Vláda schválila úlevy pro nájemce a pronajímatele bytů a příjemce úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení [SFRB], kteří se ocitli vlivem koronavirové pandemie ve finančních problémech. Mezi ně patří mimo jiné omezení možnosti výpovědi, odklad nájemného či splátek úvěrů od SFRB.

Návrh zákona vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR]. V případě nájemného se návrhem pronajímateli znemožňuje dát nájemci výpověď z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného. Prodlení v placení nájemného ale musí vzniknout nyní. A to v důsledku mimořádných opatření, které nájemci znemožnily nebo ztížily nájemné zaplatit.

„Uvědomujeme si, že na mnohé nájemníky dnes dopadá situace velmi citelně a ohrožuje je to v jistotě bydlení. Proto se snažíme přijmout taková opatření, která je posílí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [ANO].

Zdůraznila, že nejde o odpuštění nájemného. Ministerstvo pro místní rozvoj současně prodloužilo dobu splácení pohledávek na úhradu nájemného, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření.

[Občanské sdružení majitelů domů v ČR uvedlo, že návrh, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu kvůli koronavirové krizi, je nepřijatelný a neakceptovatelný.]

Podpora pronajímatelům u vyúčtování energií a služeb

Opatření vychází vstříc ale i pronajímatelům. Jim prodlužuje lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. Důvodem je předpoklad, že někteří dodavatelé služeb nebudou schopni dodat včas podklady pro rozeslání vyúčtování služeb. Tím by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků. Ty jsou podle zákona o službách poměrně značně sankcionovány.

Vyúčtování by mělo být podle Kláry Dostálové hotové do konce dubna. Což je podle ní teď problematické, protože odečty tepla a teplé vody nelze v mnohých bytech dálkově udělat.

„Proto je odloženo vyúčtování o čtyři měsíce až do 31. srpna 2020,” uvedla ministryně Dostálová s tím, že finanční narovnání související s tímto vyúčtováním je prodlouženo do konce dubna 2021.

Odklad splátek u SFRB

Další opatření zavádí možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení. A to na dobu do 30. listopadu 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet. Toto opatření se týká žadatelů v rámci úvěrů bydlení pro mladé, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Podle MMR bude v tomto případě odložena splátka jistiny i úroků z úvěru.

Podle MMR jsou všechna tato opatření součástí návrhu úprav zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2. A to na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Návrh zákona bude nyní předložen Poslanecké sněmovně s žádostí o projednání ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Účinnost zákona se předpokládá ke dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

–RED–

1 komentář

  1. Může mě někdo zdělit, co je odsouhlasené?
    a) splatnost měs.platby nájemného (např. v dubnu jsem nemohl pracovat kvůli covid – 2019) nemám na celý nájemné v květnu. Jaké je řešení?
    b) co když mě ještě teď v květnu 2020 přijde vyúčtování. Jaké je řešení?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here