ČMZRB se nově jmenuje Národní rozvojová banka

700
Narodni_rozvojova_banka
Foto: FinTag.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka [ČMZRB] bude nově vystupovat pod názvem Národní rozvojová banka [NRB]. Letos NRB slaví 30 let své existence. Za tu dobu podpořila přes 73 tisíc klientů.

Změna názvu je podle představitelů banky završením transformace, kterou ČMZRB prochází již čtvrtým rokem. Nový název vychází z doporučení studie transformace ČMZRB Vysokou školou ekonomickou [VŠE]. Jedna z jeho výhod je oproti názvu ČMZRB snazší výslovnost v anglickém jazyce.

K hlavním změnám dnes už NRB patří rozšíření nabídky nástrojů finanční podpory a rozšíření stávajících partnerů ze skupiny malých a středních firem o velké firmy, státní instituce, podniky a municipality zároveň.

„Na změně ČMZRB jsme pracovali již od roku 2017. Začali jsme ve větší míře používat finanční nástroje. V roce 2017 jsme malým a středním podnikatelům pomohli zajistit financování za 13 miliard korun. Teď to bylo za více než 50 miliard korun,“ uvedl předseda představenstva NRB Jiří Jirásek.

Dle jeho slov hledali inspiraci v západních zemích, jako je například Francie nebo Německo.

„Od komerčních bank se lišíme v poslání. Není naší prioritou návratnost kapitálu především, ale naším posláním je finančně podporovat prospěšné projekty z hlediska státu,“ vysvětlil s tím, že poslání NRB není konkurovat komerčním bankám, ale podpořit prospěšné projekty z hlediska státu.

Nové dcery pod NRB jsou SICAV NRF a NRI

V posledních dvou letech pod ČMZRB vznikly dvě nové dceřiné společnosti. Jsou jimi Národní rozvojový fond [NRF] v právní formě SICAV a Národní rozvojová investiční [NRI]. Obě společnosti umožnily Národní rozvojové bance rozšířit portfolio podpory českým státním institucím, firmám a municipalitám.

Jsme odsouzení, abychom NRF využívali, říká ředitel ČMZRB

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO] v této souvislosti upozornil, že ČMZRB sehrála svou klíčovou roli loni i letos, kdy přes ní šla významná část podpor pandemií zasaženým sektorům. Jako příklad uvedl některé z podpůrných programů covid.

„Z deseti úvěrů bylo teď osm úvěrů s podporou či zárukou ČMZRB v době covidu,“ upřesnil.

Zdůraznil, že NRB již nebude [jako byla v minulosti ČMZRB, pozn. red.] banka „na záruky“, ale banka, která nabídne také investiční podporu.

„Klientem nebude jen malá a střední firma, ale i kraje, municipality, strůjci obecních projektů. Budou to i nová odvětví – energetika, zdravotnictví, záruky za stavební projekty a další. Zastřeší dlouhodobé infrastrukturální projekty,“ upřesnil.

ČMZRB investiční koupila na trhu Start 12,7 % Primoco UAV

Podle Jiřího Jiráska banka nyní novým i stávajícím klientům nabízí celou paletu produktů včetně kapitálových vstupů nebo poradenství v oblasti energetických úspor a rozvoje veřejné infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů.

Národní rozvojová banka a aktuální novinky

NRB letos v červenci podepsala smlouvu o spolupráci s Evropskou investiční bankou [EIB]. Díky tomu bude moci podpořit infrastrukturální projekty v minimálním objemu pět miliard korun. Jde o projekty v Moravskoslezském a Pardubickém kraji, Správy železnic či společnosti ČEZ ESO.

Ministr Havlíček zmínil dva konkrétní projekty, které jsou již připravené s podporou NRB k realizaci. Je to nákup 20 vysokorychlostních vlakových souprav pro České dráhy [ČD] zejména pro mezinárodní tratě. Soutěž na dodávku těchto vlaků běžela od podzimu 2019, kdy nákup schválil Řídící výbor ČD.

„Zakázka je za bezmála 13 miliard korun. NRB do ní vstupuje jako spoluinvestor. Poskytne 658 milionů korun a prostřednictvím Národního rozvojového fondu do projektu dává 2,6 miliardy korun,“ uvedl.

Na otázku FinTag.cz, jak se na této zakázce podílí český průmysl, pak odpověděl, že se na ní podílí v rámci konsorcia firem Siemens Mobility – Škoda Transportation [člen skupiny PPF]. To, že mají být soupravy částečně vyvinuty v České republice nedávno potvrdil i generální ředitel regionu Severovýchodní Evropa ve společnosti Siemens Mobility.

Tyto nové vozy ponesou značku našeho českého vývojového oddělení,“ uvedl.

Dalším již schváleným projektem podpořeným NRB je výstavba multifunkční arény v Brně v areálu tamního výstaviště. Zde je investorem město Brno. NRB na projekt dle ministrových slov za cca tři miliardy korun přispěje více než jednu miliardu korun a NRF pak necelou miliardu korun [850 mil. Kč].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here