Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v srpnu stejná jako v červenci [0,0 %]. Ceny poklesly zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, naopak vzrostly v oddíle doprava. Meziročně vzrostla míra inflace v srpnu o 3,3 %. Což je proti červenci pokles o 0,1procentního bodu.

„V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje pokračoval pokles cen zeleniny, včetně brambor, který byl částečně vykompenzován pozvolným růstem cen pohonných hmot v oddíle doprava,uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu [ČSÚ] Pavla Šedivá.

Podle některých analytiků míra inflace v září pravděpodobně znovu vzroste. Česká národní banka [ČNB] očekává za celý letošní rok inflaci ve výši 3,4 procenta. Pokud se její odhad naplní, půjde o nejvyšší celoroční inflaci od roku 2008, kdy dosáhla 6,4 procenta.

Míra inflace v meziměsíčním srovnání

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší zejména ceny zeleniny [-3,4 %]. Z toho ceny brambor klesly o 11,1 procenta. Ceny ovoce se snížily o 1,1 procenta a ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 0,5 procenta. Naopak vzrostly ceny olejů a tuků [+2,1 %] a ceny cukru [+4,9 %]. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 0,7 procenta a obuvi o 0,5 procenta.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben zejména znovu zvýšením cen automobilů [+0,6 %] a cen pohonných hmot a olejů [+0,4]. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,2 procenta. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 procenta. Z potravin se zvýšily především ceny olejů a tuků o 2,1 procenta a ceny cukru o 4,9 procenta. / Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 procenta, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 procenta.

Spotřebitelské ceny v meziročním srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 procenta, což bylo o 0,1procentního bodu méně než v červenci. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen vepřového masa na 3,6 procenta, uzenin na 8,3 procenta, vajec na 6,9 procenta a nealkoholických nápojů na 3,3 procenta.

V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 9,5 procenta, piva o 3,7 procenta a ceny vína přešly z růstu o 2,2 procenta v červenci v pokles o 0,2 procenta v srpnu. V oddíle doprava zmírnil pokles cen pohonných hmot a olejů, které byly v srpnu nižší o 13,7 procenta.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák [+9,9 %]. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny masa o 6,0 procent, ovoce o 22,4 procenta a cukru o 12,0 procenta.

V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,6 procenta, vodného o 1,7 procenta, stočného o 1,5 procenta, elektřiny o 7,6 procenta a zemního plynu o 0,4 procenta. / Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného [nákladů vlastnického bydlení] byl 103,4 procenta.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 3,2 procenta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here