Českým zemědělcům, potravinářům a obchodníkům se loni podařilo vyvézt z České republiky více agrárního zboží než v roce 2019. Záporná bilance agrárního zahraničního obchodu [AZO] se zlepšila o 22,7 procenta. Schodek klesl ze 47,5 miliardy na 36,7 miliardy korun. Celkový obrat AZO dosáhl 464,3 miliardy korun.

Vývoz agrárního zboží z ČR se v roce 2020 zvýšil v porovnání s předloňskem o osm procent [+15,8 mld. Kč] na 213,8 miliardy korun. Hodnota dovozu meziročně vzrostla o dvě procenta [+5 mld. Kč] na 250,5 miliardy korun. Na zlepšení výsledku se nejvíce podílel vývoz pšenice, přípravků k výživě zvířat a cigarety. Naopak zhoršení nastalo u piva, jablek, hrušek, semen řepky a živého skotu.

Loni se meziročně zlepšila záporná bilance AZO zejména se zeměmi EU [z 31,2 mld. Kč na 18,2 mld. Kč]. Záporná bilance AZO se třetími zeměmi se mírně zhoršila [z 15,7 mld. Kč na 18,0 mld. Kč].

ČR loni nejčastěji exportovala zemědělské zboží do Německa [23,1 %], na Slovensko
[20,7 %] a do Polska [9,8 %]. Dováželo se nejčastěji z Německa [22,9 %], Polska [15,6 %] a Nizozemska [6,8 %]. Nejvýraznější zlepšení zaznamenal agrární vývoz ČR do Německa. V porovnání s rokem 2019 vzrostl o devět miliard korun na 49,4 miliardy korun.

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly v roce 2020 cigarety, přípravky k výživě zvířat, pšenice, potravinové přípravky, pekařské zboží a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními dováženými agrárními produkty do České republiky byly vepřové maso, pekařské zboží, přípravky k výživě zvířat, potravinové přípravky, sýry, tvaroh, čokoláda a ostatní kakaové přípravky.

Nejvyšší export i import máme s Německem

Pozitivní bilance je výsledkem toho, že i v době omezení způsobených pandemií, byl obchod se zeměmi Evropské unie plynulý a bez bariér. V jejím rámci se uskutečňuje 90 procent českého AZO. Naopak obchod se zeměmi mimo EU ovlivnila omezení a horší ekonomická situace některých odběratelů kvůli pandemií.

Agrární zboží směřovalo v roce 2020 do Německa [23,1 %] a na Slovensko [20,7 %]. V meziročním porovnání došlo k výměně pořadí. V roce 2020 vzrostl podíl Německa o 2,6 p. b. a podíl Slovenska se naopak snížil o 1,0 p. b. Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko [9,8 %]. Dále následovaly Itálie [8,9 %], Rakousko [5,1 %] a Maďarsko [4,6 %]. Hlavními odběrateli ze třetích zemí bylo Spojené království [2,2 %], Rusko [1,8 %], Japonsko, Čína [shodně 0,5 %], USA, Ukrajina [shodně 0,4 %], Švýcarsko a Turecko [shodně 0,3 %].

Produkce hovězího masa klesá. Roste u vepřového a drůbežího

Český agrární dovoz pocházel loni zejména z Německa a Polska. Jejich podíly činily 22,9 procenta a 15,6 procenta. V meziročním porovnání v roce 2020 vzrostl podíl Německa [+0,8 p. b.] a podíl Polska stagnoval. Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko [6,8 %], Slovensko [6,6 %], Itálie a Španělsko [shodně 5,8 %]. Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Spojené království [1,7 %], Čína [1,4 %], Ukrajina [1,2 %], Turecko a Spojené státy [shodně 1,0 %].

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Německem [o 5,8 mld. Kč]. To se stalo díky výraznějšímu nárůstu vývozu pšenice a cigaret. Ke zlepšení bilance došlo i s Rumunskem [+2,1 mld. Kč], Nizozemskem [+1,2 mld. Kč], Slovenskem [+1,1 mld. Kč], Francií a Itálií [shodně o 1,0 mld. Kč].

Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Ukrajinou [-815,8 mil. Kč]. To bylo kvůli zvýšení dovozu nedenaturovaného ethylalkoholu nad 80 procent. Dále pak dovozu konzervovaného ovoce a ořechů a skořápkového ovoce. Česká agrární bilance se propadla i s Norskem [-562,5 mil. Kč], Tureckem [-554,4 mil. Kč] a Řeckem [-455,0 mil. Kč].

MZe chválí agrární diplomaty

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2020 na straně vývozu 4,8 procenta a na straně dovozu pak 6,4 procenta. To jsou v obou případech vzhledem k předchozímu roku mírně vyšší hodnoty.

 V době pandemie covidu-19, kdy byly cestování a osobní kontakt se zahraničními partnery omezeny, se jako vhodný nástroj pro podporu českých firem podle Ministerstva zemědělství ČR [MZe] ukázala jeho síť zemědělských diplomatů. Díky nim se i přes nepříznivé podmínky podařilo zachovat klíčová teritoria pro export mléčných výrobků. Jako je například Libanon a Spojené arabské emiráty. Podařilo se odstranit překážky při vývozu skotu do Kazachstánu a násadových vajec do Ruska či zařídit povolení k vývozu plemenného skotu do Libanonu.

V zemích, kde působí takzvaní agrární diplomaté, se v porovnání s rokem 2019 loni zvýšil zemědělský export. V USA to bylo o 13 procent, Srbsku o 11,2 procent a Ruské federaci o 6,2 procent.

Zemědělští diplomaté v současnosti pracují v Rusku, Číně, USA, Spojených arabských emirátech, Libanonu, Japonsku a Srbsku. Další zástupci ministerstva jsou v Kazachstánu a na Ukrajině. Jejich úkol spočívá v propagaci českých zemědělských produktů, odstraňování byrokratických překážek a pomoci při navazování obchodních vztahů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here