České daně postrádají přehlednost a stabilitu, myslí si daňaři

278
dane
Ilustrace: Pixabay.com

Podle daňařů by Česku prospěla promyšlená a komplexní reforma daňového systému. Ta by významně zjednodušila české daně, ale i stabilizovala jejich výběr. Zároveň by uspořila výdaje státu a zlepšila fungování veřejné správy.

Daňovým odborníkům chybí větší stabilita v daňovém systému a existence strategického dokumentu, který by popisoval dlouhodobé plány v této oblasti.

„Z pohledu člověka pracujícího v daňovém poradenství nevidíme výrazný rozdíl oproti minulým vládám. I nadále evidujeme nepřeberné množství novel daňových zákonů. I když bylo avizováno zjednodušení daně z příjmů a zrušení výjimek, v této oblasti nevidíme žádný významný posun,” tvrdí vedoucí týmu daňových poradců Apogeo Group Jaroslava Hanková.

Po volbách bude boj o to, které daně se zvýší, říká Martin Mašát

Jako nadějný do budoucna vidí portál Moje daně. Zároveň ale upozornila, že systém do určité míry tříští způsob komunikace se státní správou. K datovým schránkám totiž přibyla nová možnost podání přiznání a kontaktu se správcem daně.

„Velkým nedostatkem práce ministerstva financí a vlády je absence strategického dokumentu, který by ukazoval, jakými cestami se bude rozvíjet regulace v oblasti daní v dlouhodobějším časovém horizontu. V důsledku toho řada i objektivně pozitivních jednotlivých kroků působila a působí nesourodě, nesrozumitelně a často připomíná narychlo připravená ad hoc řešení,” uvedl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR [HK ČR] Ladislav Minčič.

Jako příklad uvedl zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, souběžné prosazování kontrolních hlášení a reverse charge při správě DPH.

Digitalizace a Moje daně

„Vezmeme-li v úvahu, že jedním z hlavních pilířů programového prohlášení vlády Andreje Babiše je zjednodušit a zprůhlednit daňový systém, ale také zajistit stabilní a předvídatelné daňové prostředí – pak vzpomeneme-li si na zmatky, které provázely schvalování daňového balíčku, jež vyšel poslední den roku 2020 ve Sbírce zákonů, k naplnění tohoto bodu ani náznakem nedošlo,” uvedla daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Na druhou stranu je současnou vládu podle ní třeba pochválit za digitalizaci státní správy a spuštění Portálu občana. V něm je možné podat daňové přiznání elektronicky.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Ocenit vládu lze podle ní také za požádání o potvrzení o bezdlužnosti, získání výpisu bodového hodnocení řidiče, výpisu z živnostenského rejstříku, ale i přehledu o důchodovém pojištění.

„Oceňujeme, že se v tomto volebním období podařilo například rozjet systém Moje daně. V následujících fázích snad přinese více funkcionalit využitelných pro firmy. Jedno z nejhorších rozhodnutí této vlády, které má obrovský dopad na státní kasu a přináší riziko pro budoucnost, je úprava zdanění příjmů fyzických osob,” uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] Bohuslav Čížek.

Finanční správa spustila ostrý provoz stránek Mojedane.cz

Zrušení superhrubé mzdy byl podle něj zbytečný krok, který v souhrnu ještě více oslabil příjmy státního rozpočtu. Na druhou stranu podle něj firmám pomohlo v době pandemie posunutí plateb a daňových přiznání, úlevy či dočasné osvobození od některých povinností.

„Ministerstvo vyslyšelo například náš návrh prominutí DPH pro dary nemocnicím, hasičům, vojákům či sociálním zařízením. Na naše doporučení zavedlo také mimořádně zrychlené odpisy, loss-carry back či daňovou uznatelnost covid testů,” uvedl.

ČR má čtvrté nejsložitější korporátní daně v EU

Do budoucna podle něj svaz vidí prostor například ve zlepšení přístupu finanční správy vůči firmám. Firmy by ocenily větší míru dlouhodobé stability při daňových návrzích.

Projekt EET skončil, když se mohl nejvíce hodit

Partner daňového oddělení poradenské společnosti BDO Zenon Folwarczny částečně ocenil i projekt elektronické evidence tržeb. Ten byl do konce letoška kvůli pandemii pozastaven.

„Projekt EET pomohl kvalifikovaně odhadnout tržby mimo jiné v sektorech, kde o jejich výši stát pochyboval. Otázkou je, zda přinesl deklarované naplnění státní pokladny,” uvedl.

Bankovní identitu si od začátku roku vyzkoušelo čtvrt milionu lidí

Podle některých vláda měla EET využít při nastavování covidové podpory. Měla by jasný přehled o tom, jak jsou na tom jednotliví podnikatelé. Komu podporu dát, komu ji nedat a nepřiznávat ji plošně.

Folwarczny za pozitivní označil snížení administrativy a zrušení superhrubé mzdy nebo stravenkový paušál.

„Pozitivní je také snaha o digitalizaci daňového přiznání prostřednictvím portálu Moje daně, pevně doufám, že jeho funkce se ještě dále rozšíří. Důležitou roli v další digitalizaci bude rovněž využití takzvané bankovní identity BankID,” dodal Folwarczny.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here