MPSV chce, aby firmy opět povinně hlásily volná pracovní místa

687
volna_pracovni_mista
Foto: FinTag.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] chce, aby firmy stejně jako dříve musely hlásit a aktualizovat svá volná pracovní místa. A to u Úřadu práce ČR [ÚP ČR] či živnostenských úřadů. Důvod je, že počty volných pracovních míst, které spolu s nezaměstnaností každý měsíc zveřejňuje ÚP ČR, neodpovídají realitě.

MPSV navrhovanou praxi vypustil ze zákona o zaměstnanosti před devíti lety tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek [TOP 09]. MPSV ji chtělo obnovit spolu s dalšími povinnostmi pro firmy v nedávno přijatém zákonu o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Avšak narazilo na odpor v Senátu.

„Teď tedy hledáme příležitost, v níž bychom náš návrh na změnu ohlašování volných pracovních míst, znovu předložili do legislativního procesu,“ uvedl pro FinTag.cz vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MPSV Vladimír Dostálek.

Na to, že oficiální statistiky volných pracovních míst ÚP ČR nejsou věrohodné, naposledy upozornila Národní rozpočtová rada [NRR]. Ta letos 4. března ve svém čtvrtletním stanovisku k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky uvedla: „Zarážející je zejména vývoj počtu volných pracovních míst – ke konci ledna 2021 [325 tisíc] byl pouze o 16 tisíc nižší než před rokem a je stále vyšší než počet dosažitelných uchazečů.“

Počet uchazečů o zaměstnání rostl i v únoru

Podle NRR mohou být vysvětlení dvě. Je to buď výrazný pokles počtu zahraničních pracovníků saturujících český trh práce v normálních podmínkách. Anebo případně nepřesné ukazatele MPSV, které vycházejí z údajů ÚP ČR.

„Zaměstnavatelé v mnohých případech s úřadem spolupracují velmi neochotně. Proto jsme připravili systém, který umožní mít kontrolu nad databází nabízených míst,“ vysvětluje důvod přípravy nového systému ohlašování volných pracovních míst Dostálek.

Proč počty volných pracovních míst nesedí

Problém s počtem volných pracovních míst je podle něj v zásadě jednoduchý. V současnosti mají povinnost volná pracovní místa hlásit pouze zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat cizince. Před změnou zákona ministrem Drábkem přitom nahlašovali všechna místa.

„Výsledek je, že dnes docela chybí věrohodný celkový přehled o pozicích, které zaměstnavatelé hodlají obsadit. A ani situace s nahlášenými volnými místy není bez problémů. Nikdo totiž neví, kolik z nich je skutečně aktuálních. Důvod je v tom, že ÚP ČR nemá účinné nástroje, které by zaměstnavatele nutily nahlášená volná místa z evidence v případě jejich neaktuálnosti stáhnout,“ vysvětluje Dostálek.

Dodává i to, že sami zaměstnavatelé nemají zájem data aktualizovat, protože ve chvíli, kdy zaměstnávají cizince s povolením k práci a pobytu na dobu určitou, dochází k jejich častější fluktuaci. Pro zaměstnavatele je pak dobré si takové místo ponechat pro případ, že budou potřebovat nové zaměstnance z ciziny.

„Proto míst často hlásí víc a také se nahlášená místa často dublují, protože ta samá místa nahlásí zaměstnavatel i pracovní agentura,“ upřesňuje s tím, že pokud chce zaměstnavatel obsadit místo cizincem tak, než pro něj ÚP ČR vydá povolení k práci, cizince často rychleji získá agentura.

Volná pracovní místa a nový systém jejich hlášení

MPSV uvádí, že v první řadě je nyní třeba zajistit informace o všech místech, která hodlají zaměstnavatelé obsadit. Proto chce vrátit původní praxi a zavést povinné nahlašování všech volných pracovních míst zaměstnavateli.

V praxi by to podle návrhu MPSV vypadalo následovně: Zaměstnavatelé nahlásí volná pracovní místa nejpozději do deseti kalendářních dnů přes živnostenský úřad, nebo přímo ÚP ČR. Pokud místo obsadí, pak to budou muset oznámit do deseti kalendářních dnů. To kvůli tomu, aby bylo možné místa vyřadit z evidence.

