MMR finalizuje IT tendry na digitalizaci stavebního zákona

177
digitalizaci
Ilustrace: Pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [MMR] finalizuje zadávací podmínky čtyř tendrů na pět informačních systémů k novému stavebnímu zákonu. Vyčleněno na ně má 2,7 miliardy korun.

Systémy pro digitalizaci stavebního řízení chce mít MMR funkční do poloviny roku 2023. Aktuálně tak dokončuje zadávací podmínky pro čtyři zásadní veřejné zakázky. Jde o tendry na pořízení:

  • Informační systém integrační platformy stavebního řízení
  • Portál stavebníka
  • Informační systém evidence stavebních postupů
  • Informační systém evidence elektronických dokumentací
  • Národní geoportál územního plánování

Zakázky spadají pod projekt Digitalizace stavebního řízení a územního plánování [DSŘÚP], jímž MMR zaštiťuje digitalizaci stavebního řízení dle nového stavebního zákona. Zajistit má elektronizaci povolovacích procesů, digitalizaci map a vybavení stavebních úřadů.

Projekty za bezmála tři miliardy korun

Náklady na vypsané tendry a celkovou digitalizaci nového stavebního zákona MMR pokryje z Integrovaného regionálního Operačního programu [IROP] a Národního plánu obnovy [NPO]. V obou případech se jedná o evropské peníze.

„Téměř jedna miliarda je vyčleněna v Integrovaném regionálním operačním programu, z Národního plánu obnovy bychom měli čerpat více než 1,7 miliardy,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [za ANO].

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Z programu IROP má zamířit na digitalizaci stavebního řízení 776 milionů korun a na Národní portál územního plánování 200 milionů korun [celkem 976 mil. Kč]. Z NRF [celkem 1,75 mld. Kč] pak půjde na zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe 1,12 miliardy korun. Na vytvoření Agendového informačního systému [AIS] 400 milionů korun. Na rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování 30 milionů korun. A nakonec na plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení 200 milionů korun.

Ambiciózní plány na digitalizaci stavebního zákona

„Do poloviny roku 2023 by měly být všechny systémy funkční, myslíme i na fázi zaškolování a testování,” uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Jan Koudelka.

Upřesnil, že na MMR byl vytvořen koncept projektu DSŘÚP, jehož architektura byla projednána a schválena s odborem hlavního architekta ministerstva vnitra.

Současně běží práce na dalších aktivitách nutných k realizaci projektu. Je to zajištění služeb technického dozoru investora či analýzy dopadů novelizace stavebního řízení na výkon spisové služby stavebních úřadů. Dále je to zajištění právních a technických služeb pro informační systém stavebního řízení a také komunikační strategie DSŘÚP.

Stavební zákon, jehož příprava trvala čtyři roky, míří do praxe

MMR dále jednalo se zástupci České advokátní komory [ČAK] a České komory autorizovaných inženýrů a techniků [ČKAIT] o řešení elektronického podání projektové dokumentace. To proto, aby tyto podklady šlo podat i elektronicky.

MMR na projektu dále spolupracuje s Radou vlády pro informační společnost. Založena byla i Rada pro DSŘÚP při MMR, které se účastní zástupci politických stran.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here