Stavby kvůli absenci materiálu zastavilo 42 % stavebních firem

185
stavebnich_firem
Foto: FinTag.cz

Zdražování a nedostatek stavebních materiálů pociťuje 95 procent stavebních firem v Česku. Kvůli nedostatku materiálů pozastavilo projekty až 42 procent z nich.

Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2021 CEEC Research. Analýza dále potvrdila, že zdražování stavebních materiálů se přímo dotýká 95 procent všech stavebních firem v Česku.

U téměř tří čtvrtin dotázaných se projevují rostoucí ceny v ceně staveb [71 %]. V průměru stavby těchto společností zdražily o 21 procent. Pouze částečně či pouze u některých staveb se rostoucí cena stavebních materiálů promítla u 24 % dotázaných. Tato situace neovlivnila cenu výstavby jen u pěti procent dotázaných společností.

„Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu – investory, zhotovitele včetně celého subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů,“ okomentoval výsledky šetření generální ředitel a předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Podle něj aktuální situace způsobuje největší potíže na velkých stavbách pro veřejné zadavatele. Ty z procesních důvodů nabírají zpoždění už před vlastním zahájením realizace.

„Nejsme schopni závazně zasmluvnit materiálové vstupy kalkulované v předložené nabídce. Příkladem může být výstavba metra D v Praze, která už měla dávno začít,“ dodal.

Z průzkumu dále vyplynulo, že až polovina stavebních firem nemá smluvně ošetřené obdobné situace [50 %]. A to hlavně kvůli legislativním omezením [55 %].

Průměrné zdražení stavebních firem činí 21 %

Aktuální situace tak nutí firmy zdražovat stavby průběžně. Což dělá devět z deseti stavebních společností, ty své stavby přeceňují dle aktuálních ceníků. K přecenění připravovaných projektů vlivem rostoucí ceny materiálů se přiklonilo 64 procent dotázaných společností. Pouze probíhající stavby přeceňují dvě procenta dotázaných. Čtvrtina společností přeceňuje oba typy staveb, tedy jak připravované, tak probíhající [25 %]. Pouze devět procent z dotázaných firem ceny neupravilo.

„Máme kontrakty a musíme plnit. Kupujeme za aktuální cenu na trhu a pak se zkusíme se slušným investorem domluvit o navýšení podle skutečných cen,“ uvádí jedno z možných řešení jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ Ivo Luňák.

Osm z deseti dotázaných stavebních společností neodsunulo realizaci stavby kvůli očekávání, že cena materiálů později klesne [81 %]. K takovému řešení se přiklonilo 19 procent dotázaných. Z důvodu přecenění stavby odsunula realizaci čtvrtina dotázaných [24 %]. Výstavbu pozastavilo z důvodu nedostatku materiálu 42 procent dotázaných společností. Zbylých 58 procent k tomuto řešení nemuselo přistoupit.

Růst cen stavebních materiálu smlouvy neřeší

Smluvně ošetřenou situaci pro výrazné a prudké změny cen materiálů nemá až 50 procent dotázaných společností. Necelá polovina si to do smlouvy uvedla, často ale jen pro některé případy [47 %]. Zbylá tři procenta mají obdobné situace ošetřeny ve všech svých smlouvách.

ÚOHS a MMR nabídly postup u zdražujících stavebních zakázek

Hlavní důvod absence smluvní úpravy cen v závislosti na rostoucích cenách materiálů jsou legislativní omezení u veřejných zakázek [55 %]. Čtvrtina z firem uvádí, že se nejedná o běžný proces [25 %]. Více jak desetina pak podobnou situaci nezohledňuje, protože se s ní ještě nesetkala [12 %]. Zbylých osm procent uvádí i jiné důvody, mezi které patří hlavně neochota veřejných zadavatelů řešit takové situace.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here