„Dynamický účastnický penzijní fond ke konci listopadu vykazuje zhodnocení 46 procent, vyvážený fond 26 procent,“ říká obchodní ředitel ČSOB Penzijní společnosti Ladislav Rokos. Jaké budou celoroční výsledky si ale vzhledem k rozkolísanosti finančních trhů netroufá odhadovat.

Jaký byl výsledek vašich transformovaných fondů loni? Jaký očekáváte letos?

Penzijní připojištění od ČSOB zhodnotilo za rok 2019 prostředky svých klientů o jedno procento. I pro rok 2020 počítáme s kladným zhodnocením, ale s ohledem na pokles výnosů českých státních dluhopisů nižším, než za rok 2019. Přesné číslo budeme mít k dispozici až po proběhnutí externího auditu na jaře 2021.

Jaký byl loňský výsledek vašich účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření? Jaký očekáváte letos?

Všechny čtyři účastnické fondy ČSOB Penzijní společnosti v minulém roce zaznamenaly růst. Dynamický fond zhodnotil o více než 25 procent, vyvážený pak téměř o 13 procent. Dynamický fond ke konci listopadu vykazuje zhodnocení 46 %, vyvážený fond 26 %. Letošní celoroční výsledek neumíme vzhledem k rozkolísaným finančním trhům dostatečně přesně odhadnout. Roční výsledky naších fondů budou k dispozici na webových stránkách společností během prvního týdne v roce 2021.

Příspěvek zaměstnavatelů by měl být více zvýhodněný

Kolik účastníků máte? Kolik účastníků máte v transformovaných fondech?

Celkový počet účastníků ke konci letošního října byl 653 tisíc. Z toho v transformovaném fondu je 449 tisíc účastníků.

Motivujete účastníky k přechodu do DPS? Jak u vás vypadá proces přechodu do DPS a jak dlouho trvá, co obnáší?

V naší penzijní společnosti lze v současné době převod z TRF do DPS realizovat i během několika dnů. Nicméně z legislativních důvodů velmi záleží na tom, kdy klient žádost podá. Jedná se totiž technicky o výpověď a sjednání nové smlouvy. Výpověď je vždy platná k ultimu měsíce. Tedy reálně záleží na tom, kdy v měsíci klient o změnu požádá.

Jak s ohledem na fungování penzijních fondů hodnotíte příspěvek zaměstnavatelů? Jsou ti dostatečně motivováni přispívat zaměstnancům?

Příspěvek zaměstnavatele je důležitá, pro některé typy klientů, dokonce zásadní součást penzijního spoření. Postupně roste podíl zaměstnavatelů, kteří tento příspěvek zaměstnancům poskytují. Jako benefit pro zaměstnance se jedná, po příspěvku na stravovaní, o druhý nejrozšířenější zaměstnanecký benefit v ČR.  Průměrná výše příspěvku zaměstnavatele však zdaleka nedosahuje maximální možné, od daní a odvodů, osvobozené částky. Právě zde vidíme prostor na tlak ze strany zaměstnanců a odborů na navýšení, respektive zavedení tohoto benefitu.

ČSOB a strategie životního cyklu

Nabízíte investiční strategie životního cyklu? Případně jaké, o které je zájem? Kdo je váš typický/modelový klient?

Ano, ČSOB Penzijní společnost nabízí svým klientům Strategii životního cyklu. Ta automaticky převádí prostředky klienta mezi účastnickými fondy konzervativního, vyváženého a dynamického typu v závislosti na jeho věku. V mladším věku, kdy klientovi zbývá do důchodu ještě dlouhá doba, jsou jeho prostředky investovány do dynamického typu fondu s potenciálně vyšším výnosem a delším investičním horizontem. S blížícím se důchodovým věkem se postupně zvyšuje zastoupení konzervativního typu fondu, který má kratší investiční horizont.

Věková struktura účastníků v účastnických fondech ČSOB

[Zdroj: ČSOB]

Je zájem o strategii životního cyklu?

Letos si strategii životního cyklu sjednalo více než 40 procent z našich nových klientů. Typicky si jí sjednávají mladší klienti, velmi často v případě, že s námi uzavírají smlouvu elektronickou cestou.

Využíváte speciální marketingové akce pro nábor nových účastníků?

V současné době probíhá marketingová kampaň, ve které může klient získat odměnu tisíc korun na svoji novou smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření s minimálním měsíčním příspěvkem 500 korun. A to jak pro dospělého, tak i pro dítě.

Alternativní účastnický fond vítáme

Vláda hodlá zavést takzvaný Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se to nějak vašich služeb?

Služeb ČSOB Penzijní společnosti by se zavedení jednotného spořicího účtu dotknout nemělo. Neočekáváme ani významný odliv stávajících klientů do tohoto nového spořicího produktu. Skupina ČSOB však počítá s tím, že tuto službu svým klientům nabídne poté, co projde legislativním schválením.

Jak hodnotíte vznik takzvaného alternativního účastnického fondu, který je s příchodem Účtu dlouhodobých investic spojený?

Pozitivně hodnotíme návrh na zavedení alternativního účastnického fondu. Fond bude moci investovat do aktiv, které jsou v současné době pro penzijní byznys nedostupné, což nabídne alternativu klientům, kteří investují do jiných segmentů než akcie a dluhopisy.

Důchodová reforma

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy? Jakou roli by v ní penzijní fondy podle vás měly ideálně mít?

Roli penzijních fondů do budoucna vidíme, vzhledem ke známých demografických trendům, jako klíčovou. Životní úroveň budoucích penzistů bude čím dál víc zaležet na úsporách vytvářených během produktivní fáze života. Doplňkové penzijní spoření je pro takovouto dobrovolnou tvorbu úspor ideální produkt. Aby si klienti doplňkového penzijního spoření ´naspořili na stáří´ dostatek peněz, je klíčové začít co nejdříve. Vybrat správnou strategii, například strategii životního cyklu, a odkládat si stranou pravidelně dostatečné sumy.

Jaké jsou podle vás hlavní přednosti penzijních fondů z hlediska člověka, jenž si jejich prostřednictvím chce naspořit na stáří?

Jsou to nízké náklady, státní příspěvky a daňové úlevy, možnost čerpat příspěvky zaměstnavatele, transparentnost a přísný státní dohled. A nejen to. Jedná se o dlouhodobý produkt, který je možné již na začátku nastavit tak, aby dobře fungoval po celou dobu spoření. Například již zmíněné strategie životního cyklu. V neposlední řadě je také výhoda možnost čerpat takzvaný předdůchod.

Daniel Tácha

Ladislav Rokos začal v ČSOB pracovat v roce 2008 v útvaru Úvěrová architektura a spotřební financování, nejprve jako procesní a poté jako výkonný manažer. V roce 2015 převzal řízení agendy Produkt a služby – Payment comfort. Do čela Řízení prodeje pro spotřební financování, hypotéky, platební komfort, FOP a moderní technologie nastoupil jako manažer v dubnu roku 2017. Po svém jmenování do funkce uvedl: „Zaměřím se na aktivity spojené s digitální strategií společnosti, včetně rozvoje on-line akvizic a digitalizace procesů. Mojí prioritou bude samozřejmě zachování kvality služeb, jejich bezpečnost a spokojenost klientů.“

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here