Firmy v Česku si budou moci o tři měsíce odložit platby na sociální pojištění. Odklad sociálního pojištění se týká pouze plateb, které z hrubé mzdy zaměstnanců odvádí jejich zaměstnavatel. Neuhrazenou částku budou muset firmy doplatit do 20. října letošního roku.

V případě, že návrh zákona o odkladu sociálního pojištění schválí obě komory parlamentu a podepíše prezident, budou moci zaměstnavatelé využít odkladu platby za své zaměstnance ve výši 24,8 procenta hrubé mzdy. Z této platby by musely zaplatit pouze pojistné placené za zaměstnance, které činí 6,5 procenta [celkové sociální pojištění činí 31,3 procenta]. Platby by zaměstnavatelé mohli odložit za měsíce květen, červen a červenec.

Důvodem návrhu je podle MPSV, aby firmy odložením pojistného získaly finanční prostředky na svůj rozjezd. A to za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného.

„V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii,“ uvedla k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD].

Podle MPSV je proces odložení odvodů na sociální pojištění administrativně jednoduchý, rychlý a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun.

Odklad sociálního pojištění, penále a podmínky

Navržená úprava se týká pojistného za květen, která je splatná do 20. června 2020, za červen se splatností do 20. července a za červenec se splatností do 20. srpna. Celkové pojistné za tyto měsíce pak musí podnik zaplatit nejpozději do 20. října 2020.

Pokud možnost zaměstnavatel využije, za odložení pojistného zaplatí penalizační přirážku. Ta odpovídá pětině zákonem stanoveného penále. Penále za opožděnou platbu nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Podle návrhu by se mělo snížit na pětinu. To znamená na 0,01 procenta a za čtvrt roku by tak činilo zhruba procento.

Pokud firma za květen, červen či červenec nezaplatí do 20. dne následujícího měsíce, OSSZ bude automaticky počítat s tím, že firma si pojistné odkládá. Pozor ale, pokud částky za tyto měsíce zaměstnavatel neuhradí do 20. října 2020, pak už mu OSSZ nebude počítat snížené penále, ale to běžné.

Změna zákona, jež má být projednána ve stavu legislativní nouze, obsahuje i další změnu. Zaměstnavatel bude nově povinen předkládat Okresní správě sociálního zabezpečení [OSSZ] přehledy o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného pouze elektronicky a tím se zruší možnost úhrady pojistného v hotovosti přímo na pobočkách OSSZ.

Kolik činí sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální zabezpečení [sociální pojištění] zahrnuje platby na důchodové pojištění, nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Za zaměstnance je povinen hradit toto pojistné zaměstnavatel. A to od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce.  Zaměstnavatelé hradí za své zaměstnance 24,8 procent z jejich hrubé mzdy. Z toho 2,1 procenta jde na nemocenské pojištění, 21,5 procenta na důchodové pojištění a 1,2 procenta na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci se na sociálním pojištění podílejí 6,5 procenty ze své hrubé mzdy.

Odvody na sociální pojištění patří v ČR k nejvyšším v Evropě

Částky do deseti tisíc korun mohli zaměstnavatelé hradit v hotovosti na pokladně příslušné OSSZ, což ale bude v případě schválení právě projednávané novely, jak již bylo řečeno, zrušeno. OSSZ bude akceptovat pouze bezhotovostní platby a elektronickou komunikaci.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here