Firmy, které musely kvůli opatřením proti koronaviru SARS-CoV-2 uzavřít provoz, budou moci odložit platbu nájemného. Ochranná lhůta poplyne od 12. března do 30. června 2020. Možnost využít odklad platby nájemného platí pro všechny podnikatelské subjekty. Mnohé z nich ale i tak utrpí finanční ztrátu na nájemném.

Na uhrazení splátek budou mít dva roky, do 31. března 2022. Pokud bude třeba, termíny budou prodlouženy o další tři měsíce,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Další opatření je, že pronajímatel nebude moci dát podnikateli či firmě výpověď. Pokud tedy neschopnost platit nájemné souvisí s pandemií. Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO], které opatření navrhlo, se inspirovalo dle svého prohlášení v Německu. Tam firmy a podnikatelé, kteří se kvůli krizi Covid-19 dostali do problémů, mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce.

Fakt je, že v Německu některé firmy přestávají kvůli hospodářským dopadům koronaviru platit nájem za své prodejní prostory. Jako jeden z prvních to oznámil výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas. Dále i obuvní řetězec Deichmann nebo řetězec obchodních domů Galeria Karstadt Kaufhof. Důvod je prostý. Například společnosti Adidas se na klíčových trzích propadl obrat o 60 procent. Poté, kdy se ale na firmu snesla vlna kritiky slíbila, že nájmy bude platit dál.

Odklad platby nájemného a čeští podnikatelé

Stejně tak v Česku je mnoho firem, kterým zavedená opatření vlády brání plně využívat prostory, za které si platí nájem. Nejedná se pouze o obchody a provozovny, ale často i kancelářské prostory.

„Odklad platby nájemného, upřímně řečeno, které budu muset zaplatit, i když mi firma stojí, mi problém neřeší,“ říká například podnikatel z Prahy, který se pokusil s pronajímatelem domluvit na snížení či prominutí nájmu. Neuspěl.

„Pronajímatel mi řekl, že příjem z nájmu je pro něj existenční záležitost. Ať se tedy nezlobím, ale nájemné budu muset zaplatit. Už odklad platby nájemného je pro něj problém. Vypovědět nájemné mi také nedává smysl, protože ve smlouvě mám tříměsíční výpovědní lhůtu,“ dodává podnikatel.

Aktuální odklad platby nájemného se podle MPO týká především maloobchodních provozů a služeb. Firmy a podnikatelé ale spíše, než odklad řeší náklady spojené s nájmem za prostory, které jim nevydělávají. A to jak v prostorách státních institucí, tak v prostorách obecních a městských a zejména pak v prostorách komerčních pronajímatelů. Odložení nájmu, který budou tak jako tak muset zaplatit, jim tento problém neřeší.

Mnozí z nich tak poukazují například na podpůrná opatření pro fixní náklady, které zavedlo například Dánsko. To do fixních nákladů řadí právě i nájemné. A to za podmínky, že náhradu za něj získá firma, která byla vystavena kvůli krizi Covid-19 velkému poklesu příjmů. Taková firma získá 80 procent fixních nákladů, pokud pokles jejích příjmů činí 80 až 100 procent. Anebo 50 procent fixních nákladů, pokud pokles příjmů činí 60 až 80 procent. Obdobně je to i ve Švédsku, kde vláda zavedla balíček podpory pro takzvaná zranitelná odvětví, jako jsou hotely, restaurace a maloobchod. Podpora je určena i na částečné pokrytí nájemného, kdy se o náklady dělí stát s pronajímatelem.

Co nabízejí některá města a obce

I přesto se ale mezi městy a obcemi našly výjimky, které spolu s odkladem nájemného nabídnou alespoň jeho částečné snížení. Například město Příbram sníží o polovinu nájemné podnikatelům, kteří mají provozovny v městských objektech. Opatření platí po dobu tří měsíců a týká se živnostníků, kteří museli v době nouzového stavu kvůli koronaviru pozastavit svou činnost. Příbram přitom není jediným městem, které se snaží ulevit živnostníkům zasaženým vládními opatřeními.

Například Kutná Hora odpustí podnikatelům celý nájem za tři měsíce a připraví se tak o 1,7 milionu korun. Podobné opatření ve středních Čechách zavedl i Benešov. Ten všem nájemcům nebytových prostor v městských objektech odpustil nájemné po dobu, kdy budou mít své provozy uzavřeny. Obdobně k věci přistoupili v Sokolově, kde radní rozhodli o tom, že sníží, případně zcela prominou nájem za březen a duben podnikatelům. A to těm, kteří mají pronajaté nebytové prostory od města. Podmínka je, aby byli zasaženi mimořádnými opatřeními přijatými kvůli epidemii koronaviru. U živnostníků, kteří mají své prodejny otevřené, bude sleva na nájemném za březen 25 procent. V případě zavřených provozoven, se nájem sníží o 50 procent.

K dalším městům, které se snaží podpořit podnikatele, patří Cheb, kde zvažují, že odpustí nájem podnikatelům, kteří museli své provozovny kvůli krizi Covid-19 zavřít. Docela jinak, ale stejně odpovědně k věci přistoupili v Prostějově, kde živnostníkům rozdělí pět milionů korun, aby zmírnili dopady nouzového stavu na jejich podnikání. Peněžitý příspěvek může činit až 15 000 korun a je určený k částečnému pokrytí nákladů, které živnostníkům vznikly v době uzavření provozoven od 14. března.

Přístup komerčních pronajímatelů

Podle dostupných zpráv z řad komerčních pronajímatelů je odpuštění či snížení nájmu výjimečné. Často jen na základě dobrých osobních vztahů s nájemcem a snahou pronajímatele udržet si takového nájemce i do budoucna. I když i zde se najdou výjimky. Například Residomo, která působí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a je největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR [43 000 bytů] oznámila, že poskytne podnikatelům, kteří působí v jejích nebytových prostorech, až poloviční slevu z nájmu včetně odkladu splatnosti nájemného.

„Uvědomujeme si, v jak složité situaci se naši nájemci komerčních prostor nacházejí. Zejména ti, kteří museli kvůli koronaviru a následnému vládnímu nařízení úplně zavřít. Chceme jim dát jasně najevo, že za nimi stojíme a že jsme připraveni se o některé negativní dopady s nimi podělit,” uvedl generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj.

Upřesněme, že ten je zároveň i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Lze tedy u něj předpokládat, že chápe situaci, do které se mnoho živnostníků a firem vlivem opatřeních vlády dostalo.

Dodejme, že Redisomo bude každý případ posuzovat individuálně. Poskytnutí slevy podmiňuje tím, že nájemce o poskytnutí slevy požádá. A zároveň nebude mít k 31. červenci vůči společnosti jiné dluhy. A k 31. červenci uhradí fakturu původně splatnou v dubnu ve výši se započítanou slevou.

–DNA/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here