Ošetřovné úřady vyplatí jen oproti potvrzení o karanténě

14668
karantene
Foto: Pixabay.com

Výplatu ošetřovného při péči o dítě kvůli karanténě či izolaci podmiňuje potvrzení od hygienické stanice, praktického lékaře či pediatra. V případě uzavření celé školy pak potvrzení vydává sama škola.

Nákaza koronavirem se nevyhýbá ani školou povinným dětem. Ti zůstávají i opakovaně v domácí karanténě, izolaci nebo se při uzavření celé školy učí distančně. Přibývá tak rodičů s žádostmi o ošetřovné. Podmínky čerpání dávky přitom nejsou nikterak jednoduché. Mimo jiného záleží i na tom, jestli karanténní opatření dopadla na celé školní, případně předškolní zařízení, nebo je hygiena nařídila pouze jednotlivcům. To znamená vybraným školákům s prokazatelným rizikovým kontaktem.

O karanténě rozhoduje hygiena, někdy i lékař

Nemocenské dávky stejně jako důchodové pojištění u nás spravuje Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení [OSSZ]. Proto se u nich podávají i žádosti o výplatu ošetřovného, vždy však společně s potvrzením o nařízené karanténě.

„ČSSZ, respektive OSSZ řeší až následek uzavření školského zařízení nebo nařízení karantény dítěti, kterým může být například uplatnění nároku na ošetřovné na dítě mladší deseti let jako dávky nemocenského pojištění,“ upozorňuje ČSSZ ve své tiskové zprávě.

Prakticky to znamená, že se na ČSSZ rodiče obracejí s žádostmi o vyplacení ošetřovného až poté, kdy dostanou potvrzení od hygieny či lékaře o nařízené karanténě či izolaci.

„Pro výplatu dávky je pak třeba potvrdit trvání karantény. A to předložením potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví [nebo ošetřujícího lékaře, pozn. red.] na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény,“ upřesňuje ČSSZ.

Individuální karanténa vs. uzavření celé školy

Krajská hygienická stanice poté, kdy nařídí karanténu jednotlivých dětí a současně nerozhodne o uzavření celého školského nebo dětského zařízení, následně vystavuje dvoudílný průpisný tiskopis zvaný „Rozhodnutí o potřebě ošetřování [péče]“. Jde o stejný formulář, který používají i praktičtí lékaři a pediatři. Pokud ale rozhodne o karanténě daná hygiena, pak vydává tiskopis právě ona.

Což potvrzuje i ČSSZ: „Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování [péče].”

O něco jiná praxe pak funguje v situaci, kdy krajská hygienická stanice nařídí plošné uzavření školského zařízení nebo jeho části. Pak vystavuje potvrzení, které předkládají rodiče OSSZ při žádosti o ošetřovné, sama škola nebo dětské zařízení [mateřské školy, jesle apd.]. Podklady k tomu totiž škole zasílá hygiena.

V tomto případě je pak nutný o tiskopis zvaný „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení [školy]“.

„Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ,“ doplňuje ČSSZ.

Co platí u individuálně nařízených karantén

U individuálně nařízených karantén při neuzavření školy či jiného zařízení pro děti, pak podle úřadu musí rodiče požádat o vystavení rozhodnutí u toho, kdo o karanténě rozhodl. Tedy se nejčastěji obrátí na krajskou hygienu nebo lékaře.

Dodejme, že ošetřovné při péči o dítě do věku deseti let, a za určitých výjimek i při péči o starší dítě, patří mezi nemocenské dávky. Dostat je tak mohou pouze nemocensky pojištěné osoby. Nejčastěji tedy jde o zaměstnance a ty živnostníky, kteří se dobrovolně přihlásili k účasti na nemocenském pojištění.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here