záruční program Covid II bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od deseti tisíců do 15 milionů korun. Poskytovaná záruka pravděpodobně bude krýt až 80 procent komerčního úvěru. Žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až jeden milion korun na úhradu úroků.

Předpokládaná doba ručení u úvěru bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr přitom bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby a podobně. Záruku na úvěr ovšem nezíská každý, kdo si o ni požádá.

„Jednak se bude zkoumat bonita podnikatele a jednak podnikatel bude muset za úvěr ručit. V tomto případě směnkou, což je v tomto případě nejjednodušší cesta,“ upřesňuje v rozhovoru pro Fintag.cz Jiří Jirásek.

V rozhovoru dále dodává, že v případě každého žadatele je nejdůležitější si uvědomit, že se nejedná o dotaci, ale o úvěr, který je třeba splatit.

„To znamená reálně se podívat na svoji situaci a narovinu si říci, zda bych byl schopen vzít si úvěr a splatit ho před vypuknutím koronavirové infekce, a zda toho budu schopen po návratu do normálu,“ tvrdí.

–DNA–

[Celý rozhovor s Jiřím Jiráskem o podrobnostech prvního kola žádostí o půjčky Covid I a navazujícím programu Covid II bude k dispozici na stránkách online ekonomického magazínu Fintag.cz zítra, v pondělí 23.3. od brzkých ranních hodin, pozn. red.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here