Schodek veřejných financí se letos propadne na 5,1 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. A to z loňského přebytku 0,3 procenta HDP. Celkový český státní dluh by pak měl letos stoupnout na 37 procent HDP z loňských 30,76 procenta HDP, v příštím roce pak na 40 procent.

Vyplývá to z Konvergenčního programu, jenž je součástí Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí vypracované Ministerstvem financí ČR [MF ČR]. V roce 2021 by pak měl schodek veřejných financí klesnout na 4,1 procenta HDP a český státní dluh naopak stoupnut na 40 procent HDP. Loni klesl státní dluh vůči HDP na 29 procent, následně byl revidován na 30,76 procenta.

Letošní Konvergenční program vznikal v naprosto bezprecedentní situaci. Nejistoty kolem trvání pandemie nového typu koronaviru, délka trvání jednotlivých již přijatých opatření, výčet možných nových opatření a celkový účet za škody v ekonomice, sociální náklady a rezultující dopady do veřejných financí nebudou zřejmě s jistotou známy ani do konce roku 2020,” uvádí úvod materiálu.

Konvergenční program je základním dokumentem země pro přijetí eura a popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Kvůli dopadům šíření koronaviru MF ČR prosadilo zvýšení schodku letošního rozpočtu ze 40 na 300 miliard korun.

Sněmovna schválila schodek rozpočtu ve výši 300 miliard

Co říká Evropská komise

Podle MF ČR si je Evropská komise [EK] těchto aspektů plně vědoma, a proto byly požadavky na obsah konvergenčních programů citelně zredukovány a komise požaduje data pouze k rokům 2020 a 2021. Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod třemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP.

MF ČR například počítá v materiálu s letošním poklesem daňových příjmů včetně příspěvků na sociální zabezpečení o 3,8 procenta. Příští rok by ale měly stoupnout o 7,2 procenta.

Protikrizová opatření v souvislosti se šířením koronaviru MF ČR vyčíslilo na příjmech veřejných rozpočtů na 1,8 procenta HDP, tedy 98,4 miliardy korun. Jde například o podporu OSVČ, prominutí záloh některých daní i sociálního a zdravotního pojištění.

Výdaje na protikrizová opatření v programu MF ČR vyčíslilo na 121,4 miliardy korun, tedy 2,2 procenta HDP. Zařadilo tam například ošetřovné, nákup ochranných pomůcek, záruky za úvěry nebo zvýšení plateb za státní pojištěnce.

Dokument rovněž uvádí, že ekonomická úroveň ČR vyjádřená jako HDP na obyvatele v běžné paritě kupní síly činila loni zhruba 92 procent ekonomické úrovně EU a 75 procent ekonomické úrovně Německa.

Průměrná mzda v soukromém sektoru přepočtená měnovým kurzem loni stoupla podle materiálu na 50 procent úrovně EU.

„Přibližně na této úrovni by mohla po nějakou dobu setrvat,” uvádí materiál.

Co se čeká letos a v příštím roce

MF ČR v programu počítá letos s poklesem ekonomiky o 5,6 procenta a příští rok s růstem o 3,1 procenta. K nejhlubšímu poklesu by mělo dojít v oblasti zahraničního obchodu a u investic do fixního kapitálu. Nižší by podle MF ČR měla být i spotřeba domácností. Avšak už v druhé polovině letošního roku by se měla kondice české ekonomiky, její aktivita, podle odhadů MF ČR, zlepšit.

MF ČR letos očekává pokles české ekonomiky o 5,6 %

Deficit veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.

Státní dluh zahrnuje jak dluhy vládních institucí, tak i dluhy obcí, krajů, vládních příspěvkových organizací, státních fondů a zdravotních pojišťoven. Je klíčovým dluhem pro určení celkového zadlužení České republiky.

–ČTK/RED–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here