Pomoc firmám a podnikatelům z finančních potížích, do kterých se dostaly vinou krize covid-19, má nově možnost uplatnit si vzniklou daňovou ztrátu. A to i zpětně za dvě předešlá zdaňovací období, kdy ztráta vznikla. To za předpokladu, že firma vykazovala zisk. Návrh Ministerstva financí ČR [MF ČR] včera [25.5.] schválila vláda. Schválila ale i další daňové úlevy.  

Uplatnit si daňovou ztrátu v daňovém přiznání k dani z příjmů mohou firmy či podnikatelé i za dosavadních podmínek. Odečíst si ji ze svého zisku ale mohou za stávajících podmínek pouze v následujících pěti letech. Zde je pak pouze na daňovém subjektu, zda si ztrátu do tohoto období rozloží rovnoměrně či si část odečte v prvním a část v druhém roce.

Podmínkou vždy je, že si musí mít daňovou ztrátu z čeho odečíst. Tedy musí v daňovém přiznání vykázat zisk. Vzniklou ztrátu si budou moci podnikatelé a firmy uplatnit nově i zpětně až za dvě období, která předcházejí období, ve kterém ztráta vznikla.

„Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018,“ uvádí ve své zprávě ministerstvo financí.

Možnost uplatnit si daňovou ztrátu za předchozí období se ovšem netýká zahraničních mateřských společností s českými dceřinými společnostmi.

K uplatnění ztráty za první období stačí její odhad

Podle MF ČR si firma či podnikatel bude moc uplatnit vzniklou daňovou ztrátu zpětně již za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020. Za první zdaňovací období, za které bude umožněno si daňovou ztrátu uplatnit zpětně, navíc bude mít poplatník možnost v jeho průběhu odhadnout výši své daňové ztráty za toto období. Tuto odhadnutou ztrátu pak bude moci uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období.

„Poplatník daně tak nebude muset čekat do chvíle, než bude výše daňové ztráty stanovena. Důvod tohoto opatření má být to, aby se peníze k podnikateli dostali co nejrychleji,” uvedlo MF ČR. Nutné je však upozornit, že se to týká prvního zdaňovacího období

Rozpočtové dopady uplatnění ztráty zpětně nelze jasně vyčíslit a podle ministerstva jsou pouze přechodné. Dřívější uplatnění ztráty pouze přesouvá dopady do inkasa daní v čase. Ze střednědobého horizontu tedy nepřináší snížení inkasa daně. Přesto ministerstvo dopad této daňové úlevy na veřejné rozpočty jednorázově odhaduje podle ztrát z minulých let na zhruba 30 miliard korun. Jde však o ztrátu v cash flow.

Další daňové úlevy z protikrizového balíčku

Jsou tu ale i další daňové úlevy, které včera schválila vláda. K nim patří i možnost obcí osvobodit vybrané daňové subjekty od daně z nemovitých věcí. Nyní obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově k tomuto kroku budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí. Jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. A to i zpětně.

Překlenout podnikatelům koronavirovou krizi má pomoci i snížení silniční daň o 25 procent u nákladních automobilů s hmotností vyšší než 3,5 tuny. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020. To se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny.

„Pokud poplatníci daně nevyužili generálního pardonu, kterým byla odložena povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu na dani silniční v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni proti těm, kteří možnosti odložit placení záloh využili,“ uvedlo MF ČR.

Dopady do podnikání v zemědělství má snížit zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku spotřební daně z takzvané zelené nafty. Nyní se přeplatek podnikateli vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Napříště bude tato lhůta zkrácena na 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude v délce 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here