Český obranný průmysl se potýká s nekoncepčností státu

452
obranny_prumysl
Foto: Ministerstvo obrany ČR

Obranný průmysl byl téma dalšího z předvolebních kulatých stolů Hospodářské komory ČR [HK ČR]. Té se zúčastnili zástupci parlamentních stran i ministr obrany Lubomír Metnar [za ANO].  

Ústřední téma debaty bylo českým státem stále nedostatečné využívání tuzemských soukromých firem v tendrech pro přezbrojování a modernizaci ozbrojených sil a bezpečnostních složek.

„Výdaje na obranu jsou dlouhodobě nízké a postrádají předvídatelnost. To se projevuje nekoncepčními postupy a ekonomickou neefektivností,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Jako příklad uvedl klíčové projekty střednědobého až dlouhodobého charakteru Ministerstva obrany ČR [MO ČR]. Mezi ně zařadil výstavbu obranných jednotek, rozvoj vojenských schopností a vyzbrojovací projekty.

Podle něj by rozpočtová jistota výdajů ve výši dvou procent hrubého domácího produktu [HDP] na obranu zajistila větší stabilitu a snazší plánování přezbrojování armády a strategických zakázek.

„Je to důležité i z hlediska budoucí geopolitické nejistoty s ohledem na poslední turbulentní události ve světě, “ dodal s tím, že 2% výdaje na obranu jsou navíc i alianční závazek Česka, který však naše země dlouhodobě neplní.

Obranný průmysl v Česku

Podle dostupných údajů obranný průmysl v Česku zaměstnává okolo 20 tisíc lidí. Vytváří objem tržeb zhruba 50 miliard korun ročně. Zároveň investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje. Jde o tradiční průmysl s vysokou přidanou hodnotou.

„Každé pracovní místo v obranném průmyslu generuje téměř čtyři pracovní místa v souvisejících sektorech,“ uvedl v debatě předseda Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory Lubomír Kovařík a předseda dozorčí rady společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE [CZG]. Ta nedávno vstoupila na pražskou burzu a koupila za pět miliard korun amerického výrobce zbraní Colt.

Ceny našich akcií porostou, říká prezident České zbrojovky

Soukromé společnosti podle něj navíc vlastní důležité kompetence, technologie a know-how, čímž mohou významně přispět k zajištění bezpečnosti i během krize.

„Pandemie koronaviru ukázala rizika spojená se závislostí na dodávkách ze zahraničí během krize. Je proto logické posilovat strategickou soběstačnost našeho státu, a to i formou většího zapojení českých firem do akvizic na straně českých ozbrojených složek,“ řekl Lubomír Kovařík.

Podle něj však Česká republika nemá jasně nastavené požadavky na tuzemský obranný průmysl. Což platí jak pro Ministerstvo obrany ČR [MO ČR], ozbrojené složky, tak třeba i resort zdravotnictví.

„Zde bohužel nemáme zmapováno, co kdo potřebuje. A už vůbec to není zasmluvněno s těmi českými firmami, které to umějí vyrobit a dodat ve chvíli, kdy je to potřeba,“ vysvětlil.

Závislost na zahraničních dodávkách a podpora exportu

Kovařík se vyjádřil i k závislosti českého státu na zahraničních dodávkách. Jako příklad dobré praxe uvedl situaci v USA. Každá firma, která se tam uchází o státní zakázku v oblasti zbrojního průmyslu, musí 75 procent dodávky vyrobit na území USA. Podle něj by podobně mělo postupovat také Česko. Důležité téma debaty byla i podpora exportu českého zbrojního průmyslu.

„Obranný průmysl vítá vznik Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci pod záštitou ministerstva obrany. Věříme, že podpoří exportní potenciál českého obranného průmyslu,“ uvedl Kovařík.

Svůj názor v debatě vyjádřila i předsedkyně sněmovního Výboru pro obranu Jana Černochová [ODS]: „Máme za to, že je tu dost velice dobrých firem a některé jsou i jedničky ve světě, třeba Česká zbrojovka. A vláda by měla být schopna dávat státní záruky, aby tyto firmy mohly exportovat napřímo s podporou státu.“

Podle ní by se měla změnit legislativa, která České republice zakazuje obchodování s vojenským materiálem přímo. Přistoupit k němu nyní může pouze s pomocí prostředníků.

„Změňme zákon o prodeji vojenského materiálu. Tím bychom si velice pomohli. A změňme i zákon o zadávání veřejných zakázek a nedělejme si problémy, tam kde nemusíme. Když změníme zákon, půjde to rychleji, než když se tu budeme tři roky dohadovat o zbrusu novém zákonu,“ upřesnila.

Připravenost Česka na krizi

Debata se z velké části věnovala reakci Česka na krizi covidu-19. Podle člena sněmovního Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost Jana Bartoška [KDU-ČSL] krize covidu ukázala, že Česká republika raději obchoduje s Čínou než s vlastními firmami. Upřesnil, že v případě ozbrojeného konfliktu by měl být daný jasný plán, s kým bude v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu vláda spolupracovat.

Náš obranný průmysl musí mít jistotu dlouhodobé spolupráce, aby věděl a dokázal generovat dostatek materiálu ve chvíli, kdy je to třeba,“ uvedl.

Jeho slovům o obchodování s čínskými firmami oponoval ministr obrany Lubomír Metnar. Uvedl, že na začátku pandemie ochranné prostředky neměl nikdo. Což podle něj znamenalo, že je nešlo rychle zajistit v dostatečném objemu jinak než přes Čínu. A to přesto, že Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] mělo zmapováno, kdo je u nás schopen ochranné prostředky vyrábět.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here