Kontrola pracovníků mimo země EU je nedostatečná, tvrdí lékaři

374
kontrola_pracovníku
Foto: Pixabay.com

Podle majitelů firem mají poměry při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU často co dělat v ČR s mafiemi a šedou ekonomikou. Nyní se ale objevují už i zprávy varující před zdravotními riziky. Kontrola pracovníků z mimounijních zemí je nedostatečná, říkají lékaři.

Podle majitelů firem zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU v ČR nemá daleko k podobě zaměstnávání Čechů v cizině před jejich vstupem do EU. Podle odborníků je na vině zejména nekvalitní tuzemská legislativa. Ta je obcházena jak samotnými pracovníky z neunijních zemí, tak nesolidními zprostředkovateli práce.

Firmy chtějí více otevřít pracovní trh lidem ze zemí mimo EU

Další problém je, že k sociálním a ekonomickým potížím spojených se zaměstnáváním zejména dělníků mimo země EU se podle lékařů přidávají i zdravotní rizika.

Kontrola pracovníků selhává

„Zahraniční dělníky najímají personální agentury, které je přidělují na základě poptávky do firem v Česku. Tyto agentury by měly garantovat jejich dobrý zdravotní stav. Praxe je taková, že tito lidé často neprojdou zdravotními prohlídkami, které by odhalily nakažlivé nemoce,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Tím, že agenturní pracovníci nejsou zaměstnanci podniku, kam nastupují, netýkají se jich vstupní prohlídky před nástupem do zaměstnání. Jejich stav garantuje agentura, a pokud ona tuto prohlídku neprovede a pustí nemocného do práce, dostává se tak nemocný do bezprostředního styku se zdravými zaměstnanci,“ upřesňuje.

To, že praktičtí lékaři apelují na personální agentury, aby dbaly na zdravotní prohlídky je pochopitelné. Jsou to praktičtí lékaři, kteří tyto prohlídky vykonávají a jsou za ně placeni.

„Před vznikem pracovněprávního vztahu musí zaměstnavatel, tudíž i personální agentura zajistit vstupní lékařskou prohlídku uchazečů o zaměstnání u poskytovatele pracovnělékařských služeb,“ říká za Asociaci poskytovatelů personálních služeb [APPS] Lenka Kloutvorová z členské společnosti ManpowerGroup.

Dodává i to, že personální agentury práce nerozlišují v případě lékařských prohlídek, zda se jedná o uchazeče o práci ze zahraničí či z Čech. Řídí se Zákoníkem práce.

 „Pokud zaměstnavatel/personální agentura s uchazečem o zaměstnání uzavře pracovněprávní vztah, nejenže mu zajistí lékařskou prohlídku, ale uhradí zaměstnanci i náklady na vstupní lékařskou prohlídku,“ upřesňuje.

[Pozn. redakce: APPS v ČR sdružuje 32 agentur práce a personálně-poradenských společností. Dohromady mají asi 50% podíl na trhu v České republice.]

TBC v Plzni

Podle Petra Šonky celá věc ovšem není jenom o penězích. Uvádí aktuální čísla například z Registru tuberkulózy. Z nich vychází, že v Plzeňském kraji, kde sídlí hodně výrobních firem kvůli blízkosti s Německem, činí podíl této nemoci u cizinců 52 %. Což podle něj dalece převyšuje celorepublikový průměr, který činí 33 %.

„Tuto nemoc lékaři nejčastěji objeví u Ukrajinců, Slováků, Rumunů či Vietnamců. Na Plzeňsku a Rokycansku jsou nemocní s tuberkulózou především Rumuni, Ukrajinci, Slováci a Bulhaři, kteří tam pracují,“ upřesňuje.

Zmiňuje i případ z Plzeňska, kdy byla tuberkulóza odhalena přímo ve výrobní hale. Což značilo prohlídku všech zaměstnanců podniků. Jeho zjištění potvrzují i ambulantní specialisté.

„Nebudeme zastírat, že problémy nejsou, naopak problémy jsou. Problém je import rizikových pracovníků ze sousedních zemí. Problém přitom nejsou ti samotní lidé. Problém je to, jakým způsobem Česká republika dovoluje, aby k nám tito lidé přicházeli,“ říká například pneumoložka a přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy LF UK a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

Dodává: „Vesměs ti lidé pracují legálně přes pracovní agentury. A musím i říci, že ty agentury, to také není nic pěkného. To, co je nedostatečné, je kontrola přílivu pracovníků ze zahraničí.“

Kontrola pracovníků v USA

Podle ní je potřeba zavést důslednou kontrolu přílivu pracovníků ze zahraničí. Je přesvědčena o tom, že současná praxe je obrovským zdravotním rizikem pro obyvatele České republiky.

Je nutný systém ambulantní kontroly pro cizince z rizikových zemí. Jako Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Moldávie, Vietnam nebo Mongolsko a další. Když budete chtít dělat v USA, tak projdete takovým sítem, že vás budou prošetřovat od hlavy až k patě. A podobně by to mělo fungovat i u nás,“ myslí si Martina Vašáková.

FinTag.cz položil v tomto ohledu doplňující otázky i zástupcům APPS. Ti je však odmítli zodpovědět s odůvodněním, že k současné situaci fungování nesolidních zprostředkovatelů práce vůči svým klientům “nemají stanoviska”. A to jak ve vztahu k zahraničním, tak ani k domácím pracovníkům.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here