Investiční horizont zůstává klíčový i v době pandemie

3717
Marcel_Vanduch_Pandemie
Foto: Skupina Partners

Pandemie Covid-19 ovládá finanční trhy. Nejvíce škod páchá na akciových indexech. Podle odborníků ale i dává příležitost k levným nákupům a rebalancování portfolií. Jak na to, říká v rozhovoru pro FinTag.cz investiční specialista skupiny Partners Marcel Vanduch.

Investoři do podílových fondů nyní dostávají oznámení o propadu jejich majetku o více než deset procent. Bude takových oznámení podle vás ještě přibývat?

Asi záleží, jaký typ investora máte na mysli, ale v případě, že jde o dynamičtějšího investora, který má v portfoliu povětšinou akciové fondy, mohlo by ještě takovéto oznámení přijít. Ale nemyslím si, že bude nějaké větší množství opakování těchto oznámení. Naopak věřím, že se trhy v poměrně krátké době obrátí do pozitivních čísel.

Jak vysoké jsou dle vás škody, které pandemie již napáchala na finančních trzích?

Na sčítání škod způsobené tímto onemocněním bych se podíval až s odstupem času. Myslím, že v tomto případě hraje významnou roli čas. Jak rychle se podaří zastavit šíření nemoci. Zda se podaří vymyslet účinný lék, který se rychle dostane do distribuce apod. To znamená, že budou-li přicházet i pozitivní zprávy, mohou se trhy poměrně rychle vrátit na pozitivní vlnu. Naopak v případě, že se boj s touto nemocí bude prodlužovat, bude případný růst trhů závislý na přístupu jednotlivých států, centrálních bank, jak budou schopni ekonomiku podpořit.

Kdy se podle vás situace vrátí „do normálu“?

Hodně bude záležet, jak se nám podaří vypořádat s Covidem19. Věřím, že současná pandemie se vyřeší v horizontu nejbližšího měsíce či nejbližších měsíců. A že dnešní čísla z akciových trhů budou do konce tohoto roku zase na výrazně vyšších hodnotách.

Vhodná příležitost pro rebalancování portfolia

Říká se, že jednou za čas je třeba rebalancovat portfolio. Je to právě teď?

Možné rebalancování portfolia je jednou z možností, jak do portfolia v čase zasahovat a tím vylepšit případný průměrný dlouhodobý výnos. Pokud tedy někdy rebalancovat portfolio, tak teď by mohla být vhodná příležitost.

Jak portfolio rebalancovat?

Na stavbu dlouhodobého portfolia mám poměrně jednoduchý názor. Základem je ho dobře rozdělit na jednotlivé třídy aktiv, z nichž každá má nějaký výnosový potenciál. V případě, že dojde k naplnění daného potenciálu, naplníte i potenciál daného portfolia jako celku. Čím delší je investiční horizont, tím je tento scénář pravděpodobnější. Rebalancováním v dlouhodobém portfoliu tento výnosový potenciál vlastně měníte. Je otázka, zda to efektivně uřídíte v daném časovém horizontu. V ideálním světě by rebalancování mohlo fungovat vždy ku prospěchu lepšího výnosu, ale nežijeme v ideálním světě.

Měl by nyní rebalancovat třeba investor s krátkodobým investičním horizontem?

Investiční horizont zůstává klíčový i v době pandemie. Rebalancování portfolia na kratším horizontu by tak nyní bylo trochu riziko.

Jak byste za současné pandemie stavěl portfolio, jak byste rozdělil poměry aktiv?

Obecně je mým cílem dlouhodobého klienta dovést k možnému výnosu co nejbezpečněji. To znamená, že pokud bych měl dnes vyváženého klienta v poměru akcie a dluhopisy 50:50, převážil bych akcie maximálně do poměru 60:40. A tento poměr bych se přibližně snažil udržet i v případě investice nových prostředků. Možný větší rebalanc bych popř. mohl použít u klientů s ještě dostatečně dlouhým investičním horizontem. Podstatná je vždy domluva s konkrétním klientem.

Mohl byste to upřesnit?

Nic bych neměnil na základní struktuře portfolií, které skládám z fondů zaměřených na dluhopisy s vyšším ratingem, High Yield dluhopisy, nemovitosti, akcie velkých společností Evropy, Ameriky, rozvíjející se trhy a nějaké zajímavé doplnění. Například komodity, fondy zaměřené přímo na nějaké odvětví. A u vyšších investic třeba fondy kvalifikovaných investorů a podobně. Poměry jednotlivých tříd aktiv kombinuji dle rizikového profilu a investičních horizontů klienta. Dnes bych maximálně lehce nadvážil akciová řešení.

Máte za to, že by se nyní měli zamyslet nad svou investiční strategií i lidé, kteří investují do penzijních fondů? Například v dynamické nebo vyvážené strategii?

V případě zmíněných horizontů bych doporučoval rozhodně minimálně držet zmiňované strategie, navíc nejste omezeni jen výše uvedenými horizonty. I zde by mohlo být vhodné využít případný rebalanc. Neznamená to, že investice musí za 15 let skončit při odchodu investora do důchodu. Horizont je řízený potřebou prostředků. To znamená, že může být i výrazně delší. U penzijního spoření je spíš k zamyšlení velké procento klientů, kteří své prostředky drží ještě v transformovaných fondech. Zde jsou v podstatě odsouzeni k znehodnocení dlouhodobých úspor.

Pandemie Covid-19 dává prostor pro levné nákupy

Odborníci doporučují v těchto chvílích akcie nakupovat. Jak to vidíte vy, odpovídá situace tomu jít a nakupovat na trzích kdeco jen proto, že je to levné?

