Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] znovu upozornil vládu, že české firmy budou potřebovat pomoc i v příštích měsících. Opírá se o květnový průzkum mezi 242 firmami, který ukázal, že do ekonomických problémů se postupně dostává stále více firem. Tento trend bude navíc podle SP ČR ještě nějakou dobu pokračovat.

Zatímco na začátku dubna v průzkumu SP ČR hlásilo 43,5 procenta firem, že se v příštích dvou měsících bude potýkat s propadem zakázek o více než 20 procent, v květnu už jich bylo 70 procent. Přitom roste podíl firem, kterým objem zakázek meziročně klesá o více než 40 procent. V dubnu jich bylo 23 procent, v květnu jich takto velký propad hlásilo 48 procent. Opatření státu v oblasti daní firmám podle SP ČR zatím nepomáhají.

„Mnoha firmám vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby. K tomu se přidaly zvýšené náklady na ochranné pomůcky, hygienická opatření, logistiku či vyšší zásoby. Firmy najednou přišly o část zaměstnanců, kteří zůstali doma s dětmi, nebo nemohli přijet z okolních zemí. Teď je vidět, že firmy přicházejí o zakázky a zdroj budoucích příjmů,“ říká prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

V takové situaci je podle něj nutné, aby dal stát firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat. Tím jim dá i prostor pro rychlejší rozjezd a návrat do normálu.

Firmy tlačí na prodloužení programu Antivirus

Většině firem by pomohlo, kdyby vláda prodloužila program Antivirus na pokrytí části mzdových nákladů až do konce srpna.

„To by podle průzkumu pomohlo 71 procentům firem. Antivirus totiž jako jediný funguje relativně dobře. Podporu za březen získalo 93 procent z firem, které o ni dle průzkumu požádaly, neuspělo jen sedm procent,“ upřesňuje Jaroslav Hanák.

Také ale dodává, že 40 procent firem v průzkumu uvedlo, že plánuje snížit počty pracovníků. Díky programu Antivirus ale mohou dle jeho slov propouštění omezit na nejmenší nutnou míru.

Program Antivirus pro zaměstnavatele odstartuje 6. dubna

Finanční problémy čeká 40 procent firem

Krize se podle průzkumu výrazně podepíše také na celoročních hospodářských výsledcích firem. Významnou ztrátu za rok 2020, která by mohla ohrozit existenci firmy, očekává 40 procent respondentů.

„Podniky potřebují získat přístup k hotovosti, aby mohly platit své závazky. V tomto ohledu zatím pomoc státu nefungovala rychle a dostatečně. Programy Covid I a Covid II firmám podle našeho průzkumu vůbec nepomohly. Program Covid III se spustil až po dvou měsících od začátku krize. Opatření v oblasti daní příliš nebo vůbec nepomohla 85 procentům firem, které se v průzkumu vyjádřily,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.

Nejzranitelnější jsou v nynější krizi malé firmy. Z podniků, které hlásí propad zakázek o více než 40 procent, je 85 procent malých firem s méně než 50 zaměstnanci.

To potvrzuje i místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [AMSP ČR] Pavla Břečková. Dle jejích slov výrobní firmy teprve čekají.

„Zatím se koronavirový útlum týkal spíše služeb a obchodu, průmyslové firmy hlásí propad až nyní. Firmy připouštějí, že Antivirus funguje relativně dobře. Z dílčích odpovědí je zřejmé, že je nedostatečný. Podíl státu ve výši 60 procent patří k nejnižším v Evropě, a máme-li po útlumu co nejrychleji opět naskočit do co nejvyššího výkonu, abychom byli konkurenceschopní, tak by i český kurzarbeit měl být konkurenceschopný,“ tvrdí.

Zhoršuje se i platební morálka

Podle průzkumu se v posledních týdnech setrvale zhoršuje platební morálka firem. Zatímco v dubnu uvádělo 34 procent firem, že jejich partneři přestávají platit faktury ve lhůtě splatnosti, v květnu už se s opožděnými platbami setkalo 44 procent firem. Z nich je druhotnou platební neschopností v příštích dvou měsících ohrožena více než polovina. V celém vzorku respondentů tuto hrozbu uvedlo 33 procent podniků. Špatnou platební morálkou jsou postiženy jak firmy působící primárně na domácím trhu, tak i exportéři.

[Pozn. red.: Průzkum se uskutečnil od 11. do 14. května 2020. Z 242 firem, které se ho zúčastnily, bylo 70 procent malých podniků do 50 zaměstnanců, 17 procent středních podniků s 51 až 250 zaměstnanci a 13 procent velkých firem nad 250 zaměstnanců.]

Hygienický manuál pro firmy

Pro úplnost dodejme, že SP ČR aktuálně pro firmy sestavil hygienický manuál pro bezpečné pracovní podmínky ve firmách.

„Dlouho jsme vyzývali úřady, aby firmám řekly, jaká hygienická opatření musí na pracovištích zajistit. Nakonec jsme takový manuál sestavili sami na základě best practice z našich členských firem, včetně nadnárodních korporací. Zapracovali jsme do něj i připomínky odborníků z ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Manuál je dobrovolný. Přesto věříme, že přispěje k tomu, že se zaměstnanci nebudou bát návratu do práce,“ vysvětlil, co SP ČR přivedlo k sestavení manuálu, jeho viceprezident Jan Rafaj.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here