Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v listinné podobě za rok 2020 bez sankce. Zároveň je 3. květen poslední den pro její zaplacení. Při zpoždění musí poplatník počítat s pokutou vyměřenou od 1. dubna.

Pondělí 3. května 2021 je poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na listinném formuláři. Pokud ho podnikatelé nestihnou podat a zároveň i zaplatit vyměřenou daňovou povinnost, pak musí počítat se sankcí za pozdní podání a pozdní úhradu. Anebo podat své daňové přiznání elektronicky. Pro tuto formu podání se totiž termín letos prodloužil o další měsíc, konkrétně do 1. června.

„Veřejnost může pro podání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost pohodlného a jednoduchého vyplnění z domova. Výhodou je, že poplatníci, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc, a to až do 1. června 2021,“ potvrzuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční úřady doposud přijaly více než 1 623 700 daňových přiznání od fyzických osob a více než 219 500 od právnických osob. Pokud podává přiznání za společnost daňový poradce, zůstává konečná lhůta pro podání 1. července. Generální pardon se jich netýká.

Daňové přiznání mohou letos plátci odevzdat až k 1. červnu

Sankce za zpoždění se počítá od 1. dubna

Podaná daňová přiznání za kalendářní rok 2020 v listinné podobě po 3. květnu 2021 budou evidovány a finanční úřady jim vyměří sankci za podání a pozdní úhradu zároveň. A to již od začátku standardní lhůty upravené v zákoně. Tedy od 1. dubna 2021 a to až do dne podání nebo do dne zaplacení vzniklé daně.

„Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou,“ upozorňuje finanční správa s tím, že preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad dostupný na MOJE daně.

„Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou,“ dodává.

Finanční správa spustila ostrý provoz stránek Mojedane.cz

Podání daňového přiznání letos platí i pro paušalisty

Aktuální termíny pro podání daňového přiznání se týkají i živnostníků přihlášených k paušální dani. Paušální režim totiž platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou proto zálohami roku 2021. Živnostníci tudíž musí za rok 2020 přiznání k dani z příjmů ještě podat.

„Patří to mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání, na které Finanční správa upozornila,“ upozorňuje finanční správa.

K paušální dani se přihlásilo více než 65 tisíc živnostníků

Podnikatelé v daňových přiznání podle zástupců finanční správy i často řeší, které z načerpaných covidových podpor zahrnout do přiznaných příjmů. Jednorázový příspěvek důchodcům [5 tisíc korun] se dle ní do příjmů nezapočítává, stejně tak se do něj nezahrnuje poskytnutý kompenzační bonus. Dále ani ošetřovné na dítě a podpora Antivirus pro OSVČ a zaměstnance. Naopak jako příjem finanční správa posuzuje poskytnuté provozní dotace v souvislosti s covidem-19.

Jak a kdy se započítá covidová podpora do daně z příjmů

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here