Za měsíc listopad budou moci živnostníci kombinovat podpory pomoci ve stejný den. Konkrétně jde o ošetřovné pro OSVČ na děti do deseti let a kompenzační bonus. Živnostníci tak již nově nebudou řešit, která z podpor je pro ně výhodnější, načerpají obě najednou.

Souběh podpor umožní upravený zákon o spotřebních daních, jež má Poslanecká sněmovna PČR schválit v tomto týdnu. Ten umožní OSVČ kombinovat kompenzační bonus a ošetřovné na dítě kvůli uzavřeným školám za měsíc listopad současně. Je třeba upozornit, že zpětné podání žádosti o některou z nich, například za měsíc říjen, je vyloučené.

Výzvu z dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ, jež má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO], proto úřad vyhlásí s několikadenním zpožděním. Ihned pak, kdy sněmovna schválí zmiňovanou normu. Dotační podmínky a podrobnosti k čerpání MPO zveřejní zde.

Ošetřovné pro živnostníky

Podporu Ošetřovné pro OSVČ schvaluje a vyplácí živnostníkům, kteří celodenně pečovali o dítě mladší 10 let kvůli uzavírce školních nebo obdobných zařízení, MPO. Stejné podmínky platí i pro děti v nařízené karanténě nebo izolaci. V takových případech ji mohou načerpat i OSVČ pečující o předškolní děti. Podporu úřad vyplatí i živnostníkům, kteří pečují o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I [lehká závislost] podle zákona o sociálních službách. Pokud tedy ošetřovné nečerpá na téže dítě jiná osoba.

Podpora se vztahuje dále na OSVČ, které pečují o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I [lehká závislost] podle zákona o sociálních službách. A která je nebo byla dočasně umístěna do domácí péče kvůli uzavírce zařízení sociální péče, kde obvykle pobývá.

Výše dotace činí 400 korun za každý den. Úřad ji zasílá vždy jen na bankovní účet žadatele, který uvede v žádosti o podporu. Z ošetřovného jsou vyloučeni živnostníci v insolvenci, likvidaci, konkurzu. Dále živnostníci s daňovými nedoplatky i ti, jež pobírají nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Žádat o dotaci mohou pouze živnostníci na hlavní činnost.

O ošetřovné při péči o dítě žádají zaměstnanci i OSVČ

Podzimní kompenzační bonus pro OSVČ

O kompenzační bonus za podzimní restrikce kvůli epidemii koronaviru mohou žádat živnostníci a podnikatelé, kterým vláda zakázala nebo omezila výdělečnou činnost. Přičemž vykazovaná živnost musí být v období od června do září 2020 převažujícím zdrojem obživy žadatele. Oprávnění k žádosti mají dále živnostníci, jejichž činnost není výslovně zakázaná, ale je minimálně z 80 procent na některou z uzavřených provozoven navázaná.

Podzimní kompenzační bonus řeší i zákaz prodeje o nedělích

Aktuálně schválený program kompenzací se rozděluje do dvou bonusových období. První je v termínu od 5. října 2020 do 4. listopadu, což je celkem 31 dní. Za každý den omezení nebo zákazu načerpá žadatel 500 korun. Tedy nejvíce 15 500 korun za první období. Druhé bonusové období je od 5. listopadu do 21. listopadu 2020. Tedy v součtu trvá 17 dní a nejvýše mohou žadatelé dostat 8 500 korun. Žádosti mohou podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období.

–VRN–

2 KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here