Sazby mýtného pro nákladní automobily nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2021 změní. Poplatek za užití dálnic a některých silnic I. třídy bude nově třísložkový. Kromě sazby za užití komunikace budou v mýtném ještě poplatky za hluk a znečištění.

Nový poplatek vyplývá z vládou schváleného nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Vybrané peníze půjdou zpět do infrastruktury a využijí se ke zmírňování dopadů dopravy, například na budování protihlukových stěn.

„Cílem těchto poplatků je vytvořit dodatečné zdroje pro investice do nápravných opatření, která omezí negativní dopad hluku a znečištění ovzduší na obyvatele v okolí silnic. Tedy typicky například pro budování protihlukových stěn v okolí silnic I. třídy, které procházejí v blízkosti měst a obcí,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Dodal, že z okolních zemí mají tyto externality v mýtném zahrnuty Rakousko a Německo. Návrh nařízení vlády nemá dopady na státní rozpočet. Pokud jde o rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury [SFDI], tak v něm se zavedení třísložkové mýtného projeví navýšením předpokládaného předpisu mýtného v roce 2021. A to v porovnání s rokem 2019 o cca 1,6 miliardy korun. Poplatek za znečistění ovzduší a poplatek za hluk navrhuje Ministerstvo dopravy ČR [MD ČR] v maximální výši stanovené evropskou směrnicí.

Jak se počítá poplatek

Výše poplatku za hluk z provozu se nově počítá podle počtu náprav a hmotnosti vozidla. Výše poplatku za znečištění ovzduší se počítá podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. Se stoupající normou poplatek klesá, s váhou, počtem náprav stoupá. U vyšší normy než EURO VI, je poplatek nulový i pro vozy nad 12 t bez ohledu na počet náprav.

Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí:
  • Na rok – 1 500 Kč,
  • Na 30 dnů – 440 Kč,
  • Na 10 dnů – 310 Kč.
Časový poplatek za vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem:
  • Na rok – 750 Kč,
  • Na 30 dnů – 220 Kč,
  • Na 10 dnů – 155 Kč.

Podle MD ČR lze očekávat celkový výnos na mýtném v příštím roce kolem 12,6 miliardy korun, které Státní fond dopravní infrastruktury opět investuje do dálnic a silnic I. třídy.

Od ledna se zároveň zvýší slevy na mýtném

Návrh nařízení vlády kromě zavedení nových poplatků přináší úsporu v předpisu mýtného pro autobusy ve výši cca 38 milionů korun ročně. Jako snaha minimalizovat dopad navýšení předpokládaného předpisu mýtného v roce 2021 na dopravce a spotřebitele, se navrhuje změna mezních hodnot pro výpočet slev na mýtném, které přinesou navýšení slev na mýtném o cca 43 milionů korun.

Totiž: Pokud celková výše uloženého mýtného za kalendářní rok dosáhne 75 000 korun, poskytne se sleva ve výši pět procent. Pokud bude 110 000 korun, poskytne se sleva ve výši osmi procent. Při poplatku vyšším než 190 000 korun bude poskytnuta sleva ve výši jedenácti procent. Nad 300 000 korun bude sleva ve výši třinácti procent.

Současně dochází ke změně emisních kategorií, kdy z emisních kategorií EURO 0–II; EURO III a IV; EURO V; EEV, EURO VI a vyšší se přechází na emisní kategorie EURO 0–IV; EURO V, EEV; EURO VI; emise lepší než EURO VI, a to z důvodu podrobnějšího rozlišení největší skupiny vozidel, resp. vozidel s největším podílem na dopravních výkonech. Celkové sazby mýtného pro vozidla v emisní kategorii EURO 0–IV budou nižší v porovnání se stávajícími sazbami mýtného. Důvodem je to, že u vozidel s horšími emisními třídami EURO bylo jejich zpoplatnění vyšší, než by mělo být.

RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here