Průměrná hrubá mzda dosáhla ve třetím čtvrtletí 37 499 Kč

736
prumerna_hruba_mzda
Foto: Pixabay.com

Průměrná hrubá mzda na počet zaměstnanců v národním hospodářství činila ve 3. čtvrtletí 37 499 Kč. To je o 2 012 korun více než ve stejném období loni. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Meziročně tak vzrostla průměrná nominální mzda v letošním 3. čtvrtletí o 5,7 procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 4,1 procenta. Reálně tak průměrná hrubá mzda podle metodiky ČSÚ vzrostla o 1,5 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 1,5 procenta.

„Také ve třetím čtvrtletí se udržel vysoký mzdový růst ve zdravotní a sociální péči, tentokrát o osm procent. K nejvyššímu růstu ale došlo v činnostech v oblasti nemovitostí, konkrétně o 11,8 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

Naopak nejnižší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2020 byl v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti [+0,6 %], veřejné správě a obraně a povinném sociálním zabezpečení [+2,3 %].

Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí meziročně stoupla o 3 893 Kč

Upřesněme, že průměrná hrubá mzda je podíl mzdových prostředků [vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.] připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance.

„Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr,“ upřesnil ČSÚ.

Kolik činil ve 3. čtvrtletí medián mezd

Takzvaný medián mezd ve třetím čtvrtletí činil 32 979 korun. Vzrostl tak proti stejnému období předchozího roku o 5,7 procenta. U mužů dosáhl 35 086 korun, u žen byl 30 433 korun. Podle ČSÚ osmdesát procent zaměstnanců ve třetím čtvrtletí pobíralo mzdu v rozmezí 17 133 až 58 875 korun.

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí vzrostla na 35 285 Kč

Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení. To znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián.

„Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci,“ upozorňuje ČSÚ.

Dále dodal, že objem mezd se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 6,8 procenta. Počet zaměstnanců pak stoupl o 1,0 procenta.

Průměrná hrubá mzda za celý rok

Podle analytika Komerční banky [KB] Martina Gürtlera aktuální růst průměrné mzdy v ČR ve třetím čtvrtletí zpomalil v meziročním vyjádření z 11,4 procenta na již zmíněných 5,7 procenta. Hlavní důvod je podle něj vyšší srovnávací základna loňského 3. čtvrtletí, kdy již ekonomika zaznamenala částečné oživení. A také odezněl vliv druhého kola mimořádných odměn vyplacených v průběhu druhého čtvrtletí ve zdravotnictví a sociální péči.

„Ze svižného růstu nominálních mezd ve třetím čtvrtletí však významně ukrajovala inflace a reálné mzdy tak vzrostly v průměru pouze o meziročních 1,5 procenta,“ dodal.

Odměny za covid míří i k bezpečnostním složkám

Dodejme, že v 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná mzda podle ČSÚ 37 047 korun. V meziročním srovnání činil přírůstek 2 362 korun [+6,8 %]. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 procenta, reálně se mzda zvýšila o 3,6 procenta.

„Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá,“ upozornil ČSÚ.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here