MF ČR navrhlo pro rok 2022 schodek rozpočtu 376,6 mld. Kč

356
2022
Foto: FinTag.cz

Deficit státního rozpočtu v roce 2022 má být 376,6 miliardy korun. To je o 123,4 miliardy méně než letos. Vyplývá to z návrhu Ministerstva financí ČR [MF ČR], který předložilo vládě v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

Oproti předběžnému návrhu, který MF ČR zpracovalo v květnu, dochází ke snížení plánovaného schodku o 13,4 miliardy korun. Za snížením odhadu schodku státního rozpočtu stojí podle MF ČR předpoklad vyšších příjmů. V případě výběru přímých daní úřad počítá s růstem o 65,2 miliardy korun. U výběru nepřímých daní, konkrétně na zdravotní a sociální pojištění pak MF ČR předpokládá nárůst o 21,3 miliardy korun. O 60,9 miliardy podle úřadu v příštím roce stoupnou i příjmy z Evropské unie.

Ukazatele státního rozpočtu v letech 2021 a 2022 [v mld. Kč]
Ukazatel SR 2021 SR 2022 rozdíl 2022-2021
Příjmy státního rozpočtu 1 385,60 1 543,3 157,7
Výdaje státního rozpočtu 1 885,60 1 919,9 34,3
Saldo státního rozpočtu -500,0 -376,6 123,4

[Zdroj: MF ČR]

Ministerstvo financí dále uvedlo, že nižšího než předpokládaného schodku, rozpočet dosáhne i vlivem snížení provozních výdajů o pět procent. Zároveň zdůraznilo, že v roce 2022 navýší objem plánovaných investic na již uvedených 218 miliard korun [letos 6 % pod plánem, pozn. red.]. O 13,9 miliardy korun mají narůst i výdaje směřující do zdravotní péče, kde dojde k dalšímu navýšení platby za státní pojištěnce o 200 korun.

Jak vidí rozpočet 2022 Alena Schillerová

Podle ministryně financí Aleny Schillerové jsou absolutními prioritami rozpočtu investice a úspory na provozu státu. Je to ale i růst penzí o 797 korun, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o tři tisíce korun a dle jejích slov historicky nejvyšší podpora vědy a výzkumu. Zde schválený návrh počítá s meziročním růstem o 800 milionů korun na celkových 48,5 miliardy korun.

„Reagujeme také na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, takže Ministerstvo obrany získá 7,3 miliardy navíc,“ upřesnila.

Celkové očekávané výdaje na rok 2022 jsou navrženy ve výši 92,7 miliardy korun. To je 1,45 procenta HDP. Ministerstvo financí pak upřesnilo, že u výdajů na obranu je v plánu každoroční navýšení až do roku 2024.

Český obranný průmysl se potýká s nekoncepčností státu

„Pro rok 2023 očekáváme výdaje v objemu 100 miliardy korun [1,49 % HDP] a pro rok 2024 činí očekávané výdaje 109,5 miliardy korun [1,57 % HDP],“ uvedlo MF ČR ve zjevné souvislosti se závazkem Česka vůči NATO investovat do resortu obrany dvě procenta HDP ročně. Ten ČR totiž dlouhodobě neplní.

Má se také šetřit

Jako nesporně „zodpovědný trend“ ministryně Schillerová označila meziroční snížení schodku o 123 miliard korun.

„Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, a to například v rezortu financí, který opustí 200 zaměstnanců, nebo kapitole ČSÚ, kterou opustí 187 pracovníků souvisejících s projektem sčítání,“ uvedla.

Na druhé straně MF ČR potvrdilo 3% zvýšení objemu platů pedagogů v regionálním školství, díky čemuž průměrný plat učitele dosáhne 130 procent průměrné mzdy. Přidáno mají dostat i členové bezpečnostních složek a další vybrané skupiny státních zaměstnanců.

Jen na platy státních zaměstnanců loni šlo 232,5 miliardy Kč

Dodejme, že počty státních úředníků, ale i dalších takzvaných zaměstnanců v samosprávě [obce, kraje aj.] závislých na veřejných rozpočtech v posledních letech prudce narůstají. Stejně jako náklady na ně.

