Dnes vstoupila v platnost nová mimořádná proticovidová opatření. Další budou následovat v pondělí dvanáctého října, jak na svém včerejším [8.10.] zasedání schválila vláda. Jaká opatření zavedla, pro koho a kde platí výjimky?

Ve dvou vlnách, od devátého a od dvanáctého října, dochází k omezení a následnému úplnému zakázání sportovních, kulturní a dalších volnočasových akcí. Bude omezena činnost škol a otevírací doba restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, vláda navrhla mimořádné podmínky ošetřovného.

Vláda dále omezila činnost úřadů a institucí. Úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu 14 dnů pouhé dva dny v týdnu na pět hodin denně. Až na přesně specifikované výjimky vláda zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. V pondělí se na 14 dnů zcela uzavřou tuzemská muzea, galerie, výstavy, hrady, zámky a podobné objekty. Do neděle 25. října se zavírají také hvězdárny a planetária.

Jaká jsou nová proticovidová opatření

Od dnešní půlnoci [00 hodin, 9.10.] se zcela uzavřely provozy heren a kasín, vnitřní sportoviště [s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol]. Dále se zavřely umělá koupaliště a veškerá wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby. Zakazují se také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

K dalšímu omezení dochází u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů. Ty budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin. Také nebudou smět pustit k jednomu stolu více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech [jídelní koutky v obchodních centrech, pozn. red.] mohou sedět u jednoho stolu pouze dvě osoby a nikde nebude k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven mohou vstupovat ve skupinkách nejvíce dva lidé.

Divadla, koncerty, veletrhy, pohřby i svatby

Divadla, kina a organizované sportovní akce fungují za stávajících podmínek až do nedělní půlnoci. Od pondělí se na ně vztahuje druhá, přísnější vlna opatření, která platí 14 dnů, tedy do neděle 25.10. Během tohoto období se nesmí konat žádné kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce. A to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku. Pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nevztahuje na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti.

Dále se nesmějí pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezena je od pondělí účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob. Na maximálně 500 osob se omezuje shromažďovací právo. Účastníci takových akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

Proticovidová opatření ve školách

Od pondělí 12. října se celoplošně zakazuje přítomnost studentů na vysokých školách. S výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. Prezenční výuka je zakázána na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích.

Výjimka platí u povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti ČR [MS ČR] a praktických škol jednoletých a dvouletých.

2. stupně ZŠ se v prezenční výuce vystřídají

Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd. Každá polovina tříd půjde do školy v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz se týká i středisek volného času a školních klubů.

Úplný zákaz školní docházky bude dále platit ve dnech 26. a 27. října, protože poté následuje státní svátek 28. října a navazující dvoudenní podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Návrh na ošetřovné pro osamělé rodiče

Vláda projednala a schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění. Jím chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Možnost nově upraveného ošetřovného bude platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021. Ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here