Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZd ČR] chtělo šesti velkým nemocnicím v Praze a v Brně poskytnout 7,7 miliardy korun na oddlužení. Jde o nemocnice, jejichž zřizovatelem je ministerstvo. Návrh, který reaguje na jejich dlouhodobě kritickou ekonomickou situaci, včera schválila vláda. Ta částku ponížila na 6,6 mld. korun.

Úřad v dokumentu píše, že uvedených šest nemocnic má dlouhodobě problémy s úhradou svých závazků ve lhůtě sjednané splatnosti nebo ve lhůtě vyžadované právními předpisy. Dodavatelé jim proto riziko zpožděné platby započítávají do ceny dodávaného zboží, nakupují tak dráž než jiné nemocnice. Bez externí pomoci je situace podle ministerstva neřešitelná, protože náklady na splácení dluhů převyšují možné úspory.

„Zatím se nemocnicím na základě dlouhodobě vybudovaných obchodních vztahů daří zabránit uplatňování sankcí za pozdní platby. Jejich uplatnění je však významným rizikem, obzvláště v současné krizové situaci, kdy by mohli mít dodavatelé nedostatek likvidity,” varuje ministerstvo zdravotnictví.

Oddlužení formou jednorázového příspěvku na provoz by se mělo podle návrhu týkat Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce, Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno. Zařízení peníze použijí na úhradu závazků po splatnosti.

Rozsah oddlužení zdravotnických zařízení, jak jej navrhuje ministerstvo zdravotnictví
Zdravotnické zařízení
Návrh na oddlužení [v Kč]
FN Královské Vinohrady 428 323 478 Kč
Nemocnice Na Bulovce 1 730 998 346 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice 1 470 190 828 Kč
Fakultní nemocnice Brno 2 017 408 583 Kč
FN u sv. Anny v Brně 1 676 477 000 Kč
Thomayerova nemocnice 376 727 597 Kč
Celkem: 7 700 125 832 Kč

[Zdroj: MZd ČR pro vládu. Po schválení vládou byla částka ponížena o cca miliardu korun]

„Ekonomická situace uvedených nemocnic se v současnosti stala kritickou, a to i v návaznosti na aktuální krizovou situaci,” uvedlo ministerstvo.

Vzhledem k jejich nezastupitelné funkci je podle úřadu vnější zásah nezbytný pro další zajištění provozu v nezměněném rozsahu a pro zajištění jejich rozvoje.

„Je nutné poznamenat, že právě výše uvedená zařízení byla ta, které se při krizi související s pandemií nemoci covid-19 velmi významnou měrou podílely na péči o pacienty postižené touto nemocí,” upřesňuje ministerstvo.

Materiál ovšem už neuvádí, že hospodaření velkých nemocnic bylo kritické už před krizí covid-19. Nedostávalo se jim peněz na nutné investice a běžně dlužily i za léky.

Za léky dluží více nemocnic. Nejen ty fakultní

Problémy mají skoro všechna zařízení MZd ČR

To potvrzují i samotní ředitelé nemocnic. Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba uvedl, že zařízení má závazky po splatnosti ve výši zhruba 1,8 miliardy korun.

„Je to dluh, který se táhne historicky. Za současné situace není možné, že by to nemocnice zvládla vyřešit svými silami. Prodražuje nám to i provoz, protože nemáme peníze na nové přístroje, a proto musíme dráž opravovat ty staré, kterým už skončila živnost,” uvedl Jaroslav Štěrba.

Zařízení kromě koronaviru navíc v nedávné době řešilo i kybernetický útok. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má závazky ve výši kolem 1,5 miliardy korun.

„Oddlužení vítám a věřím, že pomůže ke stabilizaci nejen naší nemocnice, ale celkově ke stabilizaci zdravotnictví v Jihomoravském kraji,” uvedl ředitel svatoanenské nemocnice Vlastimil Vajdák.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má roční obrat asi deset miliard korun. Její závazky po splatnosti činí podle ředitele Davida Feltla více než miliardu korun.

„Nemáme problém s dodavateli, přestože dlužíme, protože sice platíme pozdě, ale platíme hodně, protože jsme obrovská nemocnice,” řekl novinářům.

Prioritu při placení podle něj mají platy zaměstnanců. Loni bylo podle Davida Feltla, který nemocnici převzal v únoru 2019, hospodaření vyrovnané.

Návrh na oddlužení přichází i kvůli vyšším nákladům

MZd ČR poznamenalo, že situace kolem krize koronaviru ukázala, že dobrá finanční situace nemocnic je naprosto zásadní pro účinnou reakci na mimořádné události.

„Jsou očekávány zvýšené materiálové i osobní náklady, které jsou v současné době nad rámec možností nemocnic, které jsou do programu oddlužení zařazeny,” uvádí úřad.

MZd ČR dále uvádí, že ve spolupráci s ministerstvem financí připravovalo projekt zápůjček. Ten by nemocnicím umožnil překlenout současné období a připravit opatření ke zvýšení efektivity. Nemocnice by ale musely takovou půjčku splácet, což by je zatížilo.

Nemocnice u sv. Anny získá peníze ze Státní pokladny

Podle ministerstva by další snižování nákladů zdravotních zařízení mělo vliv na kvalitu poskytované péče. Upozorňuje také, že zařízení čelí tlaku na zvyšování platů zaměstnanců a musí rovněž řešit špatný technický stav způsobený dlouhodobým podfinancováním [na úvodní fotografii Nemocnice Na Bulovce] .

Stát investuje do svých nemocnic 12,25 miliardy korun

Podle materiálu MZd ČR zdravotnická zařízení kvůli ekonomické situaci své závazky přefinancovávají, pohledávky dodavatelé například postupují bankám. Nemocnice se tak zbavují krátkodobých závazků, vzrůstají jim ale dlouhodobé dluhy. Vinu za ekonomickou situaci podle MZd ČR nemají současná vedení těchto nemocnic.

„Všechny nemocnice zařazené do tohoto projektu [s výjimkou Thomayerovy nemocnice, kde ale došlo ke změně na pozici ekonomického náměstka] mají již nově jmenované ředitele, kteří nenesou odpovědnost za zhoršenou ekonomickou situaci jimi řízených nemocnic, naopak se ji snaží v rámci možností řešit,” uvedlo MZd ČR.

Dodejme, že Sněmovna letos již schválila 21 miliard korun na zvýšení plateb za státní pojištěnce. V příštím roce pak počítá s navýšením o dalších 50 miliard korun. Spolu s náklady na ochranné zdravotní pomůcky ve výši cca dvanácti miliard korun a nynějšími 6,6 miliardami korun na úhradu dluhů nemocnic se tak náklady na zdravotnictví zvýší o 89,6 miliardy korun. Celkové náklady na zdravotnictví v Česku tak zřejmě překročí půl bilionu korun ročně. Již v roce 2018 totiž dosáhly 430,9 miliardy korun.

V roce 2018 činily náklady na zdravotnictví 430,9 miliardy korun

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here