Firmy porušují zákon o zaměstnanosti, odhalili celníci

221
celnici
Foto: Celní správa ČR

V předchozích dvou měsících zintenzivnila Celní správa ČR [CS ČR] kontroly zaměřené na dodržování zákona o zaměstnanosti. Jeho porušování celníci zjistili u 607 cizinců.

Zaměstnavatelé v 299 případech nesplnili informační povinnost vůči příslušné Krajské pobočce úřadu práce. 67 cizinců vykonávalo práci bez platného povolení k pobytu na území ČR a 241 jich nemělo platné povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu. Šlo většinou o osoby ukrajinské, běloruské, mongolské a moldavské státní příslušnosti.

„Akce se průběžně zúčastnilo 581 celníků, kteří provedli 102 kontrol a v 68 případech zjistili porušení právních předpisů na úseku zaměstnávání cizinců,“ uvádí ve zprávě CS ČR mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Dodává, že na základě získaných analytických informací kontrolovali celníci vytipované subjekty ve všech ekonomických odvětvích. Jednalo se hlavně o oblast ubytování, stravování, automobilový průmysl a zpracovatelský průmysl.

Nejvíce porušení celníci odhalili v Plzeňském kraji

Při kontrolních akcích celníci odhalili 607 cizinců, u kterých zjistili porušení zákona. Nejvíce případů podezření z nelegální činnosti zjistily celní úřady pro Plzeňský kraj [113]. Následoval Středočeský kraj [46], Královéhradecký kraj [21] a třetí byla Praha [16].

„Nesplnění informační povinnosti u cizinců z EU či neinformování o nástupu zaměstnání u cizinců ze ´třetích zemí´ nejčastěji zjistily Celní úřady pro Plzeňský kraj [75], Středočeský kraj [69], Pardubický kraj [59] a Celní úřad pro hl. město Prahu [25],“ potvrzuje celní správa ve své zprávě.

Odhalená porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti postoupí celníci příslušným Oblastním inspektorátům práce k zahájení správního řízení. Zaměstnavatelům, kteří umožnili cizincům výkon nelegální práce, hrozí sankce až deset milionů korun.

V akci z roku 2018 byl taktéž nejhorší Plzeňský kraj

Kontroly celníků na dodržování zákona o zaměstnanosti nejsou ničím výjimečným. Již v roce 2018 proběhla celorepubliková kontrolní akce „Factory 2018“. Šlo o součinnou kontrolu celní správy a cizinecké policie zaměřenou na oblast subdodavatelských firem přidružených k automobilovému průmyslu. Zhruba 200 celníků a 370 policistů zkontrolovalo 72 subjektů. U 54 zjistili porušení právních předpisů na úseku zaměstnávání cizinců.

MPSV chce, aby firmy opět povinně hlásily volná pracovní místa

Z celkového počtu 719 kontrolovaných pracujících cizinců [414 občanů EU a 305 občanů mimo EU] bylo u 122 osob ze třetích zemí [mimo EU] pojato důvodné podezření z nelegálního výkonu práce. V 541 případech [368 občanů EU a 173 občanů „třetích zemí”] na místě kontroly zaměstnavatel neprokázal splnění oznamovací povinnosti příslušnému úřadu práce.

Kontrola pracovníků mimo země EU je nedostatečná, tvrdí lékaři

Nejvíce případů podezření na nelegální práci cizinců ze „třetích zemí” tehdy zjistily kontrolní úřady v Libereckém, Karlovarském, Královéhradeckém kraji a hlavním městě Praha. Krajem s největším počtem nedodržení informačních povinností ze strany zaměstnavatele bylo opět Plzeňsko. Výsledky kontrol potvrdily trend zaměstnávání cizinců zejména z Ukrajiny a Moldávie bez platného pracovního povolení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here