Českomoravská záruční a rozvojová banka [ČMZRB] zítra spouští [2.4.] příjem žádostí o podporu v programu Covid II. Zatímco Covid I nabízel živnostníkům a firmám bezúročné půjčky od půl milionu korun, Covid II nabízí záruky za úvěry od komerčních bank od deseti tisíc korun. Zároveň i příspěvek na úroky. Netýká se živnostníků a firem v Praze.  

Žádosti do programu Covid II se budou podávat kolově. První kolo bude zahájeno 2. dubna 2020 a bude na něj vyčleněno 1,5 mld. Kč. Podle ČMZRB může být v rámci Covid II podpořeno až sedm tisíc subjektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun.

„Nejdůležitější je si uvědomit, že se nejedná o dotaci, ale o úvěr, který je třeba splatit. To znamená reálně se podívat na svoji situaci a narovinu si říci, zda bych byl schopen vzít si úvěr a splatit ho před vypuknutím koronavirové infekce, a zda toho budu schopen po návratu do normálu. A pak samozřejmě reálně si vyčíslit, jakou částku skutečně podnikatel potřebuje půjčit, aby zbytečně nepožadoval takovou výši úvěru, kvůli které by se v budoucnu mohl dostat do potíží,“ uvedl v rozhovoru pro Fintag.cz předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Jiří Jirásek: Žádosti o úvěry Covid přibývaly vysokým tempem

Co nabízí Covid II

Oproti programu Covid I v případě Covid II dosáhnou na podporu i ti nejmenší podnikatelé a živnostníci. Záruku bude ČMZRB poskytovat za provozní úvěry totiž už od deseti tisíců korun, a to až do výše patnácti milionů korun.

„Úvěry do patnácti milionů korun, to je i pod 500 tis. Kč, jsou určeny na krytí provozních nákladů. Zpravidla se bude jednat o mzdové náklady, nájmy, platby za energie, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur nebo třeba nákupy surovin. Úvěry nepůjde využít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů,“ vysvětluje Jiří Jirásek.

Vedle záruky za úvěry přispěje ČMZRB také na úhradu úroků. To všem subjektům, které svůj úvěr uhradí. Značná část úvěrů tak bude bezúročná. Důležité je také říci, že ČMZRB bude ručit až do výše 80 procent komerčního úvěru. Maximální délka záruky je pak nastavena na tři roky.

Program Covid II je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK]. To je i důvod, proč z něj nemohou čerpat podporu pražské subjekty. Praha totiž patří z hlediska příjmů k regionům nad průměrem EU, pražské subjekty tak bývají běžně vyloučeny z čerpání podpory z kohezních fondů.

„S hlavním městem Praha i s Ministerstvem průmyslu a obchodu jednáme o tom, abychom v co nejkratší možné době nabídli obdobné financování i těmto podnikům. Předpokládáme, že v další vlně se bude podpora vztahovat i na ně,“ říká Jiří Jirásek.

První úvěry Covid I již proplaceny


ČMZRB upozorňuje, že v těchto dnech běží vyhodnocování žádostí o bezúročné úvěry Covid I. V něm podnikatelé nejčastěji žádali o částku kolem dvou milionů korun.

„Objevili se i žádosti o menší částky, než je 500 tisíc korun, nebo i vyšší částky, než je 15 milionů korun. Takovéto žádosti ale nebudou moci být uspokojeny, protože program je nastaven pro poskytování úvěrů od 500 tisíc korun do 15 milionů korun,” uvedl v rozhovoru pro Fintag.cz Jiří Jirásek.

Zároveň dodal, že banka již schválila první žádosti o podporu. Celkově již podpořila subjekty v objemu za více než sto milionů korun.

„Jde například o firmy působící ve strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu, zdravotnictví, maloobchodu a velkoobchodu a služeb. Dále jsou mezi nimi i podniky navázané na gastronomii,“ uvedl Jiří Jirásek.

Upřesnil, že ve vyhodnocování dalších žádostí banka intenzivně pokračuje, aby se prostředky k žadatelům dostaly co nejdříve. Postupně proto doplňuje a posiluje tým o externí pracovníky, například o zaměstnance CzechInvestu, kteří zpracovávají došlé žádosti, aby v co nejkratší možné době podpořili co největší množství podnikatelů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here