MPSV radí, jak získat dávku na vysoké zálohy na energie

9746
vysoke_zalohy_na energie
Foto: Redakce FinTag.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí radí, jak získat dávku na vysoké zálohy na energie u domácností postižených krachem dodavatele energie. První krok je odejít z režimu dodavatele poslední instance.

Situace stovek tisíců domácností, které byly krachem společnosti Bohemia Energy a dalších firem postaveny do situace, kdy musely začít brát elektřinu nebo plyn, případně obojí od takzvaného dodavatele poslední instance [DPI], začíná být podle mnohých kritická.

„Současnou situaci, kdy stovkám tisíc domácností chodí faktury na zálohy až 25 000 měsíčně, nelze řešit sociální dávkou. Potřebujeme systémové řešení a jednání s pěti klíčovými DPI, aby zálohy okamžitě snížily,“ uvedla na svém twitterovém účtu například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD].

Bohemia Energy zkrachovala. Lidem poradila, co mají dělat

Upřesnila, že v této věci již požádala premiéra o mimořádné svolání vlády. To proto, že dle jejích slov “hnát milion lidí na Úřady práce ČR žádat o dávky je holý nesmysl”.
„Ať se ministr Havlíček ihned domluví s těmi pěti dodavateli a přijde se systémovým řešením,” popsala Maláčová svou představu řešení problému.

Mezitím Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] zveřejnilo postup, jak mají postupovat domácnosti ve chvíli, kdy jsou konfrontovány s vysokými zálohami na energie. Ty byly podle MPSV stanoveny DPI nestandardním způsobem. To proto, jak uvedl úřad, že lze očekávat, že situace po vyúčtování reálné spotřeby při ukončení odběru od DPI bude výrazně odlišná.

Rady klientům zkrachovalých dodavatelů energie

MPSV uvedlo: „V tuto chvíli je třeba, aby zákazníci neprodleně požádali o uzavření smluv na běžnou dodávku energií. To znamená přešli z režimu DPI do standardního režimu a požadovali neprodleně po DPI vyúčtování reálné spotřeby.”

To je první krok. Druhý krok podle úřadu má být požádat na základě tohoto vyúčtování o mimořádnou okamžitou pomoc.

„To znamená jednorázovou dávku vyplácenou Úřadem práce ČR. A to na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti v případě, že na pokrytí nákladů vlastními silami objektivně nebudou mít dostatek prostředků,“ uvedlo MPSV.

Vláda usiluje o nulové DPH na energie i po celý příští rok

Pokud jde o celkové promítnutí růstu cen energií do dávek na bydlení, MPSV sdělilo, že je připraveno ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu [MPO] a Energetickým regulačním úřadem [ERÚ] nastavit dávkovou pomoc na pokrytí zvýšených nákladů na ceny energií. Tato úprava ale podle něj vyžaduje legislativní změnu a navýšení prostředků v rozpočtové kapitole MPSV.
„Pro nastavení dávkové pomoci je nezbytná alespoň základní predikce vývoje cen na trhu s energiemi a transparentní chování dodavatelů,“ uvedl úřad.

Vysoké zálohy na energie DPI vypočítal správně

Domácnostem v nesnázích radí také Energetický regulační úřad. I ten dlouhodobě vyzývá spotřebitele, kteří po ukončení dodávek od společností ze skupiny Bohemia Energy entity přešli k DPI, aby neotáleli s výběrem standardního produktu z nabídky dodavatelů energií.

Zároveň ale upozorňuje: „I když jim DPI zajistí dodávky až na půl roku, výrazný rozdíl nyní může být v měsíčních zálohách!

Vysvětluje i proč. Zatímco běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, DPI se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. Vzhledem k tomu, že půjde o zimní měsíce, je tato spotřeba o poznání vyšší především u domácností, které elektřinou nebo plynem topí.

„Přechodem k řádnému dodavateli si zálohy spotřebitelé opět rozloží dle průměru celoroční spotřeby, což sníží jejich výdaje na energie v nadcházejících měsících,“ uvedl ERÚ.

