Nový kompenzační bonus ve výši jeden tisíc korun za každý den omezení a zákazu činnosti načerpají živnostníci a společníci eseróček zpětně od 1. února 2021. Ve snížené výši 500 korun ho dostanou i dohodáři. Nemocensky pojištění živnostníci dostanou 500 korun na den při karanténě a izolaci.

Návrh nového zákona o kompenzačním bonusu schválila vláda na svém včerejším [15.2.] jednání. Živnostníci, dohodáři a společníci vybraných eseróček o něj mohou začít žádat po jeho schválení Parlamentem ČR a to zpětně od 1. února 2021. V praxi to znamená, že se nová kompenzace částečně překrývá s posledním obdobím „starého bonusu“, který trvá do 15. února. Podnikatelé, kteří o tuto podporu požádali nebo jim ji úřady vyplatily, dostanou v nové žádosti za únor poníženou podporu o již vyplacenou částku.

Nový kompenzační bonus zvyšuje podporu ze stávajících 500 korun na jeden tisíc korun za každý den omezení nebo zákazu činnosti. Žádat o něj mohou všichni podnikatelé s prokazatelným poklesem příjmů nad 50 procent. Úřady snížení posoudí za dané bonusové období, které odpovídá kalendářnímu měsíci, a to oproti srovnávacímu období z doby před pandemií covidu-19.

„Srovnávacím obdobím budou vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, ale v období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019,“ uvedli zástupci Ministerstva financí ČR [MF ČR].

Podle úřadu pro začínající a sezónní podnikatele zůstává zachována možnost využít současného srovnávacího období, tedy měsíční průměr od 1. června do 30. září 2020.

Vláda zvýšila kompenzační bonus. Podpoří i kongresy a veletrhy

500 Kč za karanténu a izolaci pro nemocensky pojištěné

Nový kompenzační bonusu z 500 na jeden tisíc korun na den dostanou všichni podnikatelé, kteří finančnímu úřadu doloží pokles obratu o 50 a více procent. Individuální posouzení mají očekávat důchodci a studenti, u kterých se předpokládají nižší příjmy. Úřady jim zřejmě kompenzaci poníží v závislosti na jejich příjmech před epidemií covidu-19. Nárok na podporu zůstává i pro dohodáře a to ve stejné výši, tedy 500 korun za každý den omezení.

O 500 korun na den mohou s platností od 1. února žádat i živnostníci v nařízené karanténě a izolaci. Podmínkou je však jejich účast na nemocenském pojištění. Tento druh podpory u nás zřejmě využije jen hrstka podnikatelů, protože z počtu 1 051 179 živnostníků [stav k 31.12.2020] je jich k nemocenskému pojištění přihlášených pouhých 97 439 z nich.

Izolačku dostanou i živnostníci, ale jen ti nemocensky pojištění

Nová podpora není závislá na nouzovém stavu

Nový kompenzační zákon upravuje poskytování podpory za omezené a zakázané podnikání bez závislosti na vyhlášení nouzového stavu. V současné době zavádí dvě bonusová období, konkrétně za měsíc únor a březen s tím, že vláda může zavést i další. Vždy mají odpovídat kalendářnímu měsíci. Tuto kompetenci má vláda až do konce letošního kalendářní roku za předpokladu trvání krizových opatření.

Ošetřovné a kompenzační bonus smí OSVČ nově i kombinovat

I nový kompenzační bonus spravují finanční úřady

Žádosti o nový kompenzační bonus přijímají, posuzují a vyplácejí opět finanční úřady. Žádosti budou po dokončení legislativního procesu dostupné zde. Vyřídit je mohou žadatelé e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu.

Odhadovaný dopad návrhu zákona za únor a březen na veřejné rozpočty je podle MF ČR 19,4 miliardy korun. Z toho 18 miliardy kourn na státní rozpočet, 1,1 miliardy korun na rozpočty obcí a 0,4 miliardy korun na rozpočty krajů. Dopady do rozpočtů obcí a krajů vykompenzují podle MF ČR příspěvky odpovídající 80 procent reálného propadu inkasa.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here