V období 2016–2018 inovovalo v Česku své produkty nebo podnikové procesy v průměru celkem 47 procent podniků. Ve skupině velkých podniků to bylo 74 procent. Inovace firmy nejčastěji provádějí ve vlastní režii. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Mezi nejvíce inovativní odvětví se řadily podniky z informačních a komunikačních činností, kde inovovalo 65 procent z nich. Ve zpracovatelském průmyslu dosáhl podíl inovujících podniků 51 procent. Zde byl premiantem v zavádění inovací farmaceutický průmysl [80 %]. V automobilovém průmyslu zavedlo inovace 56 procent podniků. Častěji inovují velké firmy. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 27 procent podniků.

„V roce 2018 dosáhly tržby firem s produktovou inovací téměř 4,2 bilionu korun. Za inovované výrobky však utržily 1,1 bilionu korun. Většina tržeb tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů. Pouze v elektronickém průmyslu utržily podniky více za inovované produkty než za neinovovanou produkci, a to v poměru 61 procent ku 39 procentům,“ říká z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ Václav Sojka.

Podle něj se firmy při svých inovačních aktivitách více soustředily na inovace podnikových procesů. Ty v období 2016–2018 zavedlo rovných 40 procent podniků. Sem spadají inovace vnitřních procesů. To jsou hlavně inovace marketingových metod a inovace spojené s organizačními změnami.

Kvalitnější produkty i produkce

Firmy v roce 2018 investovaly do inovačních aktivit 151 miliard korun. Z toho do výzkumu
a vývoje, jak vlastního, tak i nakoupeného, 55 miliard korun. Pořízení strojů, zařízení, budov a softwaru tvořilo polovinu celkových investic do zavádění inovací.

Nejčastějším výsledkem produktových inovací bylo dle ČSÚ zvýšení kvality stávající produkce. Tu uvedlo jako hlavní výsledek 37 procent firem s produktovou inovací. Jen šest procent uvedlo vstup na nové trhy z hlediska poskytovaného sortimentu. Tři procenta uvedlo inovace z hlediska geografického.

Největší část celkových výdajů na inovace [71 %] byla vynaložena podniky ve zpracovatelském průmyslu. Zde nejvíce vydaly na inovační aktivity [25 mld. Kč] firmy působící v automobilovém průmyslu. Celkově podniky investovaly do inovací 2,1 procenta svých tržeb. Nejvyšší podíl [5,3 %] zaznamenaly podniky působící v informačních a komunikačních činnostech.

Firmy nejčastěji inovují za své

Podle ČSÚ firmy vyvíjejí produktové inovace i inovace podnikových procesů převážně ve vlastní režii. Jen 28 procent inovativních firem uvedlo, že na inovacích spolupracuje s jiným subjektem.

„Nejčastěji šlo o spolupráci s dodavateli. U firem pod zahraničním vlastníkem pak s podniky v rámci jejich skupiny. S vysokými školami, jako v pořadí druhým nejčastějším partnerem, spolupracovalo jedenáct procent inovativních podniků,“ říká vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ Eva Myšková Skarlandtová.

Významnou roli hraje veřejná podpora inovačních aktivit. V období 2016–2018 využilo některou formu veřejné podpory 28 procent inovujících společností. Ze zdrojů EU i z veřejných zdrojů ČR to bylo shodných 17 procent inovujících firem. Důležitá je podpora inovačních aktivit ze strany EU zejména pro středně velké podniky.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here