Podpůrný záruční program Covid Praha pro pražské podnikatele by mohl být spuštěn už tento týden. Uvedl to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO]. Otázka ale je, zda to nebude až příští týden. To proto, že se stále ladí podmínky programu, který bude stejně jako Covid II pro mimopražské podnikatelské subjekty spolufinancován z evropských fondů.

Program Covid Praha, v jehož rámci by měl stát ručit za úvěry a přispívat na úroky živnostníků a firmám z Prahy, bude spolufinancován z evropského Operačního programu Praha – pól růstu [OP PPR]. To, že to bude možné, potvrdila pro Fintag.cz mluvčí Zastoupení Evropské komise [EK] v ČR Magdaléna Frouzová.

„Ano, podpora malých a středních podniků je z tohoto operačního programu možná. Je v souladu s rozhodnutím Evropské Komise z minulého týdne. Rozhodnutí o mobilizaci zbývajících prostředků ve strukturálních fondech na boj s koronavirovou epidemií a zmírňování jejích ekonomických následků,“ uvedla.

Podle informací Fintag.cz by Covid Praha měl mít obdobné parametry jako Covid II pro mimopražské subjekty. Ten nabízí živnostníkům a firmám 80% záruky za úvěry od komerčních bank od deseti tisíc korun až do 15 milionů korun. Zároveň nabízí finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Financován je z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK].

Financování Covid Praha

Hlavní město Praha by mělo na krytí úvěrů a příspěvků na úroky v rámci Covid Praha vložit více než půl miliardy korun z již zmíněného evropského programu OP PPR. Což potvrdil i pražský radní pro školství, sport a podnikání Vít Šimral [Česká pirátská strana].

„Praha obratem vyčlení více než 500 milionů korun. Ty byly původně alokovány v Operačním programu Praha – Pól růstu v kapitolách INFIN 2018, v inovačních voucherech a v rezervách programu,“ uvedl v tiskové zprávě Hlavního města Prahy.

K tomu, aby Praha ale mohla financovat Covid Praha pro pražské subjekty je třeba modifikovat evropský program OP PPR. Praha přitom již avizovala, že podá žádost o přesunutí již zmíněných více než půl miliardy korun [cca 0,6 mld. Kč]. A to na Covid Praha, který umožní Českomoravské záruční a rozvojové bance [ČMZRB] poskytovat záruky na úvěry živnostníkům a firmám v Praze.

„Oficiální žádost o modifikaci programu Evropská komise ještě neobdržela. Praha ale může program rozběhnout ještě před schválením modifikace Evropskou komisí, ovšem musí zohlednit aktuálně platná pravidla pro implementaci fondů,“ vysvětlila pro Fintag.cz Magdaléna Frouzová s tím, že návrh EK na úpravu pravidel z minulého týdne čeká na schválení Radou a Evropským parlamentem.

Podle ní mohou být navíc v rámci OP PPR na boj s koronavirem převedeny všechny dosud nezasmluvněné prostředky. To je však už v gesci Řídícího orgánu OP PPR, jímž je Hlavní město Praha.

Ta prostřednictvím svého radního Vít Šimrala uvedla, že nyní je na místě co nejdříve program spustit. Podnikatelé by dle jeho vyjádření mohli začít žádat o podporu již od poloviny příštího týdne.

400 milionů korun by mělo dát do programu Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. Podle ministra Karla Havlíčka by celková podpora [spolu s úvěry od komerčních bank] měla dosáhnout čtyř až pět miliard korun. Podle Karla Havlíčka není prozatím jasné, zda budou žádosti přijímány v jedné nebo ve dvou výzvách. Jisté ale je, že o záruky na úvěry a příspěvek na úroky budou pražští podnikatelé žádat u ČMZRB. Ta by nyní měla podepsat smlouvu o programu Covid Praha s Hlavním městem Praha.

Čerpání evropských peněz

Podle Magdalény Frouzové Covid II pro mimopražské subjekty i Covid Praha nejsou jedinými evropskými programy, které v Česku pomáhají zmírnit dopady krize Covid-19. Dle jejích slov Komise zareagovala velice rychle a rozhodla o úpravě pravidel pro strukturální fondy ve dvou balíčcích z 13.3. Takzvaných Investičních iniciativ pro reakci na koronavirus SARS-CoV-2 [CRII] a 2.4 [CRII+].

„Komise ovšem nemůže jednat svévolně. Jedná se o evropskou legislativu, která vyžaduje schválení Radou EU a Evropským parlamentem. První návrh EK z 13. března již byl schválen Radou EU a Evropským parlamentem bezprecedentní rychlostí a vstoupil v platnost 1. dubna. Druhý návrh by mohl být schválen v polovině dubna,“ upřesnila.

V rámci CRII Komise umožnila financovat ze strukturálních fondů s platností k 1. únoru 2020 široké spektrum výdajů na opatření vyvolaná epidemií koronaviru. A to i v oblastech, které by normálně ze strukturálních fondů nemohly být financovány.

Úlevy v předfinancování

„Součástí opatření přitom je i to, že nebude po členských státech požadovat, aby vracely nevyužité prostředky na předfinancování pro rok 2019. ČR tak okamžitě získá dodatečných téměř osm miliard korun na boj s koronavirem, o které by mohla přijít nebo by se k nim mohla dostat mnohem později,“ vysvětlila Magdaléna Frouzová.

Evropská Komise dle jejích slov dále rozhodla o rychlejším předfinancování pro rok 2020. Česká republika proto bude mít už počátkem dubna k dispozici přibližně 16 miliard korun, které by jinak dorazily až později.

„V rámci balíčku CRII+, který dosud nebyl schválen, Komise navrhla upustit od požadavků na spolufinancování. Což znamená, že EU bude hradit 100 % nákladů u žádostí podaných mezi červencem 2020 a červnem 2021. Co se týče rychlosti procedur, Komise navrhla zkrácení procedury pro modifikaci programu z dvou měsíců na dva týdny,“ uzavřela pro Fintag.cz Magdaléna Frouzová.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here