Živnostníci mohou žádat o ošetřovné na dítě za dva prosincové dny a leden 2021. Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO], jež podpůrný program spravuje, vyhlásilo výzvu k podávání žádostí. Za každý den uzavřené školy čerpá živnostník 400 korun, v součtu může nyní dostat 11 600 korun.

V aktuálně zveřejněné výzvě žádají živnostníci o ošetřovné na péči o dítě za 21. a 22. prosince 2020, kdy se školy v Česku celoplošně uzavřely z rozhodnutí vlády. V lednu pak žádají o podporu za dny od 4. ledna do 28. ledna 2021, a pak za 30. a 31. ledna 2021. Na vynechané dny totiž připadaly vánoční a pololetní prázdniny. Vyhláška Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy [MŠMT] nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin bohužel vylučuje.

Podstatnou informací pro rodiče prvňáčků a žáků druhých tříd základních škol je, že i oni mohou žádat o podporu za uzavřená školní, konkrétně za dny 21. a 22. prosince 2020. V těchto dnech se z rozhodnutí vlády uzavřely školy i pro ně. Ostatní rodiče – živnostníci dětí prvních a druhých tříd plus dětí v předškolních zařízení mohou o podporu požádat pouze v případě, že jej dítě nenavštěvovalo kvůli nařízené karanténě nebo izolaci.

„O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte ošetřované osoby v domácí péči,“ upozorňuje MPO ve své výzvě.

Žádosti o ošetřovné za prosinec 2020 a leden 2021 podávají živnostníci nejpozději do 11. března 2021. Dobrou zprávou pro všechny živnostníky s malými dětmi a uzavřeným nebo omezeným provozem je, že ho mohou současně kombinovat s kompenzačním bonusem od Ministerstva financí ČR [MF ČR].

Ošetřovné a kompenzační bonus smí OSVČ nově i kombinovat

Ošetřovné: Podmínek pro uznání žádosti je více

Ošetřovné na péči o dítě mohou žádat pouze živnostníci na hlavní činnost, kteří se denně starají o dítě mladší deseti let, a jehož školské zařízení je z rozhodnutí vlády uzavřeno. Dále i ti, jež pečují o dítě v nařízené karanténě a izolaci kvůli covidu-19, vždy pak pouze s dětmi do deseti let. Dále živnostníci pečující o osobu do věku 26 let, která je závislá na pomoci druhé osoby, a to už od závislosti 1. stupně. Podmínka je, že tyto osoby nemohou kvůli uzavřeným školám, karanténě nebo izolaci zařízení navštěvovat.

MPO připomíná, že nárok na mimořádné ošetřovné nemají společníci veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost. Dále ani komplementáři komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost a statutární orgány a členové statutárních orgánů obchodních korporací. Výjimkou je, když úřadu doloží od České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ], že vykonávají živnost na hlavní činnost.

Vláda zvýšila kompenzační bonus. Podpoří i kongresy a veletrhy

MPO komunikuje výhradně na dálku

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři nejlépe datovou schránkou na adresu wnswemb s předmětem fpled21. Poštou pak na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 s označením obálky „fpled21“. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, žádost odesílá podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz. Do předmětu uvádí „fpled21“.

„Osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné. Žádosti podané datovou schránkou budou vyřízeny dříve,“ upozorňuje MPO.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here