Vláda prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů na sociální pojištění, které má být další podporou z Antiviru, to uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

Prodloužení programu Antivirus do konce prázdnin žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita a poté vláda. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] už dříve uvedl, že by program Antivirus měl zůstat do konce srpna. Stejný názor měla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů [KZPS] i Hospodářská komora [HK ČR]. Nyní návrh podpořila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD].

Bezmála půlka výrobních firem propouští či propouštět bude

Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Mohou získat 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě či výdělků z uzavřených provozů do 39 000 superhrubé mzdy a 60 procent při výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky do 29 000 superhrubé mzdy. Ministerstvo práce program spustilo 6. dubna. Resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631 200 příspěvků za zhruba 5,43 miliardy korun, a to za březen a duben.

Odpuštění odvodů na sociální pojištění

Do Antiviru by ke dvěma příspěvkům, které se označují písmeny A a B, mohla přibýt ještě podpora C. To znamená, že by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším firmám. Úplně prominout na čtvrt roku by je mohl buď zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci, nebo s méně než 25 zaměstnanci.

„U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní využívat lépe zacílený institut překážky v práci, bude nadále využíván program cílené podpory zaměstnanosti [Antivirus], který vláda prodlužuje do konce měsíce srpna 2020,” uvedlo MPSV ve zprávě k návrhu zákona.

Podle návrhu by nárok na odpuštění odvodů měl zaměstnavatel, který by od konce března nepropustil víc než desetinu pracovníků. Sociální odvody, které by měl platit, by tak nesměly být nižší než 90 procent částky za březen.

Z pracovníkova výdělku odvádí firma 24,8 procenta na sociální pojištění. Další 1,2 procenta je příspěvek na politiku zaměstnanosti. Úleva by tak mohla představovat 26 procent.

Odvody na sociální pojištění patří v ČR k nejvyšším v Evropě

„Zaměstnavatel si sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky nároku na toto prominutí, a sám rozhodne o jeho využití. Potřebné údaje o objemu vyměřovacích základů, které určí finanční objem snížení pojistného, uvede na tiskopise,” uvádí v podkladech k zákonu MPSV.

Dodalo, že o prominutí odvodů či jejich částí nebude nutné žádat. Správnost uplatnění slevy prověří kontroly. Odvody by si mohla snížit ta firma, která by nedostávala jiný příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus. Nárok na úlevu by neměly nemocnice, školy a úřady. Prominutí odvodů by se netýkalo ani společností, které v Česku či v jiné zemi EU neplatí daně.

Firmy žádají větší benevolenci pro odpuštění odvodů

Podle zástupců zaměstnavatelů by dočasné zrušení placení pojistných odvodů pomohlo dvěma třetinám všech podniků ustát současnou krizi. Podnikatelé přitom už dříve uvedli, že vládou navržené pouhé posunutí plateb pojistného na podzim, navíc i nadále penalizované úrokem, je jen odkládáním problému.

Odklad plateb sociálního pojištění má pomoci firmám s cash flow

Zaměstnavatelé mají výhrady ale i k aktuálnímu návrhu na dočasné zrušení záloh. Nelíbí se jim podmínky, že se bude týkat pouze těch firem, které udržely 90procentní zaměstnanost a 90procentní objem mezd ve srovnání s letošním březnem.

„Kvůli těmto podmínkám ale nedosáhnou na pomoc všechny podniky, které ji reálně potřebují. Tato podpora se tak kvůli špatně nastaveným parametrům bude míjet účinkem,“ uvedli ve svém společném prohlášení, v němž uvedli i své požadavky.

  • Prodloužit režim Antivirus B min. do konce srpna a komplementárně k němu spustit režim C [a to po celou dobu].
  • Umožnit všem firmám [ne dle velikosti], aby si mohly vybrat mezi režimy B a C.
  • Upravit režim C tak, aby reagoval i na problémy firem, které se dostanou do problémů v následné recesi [tedy propad výnosů až např. ve 3. kvartálu].
  • Posunout strop výplat na 1,6násobek průměrné mzdy – nediskriminovat firmy, které dlouhodobě platí vyšší odvody a daně.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO] před nedávnem uvedla, že by nahrazení příspěvků z Antiviru prominutím odvodů podpořila. Zmínila ale vysoký výpadek příjmů na sociální pojištění, tedy na důchody. Odpuštění odvodů firmám do 50 zaměstnanců by podle MPSV představovalo za tří měsíce zhruba 13,5 miliardy korun. Prominutí pojistného zaměstnavatelů s méně než 25 pracovníky by za čtvrt roku činilo devět miliard. Náklady státu na program dle požadavků zaměstnavatelů by byly samozřejmě vyšší.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here