Letošní odložené zálohy na silniční daň mají plátci povinnost uhradit na účet správce daně nejpozději do čtvrtka 15. října. Připsané platby po tomto termínu již budou penalizovány úroky z prodlení.

Splatnost zálohy na silniční daň k letošnímu 15. dubnu a 15. červenci byla v květnu odložena generálním pardonem ministryně financí kvůli epidemii koronaviru. Odklad daňové povinnosti měl podnikatelům pomoci překlenout následky útlumu ekonomiky v období nouzového stavu v České republice. Nyní ovšem nastal čas, kdy je třeba zálohy doplatit. Nešlo totiž o prominutí povinnosti uhradit zálohy, ale pouze o odpuštění úroků za jejich pozdní platbu.

Odložené zálohy na silniční daň jsou splatné do 15. 10.

Nejpozději do čtvrtka příštího týdne, tedy 15. 10., musí být vypočtené zálohy na silniční daň připsány na účet správce daně, včetně těch odložených nebo nově snížených.

„Pokud by zálohy ve výše uvedených termínech byly uhrazeny po tomto datu, nebudou úroky prominuty,“ uvádí finanční správa na svém webu.

Dočasné prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší období než právě do 15.10. 2020 a daňový poplatník přesto zálohu na daň silniční správci daně vyrovnal.

Snížená sazba o 25 procent pro vozidla nad 3,5 t

Pomoci překlenout následky jarní epidemie koronaviru a vydaných opatřeních k zamezení jejího šíření má podnikatelům snížení silniční daně o 25 procent. Ovšem pouze u nákladních automobilů s hmotností vyšší než 3,5 tuny [změněny zákonem č. 299/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, pozn. red.]. Změnu si mohou plátci daně uplatnit zpětně již od počátku roku 2020. Což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny.

Vláda schválila daňové úlevy pro firmy a podnikatele

„Pokud poplatníci daně nevyužili generálního pardonu, kterým byla odložena povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu na dani silniční v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce,“ uvádí ministerstvo financí s tím, že tak nebudou znevýhodněni oproti těm, kteří možnosti odkladu platby zálohy na silniční daň v letošním roce využili.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here