Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR [KZPS ČR] požaduje po vládě, aby urychleně přijala kompenzační opatření pro krizí covid zasažené obory. Vedle průmyslu a služeb také v cestovním ruchu, hotelnictví, pohostinství, kulturní a sportovní sféře. To i s ohledem na jejich dodavatelský řetězec.

„Smutnou skutečností zůstává, že vláda deklaruje, že nebude vydávat opatření mající ekonomický dopad, ale opak je pravdou. Bez konzultace se sociálními partnery či tripartitou jsou vydávána opatření, která dopadnou zejména na sektory, které se nevzpamatovaly z první vlny koronaviru. A opatření jsou vydávána vesměs s okamžitou dopadovou účinností,” uvedl prezident konfederace Jan Wiesner.

Možností pomoci pro krizí postižené obory je podle něj několik. Například jde o pokračování v podpoře Antiviru A a B po 1. listopadu 2020, kdy mají skončit. Podle prezidenta KZPS ČR lze zvážit možnost jejich úpravy podle potřeb a dopadů. To proto, že nový kurzarbeit, který je nyní ve Sněmovně, měl podle vládního plánu od listopadu na Antivirus navázat, ale jistota to není. Zatím není jistá ani podoba programu. Již nyní je k návrhu zákona ve Sněmovně několik desítek pozměňovacích návrhů.

Podoba schváleného kurzarbeitu nadšení nevyvolává

[Pozn. red.: Nyní stát z Antiviru vyplácí příspěvek A, u kterého dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 000 korun superhrubé mzdy.]

Nejen postižené obory, ale i ošetřovné

Jan Wiesner má za to, že by se měla upravit i výše ošetřovného. Nejlépe na 80 procent ze současných 60 procent. Zároveň by mělo platit pro rodiče dětí do 13 let, nikoliv do deseti let. Navrhuje projednat možnost úhrady fixních provozních nákladů firem [nájmy, údržba, náklady na energie, pojištění] postižených nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními či podpořit cílená rekvalifikační opatření.

„Státní podpora musí být dostatečná, cílená a stejně rychlá jako přijímaná a vyhlašovaná proticovidová opatření, jinak ztrácejí smysl,” upřesnil.

Konfederace reprezentuje osm zaměstnavatelských svazů ze stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1,3 miliony zaměstnanců.

Na vládu apeluje i Hospodářská komora ČR

K obnově podpůrných programů vládu vyzvala dále Hospodářská komora ČR [HK ČR]. Pomoc by měla směřovat jen do těch oborů, které vláda preventivně uzavře. Jako jsou divadla, kina nebo sportoviště. Nebo pro ty obory, kde vláda výrazně omezí možnost podnikat a pracovat. Jako je to v případě dalšího omezení otevírací doby stravovacích zařízení a počtu lidí u jednoho stolu.

I podle HK ČR by měla vláda kvůli skluzu zavedení kurzarbeitu zvážit obnovení programu Antivirus C. Tedy novou aktivaci zákona o prominutí sociálního pojistného. HK ČR podporuje novelizaci zákona č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení, který u malých zaměstnavatelů umožňoval prominutí sociálních odvodů za červen až srpen 2020. Komora uvedla, že bez ohledu na účinnost nového kurzarbeitu musí za nouzového stavu a mimořádných opatření, budou-li účinná i po 31. říjnu, pokračovat dále i režim A Antiviru. Bude-li nový lockdown některých provozů trvat déle, je podle komory na místě otevřít zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ nebo modifikovat program COVID – nájemné.

Podpora by ale měla být adresnější, neměla by mít plošný záběr kompenzačního bonusu. Pokud by vláda v následujících dnech přikročila i k uzavírání škol, tedy 1. stupně ZŠ nebo mateřských škol, bude třeba znovu aktivovat na MPO program ošetřovné pro OSVČ,” uvedla HK ČR ve své zprávě.

Zároveň upozornila, že kvůli novým opatřením muselo své provozy uzavřít nebo výrazně omezit mnoho jejích členů. Byly to: Česká komora fitness, Asociace bazénů a saun, České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu, Unie filmových distributorů, České eventové asociace, UNIHOST – Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách, Českého svazu pivovarů a sladoven, Asociace hotelů a restaurací nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here