Dále chce MPSV od zaměstnavatelů postupně aktualizovat databázi volných míst. Podle návrhu úřadu by mohlo být každé volné pracovní místo evidované maximálně šest měsíců. Přičemž zaměstnavatel by byl povinen po prvních třech měsících potvrdit, jestli chce zveřejnění místa prodloužit na další maximálně tři měsíce. Po uplynutí dalších třech měsíců by pak úřad místo vyřadil z evidence.

„To pomůže nabízet uchazečům o zaměstnání lepší servis. Například jim bude množné nabídnout vždy pro ně to nejvíce vhodné a aktuální volné pracovní místo,“ říká Dostálek.

Dodává, že pokud bude návrh schválený, nabyde účinnosti od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Změna je podle něj nutná, protože bez stoprocentní spolupráce zaměstnavatelů je za stávajících podmínek těžké říct, kolik volných pracovních míst je skutečně aktuálních a kolik ne.

Volná pracovní místa a náhled zaměstnavatelů

Svůj náhled na to, jak moc věrohodná jsou oficiální data o počtu volných pracovních míst ÚP ČR, pro FinTag.cz poskytla i hlavní analytička Hospodářské komory ČR [HK ČR] Karina Kubelková. Podle ní firmy uvítaly, když je stát před devíti lety zbavil administrativní zátěže spojené s povinností hlásit ÚP ČR volná pracovní místa. Podle ní je tak za přesnost počtu volných pracovních míst nyní zodpovědný ÚP ČR. Konkrétně jeho pracovníci, kteří mají za povinnost data pravidelně aktualizovat. A to v rámci pravidelného monitoringu pracovního trhu na základě telefonických a e-mailových kontaktů se zaměstnavateli.

„Neměli jsme dosud důvod se domnívat, že statistiky Úřadu práce ČR ani rámcově neodpovídají realitě. Pokud je ale pravda, že se statistika volných pracovních míst na Úřadu práce ČR principiálně liší od skutečnosti, a je tedy nepřesná a nemůže sloužit jako podklad pro rozhodování vlády, potom nejen tento úřad, ale i celý resort selhává ve své hlavní funkci,“ řekla.

Oficiální počty volných pracovních míst neodpovídají realitě

Podle ní je situace o to horší, když na zmíněných statistikách staví politika zaměstnanosti země a mnoho dalších zásadních strategických dokumentů. To jsou rozhodnutí nejen vlády, ale i České národní banky a dalších klíčových institucí s celonárodním dopadem. Aktuální návrh MPSV ale kategoricky odmítá.

Je skandální, že by zaměstnavatelé měli suplovat práci resortu MPSV. Pokud Úřad práce ČR není schopen vytvářet aktualizovaná statistická data,“ řekla.

Upřesnila, že se HK ČR při komunikaci se svou členskou základnou v minulosti setkávala s informacemi o zpoždění v aktualizaci ze strany ÚP ČR. I s informacemi o technických problémech ÚP ČR při samotném zveřejňování volných pozic.

Jak věc vidí ÚP ČR

Současný stav pro FinTag.cz okomentovala i mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

„ÚP ČR vyvíjí maximální snahu, aby nabídka volných pracovních míst odpovídala co nejvíce skutečnosti. Plnou odpovědnost za aktualizaci volných pracovních míst nese zaměstnavatel, který volná pracovní místa nahlásil,“ řekla.

Dodala, že ÚP ČR je v pravidelném kontaktu se zaměstnavateli v regionech a komunikuje s nimi i v této oblasti. To znamená, že pokud je konkrétní volné pracovní místo zadáno už delší dobu bez aktualizace, zástupce ÚP ČR takového zaměstnavatele kontaktuje. To, aby ověřil, jsou-li jím uvedené informace správné. Pokud nejsou, dohodne se s ním na úpravě nebo vyřazení neaktuálního volného pracovního místa z evidence ÚP ČR.

„Zároveň je třeba uvést, že ÚP ČR musí postupovat v souladu s platnou legislativou. Nemá kompetence k tomu, aby bez souhlasu zaměstnavatele vyřadil volné pracovní místo z evidence,“ dodala.

Podle ní ÚP ČR zároveň nemůže ovlivnit personální politiku zaměstnavatelů, kteří hledají nové zaměstnance „různými formami“. Tedy nejen sami, ale i prostřednictvím agentur práce. Čímž může docházet k navyšování počtu nebo duplicitě volných pracovních míst. Dodala, že ve věci nevěrohodných statistik o volných pracovních místech v Česku je důležité, aby sami zaměstnavatelé volná pracovní místa nejen hlásili, ale i aktualizovali.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here