V případě, že se na investování díváte dlouhodobým pohledem a takto my s našimi klienty uvažujeme, tak nyní tu máme velice zajímavý prostor pro pravděpodobně levné nákupy. Ale znovu, vždy bych dodržoval nějakou diverzifikaci.

To znamená, že radíte nakupovat?

Z dlouhodobého pohledu jsou akcie pravděpodobně levné. Ale, jak už jsem řekl, při jakémkoli nákupu bych se držel základních pravidel investování.

Kterých v tuto chvíli?

Nemělo by se třeba stávat, že konzervativní klient nakoupí za většinu prostředků akciové portfolio. Vždy bych upřednostňoval kvalitní diverzifikaci dle investičních horizontů a rizikového profilu klienta. To znamená, že v současné situaci bych akciovou složku maximálně lehce nadvážil.

Držet se základních principů investování

Bylo možné, aby se investoři na aktuální situaci připravili?

Na žádnou tržní situaci se nelze stoprocentně připravit. I proto je velmi důležité při investování dodržovat základní pravidla. Z mého pohledu jsou ta základní tři. Je to kvalitní diverzifikace, dostatečně komunikované a nastavené investiční horizonty a investování dle rizikového profilu klienta.

Jenomže situace se různí. Jak byste nyní tato tři pravidla aplikoval v praxi?

U dynamického klienta by nemělo být portfolio tvořeno pouze z akciových fondů. Drobnou částí by mělo být doplňováno i konzervativnějším dluhopisovým fondem, nemovitostním fondem a High yield fondem. Co se týče investičního horizontu, ten držet zpravidla na deset let a déle. Totiž, pokud by chtěl dnes klient z takto složeného portfolia vybírat část prostředků, mohl by je vzít například z nemovitostního nebo konzervativnějšího dluhopisového fondu. V jejich případě by nerealizoval ztrátu. A u akciových fondů by si mohl počkat na [případný] pozitivní vývoj na akciových trzích. A navíc, ony ani ty akciové fondy přes masivní poklesy v posledních týdnech, nevycházejí zase tak špatně, jak by se mohlo zdát z aktuálních zpráv.

Tomu se snad ani vzhledem k oznámení o poklesu portfolií, které nyní doručují fondy akcionářům, nechce věřit. Povídejte…

Samozřejmě, že záleží na investičním horizontu. Ale teď, aktuálně [k 17.3., pozn. red.], jsem se díval na akciové fondy, které nejčastěji doporučujeme do klientských portfolií. Většina z nich se – i přes aktuální výrazné propady – pohybuje na pětiletém horizontu, což je nějaký minimální horizont vhodný pro tento typ investice v kladných číslech. A například námi často využívaný technologický fond aktuálně vykazuje celkový výnos v tomto období kolem 71 procent.

Které sektory jsou současnou situací nejvíce poznamenány?

Více jsou zasaženy cyklické sektory. To jsou banky, ropné společnosti, automobilový a letecký průmysl. Současná situace se ale dotýká v podstatě všech sektorů a odvětví. Je zde vidět úzká vazba na šíření této nemoci. A o to pozitivněji bych viděl, v případě brzkého vyřešení současné situace, možný tržní růst.

Jaké dopady do portfolií má při všech těchto poklesech oslabující koruna?

Fondy jsou většinou investovány v cizích měnách. Primárně USD, EUR. Tyto měny mají aktuálně tendenci spíše posilovat. To může být pozitivní pro klienty, kteří nemají v rámci fondů zafixovaný kurz koruny oproti zmíněným měnám.

Z investování nemám obavy ani teď, v době pandemie

Máte za to, že změny, které přinese pandemie Covid19, změní náhled na některé sektory ekonomiky? Že některé z nich jsou například v ohrožení, nové vzniknou?

Pandemie má prozatím krátké trvání. Netroufám si odhadnout, co vše by mohla nebo může způsobit. Jak může ovlivnit jednotlivé sektory, ekonomiku, investory. Zatím vnímám, jak prozatím ovlivňuje mě.

Jak?

Musím říct, že zrovna dnes jsem připravoval větší investiční portfolio pro dynamického klienta se stejnou logikou jako před vypuknutím pandemie. Portfolio jsem nestavěl s výhledem nejbližšího měsíce, ale v investičním horizontu 20 a možná i mnohem více let. A je skoro jisté, že v takto dlouhém horizontu ještě k nějakým tržním negacím dojde. Tím chci říci, že pro mě bylo mnohem důležitější systematické rozložení investice dle potřeb a vnímání klienta s použitím kvalitních produktů vybíraných na nezávislém trhu.

Do čeho byste se v tuto chvíli nebál investovat? Před čím byste měl obavy?

Z investování určitě nemám obavu. Investování bych se nebál ani teď. Základem je dodržovat pravidla. V současnosti využívám dlouhodobé diverzifikované portfolio složené z podílových fondů, které doplňuji na pravidelné bázi. Kvalitní diverzifikaci považuji jako nejbezpečnější a nejefektivnější cestu, která by měla minimálně zajistit udržení kupní síly mých dlouhodobých úspor.

Daniel Tácha

pandemie Covid-19 a finanční trhyMarcel Vanduch vystudoval Akademii Tělesné výchovy a sportu Palestra, obor Sportovní management. Ve finančnictví se pohybuje od roku 2007. V minulosti působil v Komerční bance jako poradce pro bonitní klientelu, následně jako investiční specialista a ředitel poboček Komerční banky na Praze 1. Ve skupině Partners se věnuje stavbě a prezentaci investičních portfolií pro bonitní klientelu, analýze investičních produktů, školení poradenské sítě, pořádání investičních seminářů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here