Trend: Vyšší platy ve veřejné sféře než v soukromé

V tomto ohledu ale dle slov ministryně financí návrh státního rozpočtu nepočítá s plošným růstem objemu platů státních zaměstnanců.

„V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování namístě. Naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků,“ řekla.

NRR varuje před odsouváním konsolidace veřejných financí

Vyjádřila se pak i ke zrušení superhrubé mzdy u všech zaměstnanců: „Pozitivní efekty snížení zdanění práce od 1.1.2021 a zvyšování slev na poplatníka stále převyšují nárůst inflace a bude tomu tak i v příštím roce.“

Výdaje státního rozpočtu 2021 a 2022 podle jednotlivých kapitol [v Kč]
Č.   KAPITOLA Státní rozpočet 2021 Státní rozpočet 2022
301 Kancelář prezidenta republiky 422 814 860 420 100 862
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 438 595 893 1 501 854 982
303 Senát Parlamentu 635 793 524 653 224 364
304 Úřad vlády České republiky 1 047 452 030 1 288 940 725
305 Bezpečnostní informační služba 2 297 315 000 2 150 164 250
306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 422 642 916 8 911 641 682
307 Ministerstvo obrany 75 359 896 857 90 722 088 943
308 Národní bezpečnostní úřad 293 406 347 300 385 726
309 Kancelář veřejného ochránce práv 169 138 006 162 544 491
312 Ministerstvo financí 23 776 770 998 23 258 690 591
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 714 435 496 869 746 282 285 911
314
Ministerstvo vnitra
85 897 415 182 92 323 873 434
315 Ministerstvo životního prostředí  11 350 123 915 23 310 794 519
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 29 481 409 227 28 857 034 891
321 Grantová agentura České republiky 4 380 546 000 4 675 711 386
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 51 576 114 012 57 222 058 217
327 Ministerstvo dopravy 115 997 437 890 108 296 195 318
328 Český telekomunikační úřad 2 236 424 562 2 241 854 195
329 Ministerstvo zemědělství  55 354 336 170 61 945 036 567
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 239 655 319 850 247 487 687 933
334
Ministerstvo kultury
15 848 911 330 15 984 940 394
335 Ministerstvo zdravotnictví 18 038 349 373 23 697 780 138
336 Ministerstvo spravedlnosti 31 945 115 445 32 641 166 305
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 168 776 819 165 429 944
344 Úřad průmyslového vlastnictví 209 137 712 206 175 645
345 Český statistický úřad 1 929 632 196 1 281 616 766
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 589 692 079 3 652 420 319
348
Český báňský úřad
169 797 761 168 890 489
349 Energetický regulační úřad 292 164 728 294 636 045
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 253 982 795 251 619 841
355 Ústav pro studium totalitních režimů 182 870 322 187 542 549
358 Ústavní soud 236 988 895 236 988 895
359 Úřad Národní rozpočtové rady 25 075 531 23 775 531
361 Akademie věd České republiky 6 789 651 580 7 002 087 138
362 Národní sportovní agentura 6 981 874 656 5 921 686 912
363 Nejvyšší stavební úřad
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 32 521 772 32 201 606
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 68 215 095 67 401 289
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 311 260 22 188 569
374 Správa státních hmotných rezerv 2 751 977 074 2 754 248 678
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 472 914 172 469 121 191
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 469 757 283 482 304 063
377 Technologická agentura České republiky 5 316 456 032 6 076 654 829
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 427 932 108 550 424 334
381 Nejvyšší kontrolní úřad 853 603 711 808 940 731
396 Státní dluh 52 853 880 286 49 966 880 286
397 Operace státních finančních aktiv 20 445 000 000 19 155 000 000
398 Všeobecná pokladní správa 291 007 989 667 245 793 006 507
C E L K E M 1 885 613 029 790 1 919 907 297 981

Pozn.: Očekávané výdaje jsou včetně dohodnutých změn na úrovni ministryně financí a ministrů obrany a dopravy.

–DNA– 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here