Zároveň i apeloval na dodavatele energií, aby zákazníkům umožnili individuální dohody o splátkových kalendářích, především, co se týká záloh. Dodavatelé by podle něj měli nabízet i krátkodobé produkty, nikoli jen na dobu dvou či tří let.

Proč jsou tak vysoké zálohy na energie

Zástupci ERÚ znovu zdůraznili, že DPI se při stanovení ceny musejí řídit pevnými pravidly. Cena DPI je totiž regulovaná metodou věcného usměrňování. To znamená, že do ní může DPI zahrnout jen oprávněné náklady a přiměřený zisk, který pokrývá jeho obchodní riziko.

„Objevily se spekulace, že jsou ceny účtované DPI předražené o třetinu i více. Tato tvrzení nemají žádný reálný základ. ERÚ výpočty dodavatelů předběžně zkontroloval a marže pokrývající obchodní riziko dodavatelů se pohybují v jednotkách procent,“ uvedl ERÚ.

Vláda odpustí domácnostem DPH na energie i poplatek za OZE

Podle ERÚ celkově vysoké ceny DPI nejsou dány vysokými maržemi. Dány jsou vysokými cenami elektřiny a plynu na burzách. Úřad zároveň znovu požádal všechny rodiny, aby v případě problémů se změnou dodavatele pomohly svým blízkým, zejména seniorům, kteří se ve věci obtížně orientují. Ke stejnému kroku vyzval i municipality.

MPSV žádá vyšší regulaci pro dodavatele energií

MPSV výše uvedené nestačí. Podle současného vedení úřadu nastalá situace musí být řešena z úrovně státu vůči dodavatelům energií. A stát v oblasti trhu s energiemi zastupuje MPO a ERÚ. Dle úřadu totiž nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele v situaci, kdy odebíraná komodita slouží k zajištění základní životní potřeby.

„Pokud skutečně ´energetická´ legislativa neumožňuje spotřebitele dostatečně ochránit v případě, kdy je možné náhlé ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, měl být k dispozici garanční fond státu,“ uvedlo MPSV.

Podle něj by měli mít dodavatelé povinnost vytvářet rezervy pro tyto případy. Dodejme, že zkušenost s krachem dodavatele energií a s režimem dodavatele poslední instance má téměř pětina Čechů. Každý druhý Čech pak zná ve svém okolí někoho, kdo aktuálně řeší problém s dodavatelem energie. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu STEM/MARK.

–DNA–

4 KOMENTÁŘE

  1. “Podle ERÚ celkově vysoké ceny DPI nejsou dány vysokými maržemi. Dány jsou vysokými cenami elektřiny a plynu na burzách.”
    Když se řekne A, bývá zvykem doplnit i B. O tom však ERÚ mlčí (lhostejno, zda z neznalosti nebo záměrně). Ceny jsou vysoké především z toho důvodu, že jsou určeny z celkových ročních spotřeb za poslední 3 zúčtovací období. Z nich se stanoví průměrná spotřeba za 1 rok a tato průměrná roční spotřeba se pro výpočet záloh v režimu dodavatele poslední instance (DPI) nedělí 12 (měsíci), jak by se zcela logicky nabízelo, ale pouze 6. Fakticky tedy jde o průměrnou 2-měsíční spotřebu, která se vynásobí podstatně vyššími jednotkovými cenami v režimu dodávky DPI. Navíc spotřebitel musí v průběhu 2 týdnů (spl. k 31/10 a 15/11) zaplatit 2 zálohy na 2 měsíce v režimu dodávek DPI, resp. fakticky na 4 měsíce dle minulé průměrné roční spotřeby ….. a to je nesporně hodně výhodné, nikoliv však pro spotřebitele, ale pro DPI zcela určitě. Na druhou stranu k tomu má spotřebitel ještě další služby – pohádky o výhodnosti takové nabídky (dodávky v režimu DPI).

  2. …. nehledě na skutečnost, že po zaplacení takových výrazně předražených záloh, bude spotřebitel velmi dlouhou dobu čekat, než mu bude ze strany DPI vrácen přeplatek na zálohách vypočítaný podle skutečné spotřeby v režimu DPI.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here