Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] vyhodnotilo veřejnou zakázku na pořízení Monitorovacího systému 2021+ [MS2021+]. Její součástí je zajištění servisních a rozvojových služeb nejen pro nový systém, ale i jeho starší verzi MS2014+. V tendru vyhrála olomoucká Tesco SW, která systém provozuje od jeho spuštění. 

Náklady na nový systém MS2014+, který sjednotil administraci peněz z unijních fondů na straně žadatelů o dotace a úřadů, které je vyplácejí, v minulosti přesáhly půl miliardy korun. Součástí smlouvy, které uzavřelo Tesco SW s MMR byly i podmínky pro průběžné obnovování smluvního vztahu. Systém se zejména ve svém rozjezdu potýkal s mnoha technickými nedostatky, jakkoli se za něj tvrdě stavěla někdejší ministryně pro místní rozvoj a později ministryně obrany Klára Šlechtová [ANO].

Přes monitorovací systém jsou administrovány evropské dotace. V současné době je například v MS2014+ zaregistrováno 263 914 projektů, na něž je z prostředků EU alokováno 840,6 miliard korun. V novém programovém období je pro ČR alokováno cca 550 miliard korun. S dalšími penězi se počítá prostřednictvím speciálních podpůrných evropských balíčků.

Monitorovací systém je přitom nezbytnou podmínkou pro to, aby mohly být evropské dotace čerpány. Prostřednictvím něj jsou vyhlašovány dotační výzvy, posuzují se a hodnotí přijaté projekty. Přes systém běží veškerá komunikace mezi příjemcem dotace a jejím poskytovatelem i samotné transfery plateb.

Účastníci tendru a Tesco SW jako vítěz

Aktuální zakázka MMR cílila na dodavatele, který připraví MS2021+ pro nové programové období 2021–2027. Zároveň pro něj zajistí služby servisu, rozvoje a služby provozu systému. Nově je řešen i vznik jednotného centra uživatelské podpory. MMR přesto vyhlásí ještě jeden tendr na provozovatele systému.

Do veřejné zakázky, která se konala v takzvaném řízení se soutěžním dialogem, se přihlásili tři uchazeči: S&T, Nesax a Tesco SW. Zástupci MMR uvedli, že se všemi několik měsíců detailně jednali ohledně předmětu plnění a podmínek poskytování. Výsledkem se stala úspora v ceně poskytování servisních služeb ve výši 30 milionů korun ročně oproti stávajícímu smluvnímu zajištění. I cena 60 milionů korun za vytvoření MS2021+. Soutěž vyhrála olomoucká společnost Tesco SW. Ta systém v minulosti navrhla a provozovala.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Základní parametry veřejné zakázky vycházely z loňského usnesení vlády č. 561/2019 o koncepci přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021–2027. Usnesení zdůrazňovalo otevřenost výběrového řízení a koncepční řešení klíčových parametrů zakázky, které zavádí oddělení soutěží na vývoj aplikace, její servis a provoz. MMR přesto počítá, že dále bude soutěžit ještě provozovatele systému.

Co přinese „nový“ monitorovací systém

U chystané podoby pokračování monitorovacího systému má být podle smluvních ujednání maximálně posílena uživatelská podpora systému. Ta bude mít u MS2021+ podobu call-centra, které bude odpovídat na dotazy a on-line pomáhat uživatelům. Ti tak budou mít nově jen jedno centrální kontaktní místo pro komunikaci.

Finální spuštění ostrého provozu systému je závislé od startu nového programového období. Podle zástupců MMR platí, že vzhledem k tomu, že vyjednávání na evropské úrovni stále probíhají, je těžké jeho skutečný začátek odhadnout.

„Nicméně nemůžeme nečinně vyčkávat, proto vše připravujeme tak, aby případně na jaře roku 2021 vše mohlo začít,“ uvedl v tiskové zprávě Vilém Frček z Odboru komunikace MMR.

Po zmíněném překlenovacím období, bude v roce 2021 v souladu s koncepcí přípravy MS2021+, vysoutěžen nový provozovatel systému MS2021+ a MS2014+. I zde MMR, jak uvedli jeho zástupci, vyvine maximální úsilí s cílem dosáhnout co nejlepších smluvních podmínek jako u této veřejné zakázky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here