V ČR pracuje 741 967 cizinců. Nejvíc je Slováků a Ukrajinců

2624
cizincu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Koncem loňska dosáhl počet cizinců pracujících v Česku 741 967 osob. Na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství se cizinci podíleli 14,2 %. Nejvíce jich pracuje ve zpracovatelském průmyslu.

Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ]. Podle něj loni počty cizinců zaměstnanců [644 164] i počty cizinců držitelů živnostenského oprávnění [97 803] vzrostly. Mezi cizinci-zaměstnanci u nás v roce 2020 převažovali muži [62,8 %]. Převaha mužů je patrná hlavně u skupiny občanů pocházejících ze zemí EU27. Mezi občany třetích zemí je podíl mužů o něco nižší.

„Počty cizinců zaměstnanců zaznamenaly loni růst o 3,6 procenta. Počty cizinců držitelů živnostenského oprávnění se zvýšily o 4,3 procenta. Zahraniční pracovníci hrají na domácím trhu práce důležitou roli a některá odvětví se bez nich neobejdou,” říká expertka na migraci z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ Jarmila Marešová.

Z hlediska typu registrace se u cizinců-zaměstnanců nejvíce navýšily počty informačních karet občanů Evropské unie. Od roku 2015 vzrostl jejich počet zhruba o 145 tisíc. Oproti tomu nejnižší přírůstek za uvedené období byl u držitelů takzvaných modrých karet, a to o pouhých 614 osob.

Z cizinců je u nás nejvíce Slováků a Ukrajinců

Mezi cizinci evidovanými úřady práce měli loni nejvyšší zastoupení občané Slovenska [204 294] a Ukrajiny [159 468]. Následovali Poláci, Rumuni, Bulhaři a Maďaři. Zejména počty Ukrajinců u nás od roku 2017 výrazně rostou. Což dle ČSÚ pravděpodobně souvisí se zavedením některých programů ekonomické migrace cílených právě na tyto zahraniční pracovníky.

„Dynamický vývoj však v posledním období můžeme sledovat například i u občanů Maďarska,“ upřesnili zástupci ČSÚ.

Vyřídit pracovní povolení pro cizince trvá čtyři měsíce i déle

Ve zpracovatelském průmyslu bylo loni zaměstnáno 31,2 procenta z celkového počtu cizinců-zaměstnanců ze zemí EU27. 24,9 procenta pak činili cizinci zaměstnanci z třetích zemí. Následují administrativní a podpůrné činnosti, zahrnující agenturní zaměstnávání, dále obchod a stavebnictví.

Firmy chtějí více otevřít pracovní trh lidem ze zemí mimo EU

Podle tříd klasifikace zaměstnání pracuje nejvíce cizinců-zaměstnanců jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Na tuto kategorii připadalo v roce 2020 celkem 28,8 procenta ze všech zahraničních pracovníků. V posledním období je však patrný trend rostoucího počtu podílu cizinců zaměstnaných i v kategoriích připadajících na polokvalifikované profese, tedy u obsluhy strojů a zařízení a u řemeslníků a opravářů. A současně narůstá také skupina cizinců vykonávajících kvalifikované práce.

Čechů dlouhodobě ubývá

Podle posledních statistik i nadále ubývá české populace. Na konci září 2021 byl počet obyvatel České republiky o 19,7 tisíce nižší než na počátku roku. Počet obyvatel země tak zůstal na konci třetího čtvrtletí pod hranicí 10,7 milionu.

„V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku obyvatel Česka ubývalo v důsledku vysokého počtu zemřelých. Druhé čtvrtletí bylo naopak celkově přírůstkové a v polovině roku byl počet obyvatel vyšší než na jeho počátku. Záporné saldo zahraničního stěhování ve třetím čtvrtletí nicméně číslo srazilo zpět dolů, a to k 30. září na 10,68 milionu,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Mezi přistěhovalými obyvateli tradičně převládali občané Ukrajiny [48 %] a Slovenska [11 %]. Mezi cizinci, kterým byl v průběhu prvních třech čtvrtletí ukončen pobyt na území ČR, bylo nejvíce Slováků [33 %], Němců [12 %] a Ukrajinců [10 %].

Kontrola pracovníků mimo země EU je nedostatečná, tvrdí lékaři

Na celkovém úbytku populace o 19,7 tisíce se podílely obě složky reprodukce. Zemřelých bylo o 18,2 tisíce více než narozených a bilance zahraniční migrace skončila se ztrátou 1,5 tisíce osob. V průběhu prvních tří čtvrtletí roku se živě narodilo 84,7 tisíce dětí, o 0,5 tisíce více než o rok dříve. Meziročně vzrostl počet dětí narozených jako druhorozené, prvorozených a dětí třetího a vyššího pořadí naopak ubylo.

Počet zemřelých v prvních devíti měsících roku dosáhl 102,9 tisíce. Meziročně došlo k nárůstu zemřelých o 17,7 tisíce, respektive o jednu pětinu. Nejvíce lidí u nás zemřelo v prvním čtvrtletí [13,8–16,8 tisíce měsíčně], naopak nejméně v červnu až září [8,6–8,9 tisíce měsíčně]. Z pohledu pětiletých věkových skupin největší počet zemřelých vykázala skupina 75–79letých, zatímco ve stejném období roku 2020 to byla kategorie osob 85–89letých.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here