Jak a kdy se započítá covidová podpora do daně z příjmů

1150
prijmu
Foto: Pixabay.com

Zdanění příjmů ze státních podpor v roce 2020 kvůli omezení nebo zákazu činnosti v době covidu řeší před podáním daňového přiznání firmy i fyzické osoby. FinTag.cz přináší rychlý přehled, které podpory zahrnout do příjmů a které nikoli.

Rouškovné, kompenzační bonus, ošetřovné na péči o dítě, Antivirus, Covid – Kultura, Covid – Bus a další druhy státních podpor za omezení a zákazy načerpali někteří podnikatelé i fyzické osoby v průběhu roku 2020. Nyní je načase podat daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2020. Otázka je, která z načerpaných podpor se daní a která je naopak od daně z příjmů osvobozena.

Jak je to u rouškovného pro seniory

Rouškovné ve výši pěti tisíc korun dostal jednorázově každý důchodce, který měl nejpozději k 31. listopadu 2020 nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, anebo sirotčí důchod. Jednorázový příspěvek upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.

Jednorázové rouškovné je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob [podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů] a v ročním daňovém přiznání se proto neuvádí.

Kompenzační bonus pro živnostníky a eseróčka

Načerpaná podpora v podobně takzvaného kompenzačního bonusu za jarní a podzimní vlnu epidemie koronaviru kvůli omezení nebo zákazu činnosti je podle vyjádření Finanční správy ČR [FS ČR] definována jako daňový bonus na kompenzaci následků epidemie covidu. A proto je kompenzační bonus osvobozen od daně z příjmů a v daňovém přiznání se neuvádí.

„Z pohledu zákona o daních z příjmů je příjem ve formě daňového bonusu příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j zákona o daních z příjmů. Neuvádí se v daňovém přiznání,“ tvrdí na svých stránkách FS ČR.

Jak je to u ošetřovného pro živnostníky

Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] poskytovalo v roce 2020 prostřednictvím vyhlášené dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. Podle legislativního výkladu FS ČR je příjem z této dotace od daně osvobozen a do daňového přiznání jej fyzická osoba neuvádí.

Daň z příjmů a Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci

Příspěvek z programu Antivirus upravuje ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Podpora poskytnutá z programu Antivirus OSVČ se zaměstnanci je podle zákona o daních z příjmů taktéž osvobozena od daně. Do daňového přiznání se neuvádí.

Programy Covid – Kultura, Bus, Nájemné, Ubytování …

Poskytnuté dotace fyzickým osobám z programů Covid – Bus, Covid – Nájemné, Covid – Gastro, Covid – Ubytování, Covid – Sport, Covid – Kultura a další jsou podle výkladu legislativy neinvestiční finanční podpory stejně jako provozní dotace. A proto nespadají mezi příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Od daně lze osvobodit pouze dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu aj.

Jak je to u investiční dotace, jak u provozní neboli neinvestiční:
  • Pokud dotaci přijímá fyzická osoba, daňově se osvobozuje příjem z titulu této dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu. To je, že je určena na pořízení hmotného majetku a technického zhodnocení majetku. Případně je určena na odstranění následků živelní pohromy.
  • Oproti tomu dotace, které mají provozní povahu od daně z příjmů osvobozeny nejsou. Podléhají tedy zdanění. Výjimka jsou dotace určené na odstranění následků živelních pohrom. Ve všech ostatních případech je jejich příjemci musí ve svém daňovém přiznání zahrnout do příjmů. Čímž se zvýší jejich daňový základ pro výpočet daně.

„Jedná-li se o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento příjem do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů Příjmy ze samostatné činnosti,“ upozorňuje FS ČR.

Připomíná zároveň, že taková fyzická osoba může uplatnit v daňovém přiznání prokazatelně vynaložený výdaj krytý právě touto dotací, který není z daňových výdajů vyloučen.

Pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, pak přijatou provozní dotaci zahrne do zdanitelných příjmů. Uplatní si jako výdaje pro jeho činnost příslušné procento z příjmů,“ vysvětluje úřad.

Uznatelný příjem u slevy na manželku nebo manžela

Finanční podpora v podobě kompenzačního bonusu, ošetřovného či dotace v souvislosti s covidem-19 či příspěvkem z programu Antivirus pro OSVČ se započítává do příjmu manžela či manželky při uplatňování slevy na ně. Hranice pro uplatnění slevy na manžela či manželku je za rok 2020 ve výši 68 tisíc korun. Při překročení tohoto limitu zaniká nárok na slevu z vypočtené daně ve výši 24 840 korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here