Nekula zvažuje přesunutí SZIF do Brna a PGRLF do Olomouce

1765
SZIF
Náměstí Svobody v Brně / Foto: Statutární město Brno

Nový ministr zemědělství Zdeněk Nekula [KDU-ČSL] hledá úspory. Proto zvažuje přesunout Státní zemědělský intervenční fond – SZIF do Brna a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond [PGRLF] do Olomouce.

Pokud svůj plán prosadí, stěhování se dotkne stovek úředníků. Jenom SZIF zaměstnává přes tisíc lidí, z nichž velká část pracuje v Praze. Avšak, jak řekl nový ministr, úspory v rámci resortu zemědělství nesmí být jen o škrtech. Dle jeho slov musí být dlouhodobější a komplexní. A proto již zadal zpracování analýzy možného přesunu obou úřadů mimo Prahu.

„Analýza by nám měla odpovědět na to, zda a kolik by bylo možné tímto přesunem v budoucnu ušetřit peněz. Ať už díky levnějším pronájmům budov, službám nebo dostupnější pracovní síle mimo Prahu,“ uvedl ministr.

Lidovec Zdeněk Nekula se jako poslední ministr ujal funkce

SZIF by se dle jeho představ měl přestěhovat do Brna a PGRLF do Olomouce. O přesunu dalších organizací spadajících pod Ministerstvo zemědělství ČR [MZe ČR] Nekula, který je původem ze Znojma v Jihomoravském kraji, neuvažuje.

„Opakovaně se v minulosti hovořilo o tom, že ústředí některých institucí by bylo vhodné přestěhovat mimo Prahu. Důvody přitom nejsou jen ekonomické, ale i symbolické,“ vysvětlil ministr bez upřesnění, co je symbolického na stěhování úřadů mimo Prahu.

Stěhování do Brna a Olomouce ale není jisté

Ministr Nekula pro přesunutí obou úřadů argumentuje faktem, že dnes se lidé mohou kdykoli odkudkoli propojit přes videokonferenci. Dle jeho názoru tedy odpadá nutnost soustředit úřady v dojezdové vzdálenosti.

„Dokládá to třeba i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která dlouhé roky sídlí v Brně a funguje velmi dobře,“ upřesnil.

MZe ČR uvedlo, že další postup ve věci přestěhování svých dvou klíčových organizací mimo hlavní město, zveřejní až po zpracování a interním projednání analýzy.

SZIF má v současné době sedm regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť. Ty poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Ve Fondu podle jeho výroční zprávy z roku 2020 pracuje téměř 1 200 zaměstnanců. Na centrální pražské adrese v ulici Ve Smečkách pracuje přibližně třetina z nich. Dvě třetiny pak působí na jednotlivých pracovištích po celé ČR.

Oproti tomu PGRLF sídlí na Praze 8 v ulici Sokolovská. Dle své výroční zprávy z roku 2020 zaměstnává 115 pracovníků, včetně vedení [7 osob]. A není bez zajímavosti, že sám Zdeněk Nekula v letech 2015 až 2018 působil coby předseda představenstva státního PGRLF.

Co dělá SZIF a co PGRLF

SZIF je akreditovaná státní platební agentura pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů.

Aktuálně SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně jde o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

Černochová a Jurečka stopli směnu pozemků LČR a VLS ČR

Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování půjček a úvěrů, či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů. Programy jsou určené pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. PGRLF také poskytuje přímou podporu pojištění a nákupu zemědělské půdy a podporu ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF.

Odkud na ministerstvo přichází Zdeněk Nekula

Vysvětlení, proč nový ministr neuvažuje o přesunutí některého či obou z úřadů například do Ostravy, která nabízí ještě nižší nájmy a levnější pracovní sílu, lze asi hledat v jeho zázemí. Nekula totiž pochází z obce Těšetice na Znojemsku [Jihomoravský kraj]. V letech 1988 až 1992 vystudoval obor provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě VŠ zemědělské v Brně. Po ukončení studia pracoval v letech 1992 až 2000 ve Znojmě a opět v Brně, to na okresních pobočkách.

V roce 2008 kandidoval v krajských volbách za KDU-ČSL do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, ale neuspěl. Voliči ho zvolili až ve volbách v roce 2012. Ve volbách 2016 opět neuspěl, ale poté opět uspěl ve volbách v roce 2020. V Jihomoravském kraji kandidoval i ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013, byť neúspěšně.

Loni v listopadu se stal kandidátem KDU-ČSL na post ministra zemědělství v nynější vládě Petra Fialy [ODS]. Ten je shodou okolností taktéž z Brna, kam by se měl podle plánů jeho ministra zemědělství stěhovat SZIF.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here