Firmy i lidé si letos mohou snížit základ daně o dary až o 30 %

4353
o_dary
Ilustrační foto: Pixabay.com

Do konce letoška mají zaměstnanci a firmy možnost snížit si daňovou povinnost o mimořádně vyšší částku na dobročinné účely. Za dary si zaměstnanci a firmy teď mohou snížit daňový základ až o 30 procent.

Motivovat firmy a zaměstnance k poskytování darů i v době pandemie covidu-19 má přimět dočasně zvýšená hranice, o kterou si mohou dárci snížit základ pro výpočet daně z příjmů. Změny přinesla legislativní úprava z února roku 2021.

„Dočasně zvýhodněné snížení daňového základu zakotvila v reakci na pandemii covid-19 novela zákona o daních z příjmu ze začátku letošního roku,“ potvrzuje možnost vyššího odpočtu darů od základu daně Asociace veřejně prospěšných organizací ČR [AVPO ČR].

Pokud dobročinné organizaci poskytne dar právnická osoba nebo živnostník, uplatní si daňový odpis ve svém daňovém přiznání za letošní rok. Zaměstnanci by pak měli dodat potvrzení o poskytnutých darech v letošním roce své mzdové účtárně. Ideálně v průběhu ledna 2022, dodává AVPO ČR.

Přesný účel, pro který se poskytují daňově uznatelné dary vymezuje zákon o dani z příjmů. Obecně lze ale říci, že dary slouží hlavně organizacím zajišťující služby v kultuře, sociální či humanitární oblasti. Dále v životním prostředí, sportu nebo charitě.

Zaměstnanci si o dary sníží základ daně až o 30 %

Ještě do konce kalendářního roku 2021 pro zaměstnance platí, že si mohou svoji daňovou povinnost snížit o poskytnutí daru až do výše 30 procent jejich základu daně. Od ledna 2022 se tato hranice vrací zpět na původních 15 procent, stejně jako tomu bylo v období před pandemií, tedy v roce 2019.

Nutno zmínit, že pro uplatnění daňového odpočtu poskytnutého daru platí i minimální hranice, která zůstává na dvou procentech. Jinak řečeno fyzická osoba si poskytnutý dar od základu daně odečte jen za podmínky, že jeho výše přesáhne v úhrnu alespoň dvě procenta základu daně. Anebo dosahuje částky minimálně tisíc korun v daném zdaňovacím období.

Základ daně si dále lidé mohou stejně jako v předchozích letech snížit také o úroky z úvěru na pořízení si vlastního bydlení až do výše 300 tisíc korun ročně. U nemovitostí zapsaných do katastru nemovitostí po 1. lednu 2021 se nejvýše možný daňový odpočet úroků z úvěru na vlastní bydlení snižuje na částku 150 tisíc korun za rok.

Poslanci zrušili daň z nabytí nemovitosti, nechali odpočty úroků

Snížit základ daně si mohou i střadatelé v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření až o částku 24 tisíc korun ročně. Daňový odpočet je možné uplatnit za určitých podmínek i z plateb na životní pojištění. Dále se daňový základ snižuje i o platby na vzdělávací kurzy, o příspěvky odborovým organizacím či odběry krve [3 000 Kč] nebo darování orgánů, tkání a kostní dřeně [20 000 Kč].

Více si za dary nyní odečítají i firmy

A stejně jako zaměstnanci mají nyní mimořádně navýšenou maximální hranici pro odpočet poskytnutého daru od základu daně také právnické osoby, tedy soukromé společnosti. Horní limit pro odpočet daru se u nich pro zdaňovací období od března 2020 až do konce února 2022 zvýšil taktéž na 30 procent základu daně.

České daně postrádají přehlednost a stabilitu, myslí si daňaři

Dříve si přitom mohly firmy o poskytnuté dary základ daně ponížit nejvýše o deset procent. Na tuto hodnotu se limit pro podnikatele ale vrátí již v následujícím zdaňovacím období. Současně pro právnické osoby i nadále platí podmínka, že hodnota odečteného daru musí činit alespoň dva tisíce korun.

Poskytnutí daru musí zaměstnanci i firmy řádně doložit

Zaměstnanci stejně jako firmy nesmí zapomenout k ročnímu zúčtování daní [své mzdové účetní, pozn. red.] dodat potvrzení o poskytnutém daru. Stačí tak učinit vždy jednou do roka. Obvykle na konci kalendářního roku či v následujícím měsíci lednu. Firmy a živnostníci si oproti zaměstnancům ponižují základ daně o dary ve svých daňových přiznáních. I k nim pak musí ale doložit potvrzení o jejich poskytnutí.

Potvrzení vydává samotný příjemce daru. Obsahovat by přitom mělo základní informace o dárci i příjemci daru. Dále jeho hodnotu, účel a také datum jeho přijetí bez ohledu na to, jestli jej poskytla fyzická nebo právnická osoba.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here