Kdy, jak a kolik? To jsou nejčastější otázky živnostníků, společníků malých eseróček a dohodářů k čerpání nového kompenzačního bonusu. FinTag.cz nabízí odpovědi na nejčastěji kladené otázky na kompenzační bonus 2021.

Kompenzační bonus 2021 zvyšuje denní výši podpory z 500 korun nově na 1 tisíc korun na den. Úřady ho přiznají živnostníkům a společníkům malých s.r.o. s prokazatelným poklesem příjmů vyšším než 50 procent. Při posuzování žádostí porovnají pracovníci finančních úřadů příjmy v době epidemie covidu s těmi před jejím propuknutím. Podporu získají i pracující na dohodu o pracovní činnosti [DPČ] a dohodu o provedení práce [DPP]. Avšak v nižší částce 500 korun za každý den omezení či zákazu činnosti.

„Aktuálně je v legislativním procesu návrh nového zákona o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který bude možné žádat zpětně od 1. února 2021,“ upozorňuje na svých stránkách Ministerstvo financí ČR [MF ČR], do jehož kompetence legislativní úprava kompenzačního bonusu spadá.

Nový kompenzační bonus vyplatí úřady zpětně od 1. února

Nový zákon mají schválit obě komory parlamentu ve zrychleném řízení. Živnostníci a ostatní by tak mohli začít žádosti podávat ještě do konce února 2021. Nicméně platí, že v tuto chvíli jim nezbývá, než vyčkat na jeho schválení v parlamentu a podepsání prezidentem republiky.

Žádosti se budou již tradičně podávat na místě příslušném finančním úřadu [dle sídla provozovny nebo trvalého bydliště žadatele, pozn. red.]. Podat je mohou e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, anebo nejlépe pak elektronicky prostřednictvím interaktivní žádosti, kterou po schválení nové normy zveřejní na svých stránkách finanční úřady.

Kompenzační bonus 2021: Otázky a odpovědi

Kdo může o kompenzační bonus 2021 žádat?

Stejně jako podzimní kompenzační bonus je i ten nový určen osobám samostatně výdělečně činným [OSVČ], malým s.r.o. a ve sníženém plnění také dohodářům.

Kdy mohu o nový kompenzační bonus požádat?

V tuto chvíli je třeba s podáním žádost o kompenzaci ještě vyčkat. Nový zákon o kompenzačním bonusu je v procesu schvalování. Jeho aktuální stav je k zhlédnutí na stránkách poslanecké sněmovny, odkaz zde.

Jak se bude o kompenzační bonus 2021 žádat?

Žádosti se budou podávat e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně u svého finančního úřadu. Podoba formuláře zůstane shodná s těmi předešlými. Nový kompenzační bonus platí zpětně od 1. února 2021. Žádosti začnou úřady přijímat po schválení zmiňovaného zákona.

Izolačku dostanou i živnostníci, ale jen ti nemocensky pojištění

Kolik budou u nového kompenzačního bonusu OSVČ žádat?

Za předpokladu splnění zákonných podmínek budou OSVČ a společníci vybraných eseróček čerpat až 1 tisíc korun za den. Dohodáři pak 500 korun za den. Zákon v tuto chvíli zavádí dvě bonusová období, a to únor a březen. O dalších se rozhodne v závislosti na rozsahu přijatých omezení. Studenti a senioři, kteří mají nižší příjmy, dostanou nižší podporu. Úředníci v žádosti zohlední jejich výši příjmů před epidemií covidu.

Ošetřovné a kompenzační bonus smí OSVČ nově i kombinovat

Mohou žadatelé kombinovat nový bonus s tím předchozím?

Ano. Nárok na nový kompenzační bonus mají i žadatelé, kteří dostali nebo dostanou podporu za poslední bonusové období ze „starého“ kompenzačního zákona [do 15. února]. Po schválení nového bonusu si mohou žádat i o novou podporu. Avšak denní podpora od 1. února musí být v maximální výši 1 tisíc korun. To znamená, že se částka v žádosti poměrně o již načerpané peníze poníží.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here