Online formulář pro daňová přiznání je tu. A s ním i termíny daní

9567
danova_priznani
Ilustrační foto: Pixabay.com

Nový elektronický formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období 2021 je dostupný. Daňová přiznání v listinné podobě letos fyzické osoby bez sankce podávají nejpozději do 1. 4. 2022, elektronicky pak do 2. 5. 2022.

Aktualizovaný formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od úterý 15. února již všem dostupný. Vyplnit ho mohou daňoví poplatníci v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu [EPO] nebo v Daňové informační schránce plus [DIS+].

„Zveřejněním nového formuláře je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání ve stanoveném formátu a struktuře. Od zveřejnění jsou osoby povinně podávající daňové přiznání elektronicky povinny tak učinit,“ informovala Finanční správa ČR [FS ČR].

Pracovníci FS ČR současně doporučují daňová přiznání podávat prostřednictvím elektronického podání přes online finanční úřad Moje daně. Ten funguje na stejnojmenném webu www.mojedane.cz.

Daňová přiznání se dají podat elektronicky, ale i papírově

Daňoví poplatníci se do aplikace přihlašují vícero způsoby. A to s pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

„Díky podání přes Online finanční úřad je možné přiznání podat až do 2. května,“ upozorňuje Finanční správa ČR.

Nicméně i letos mohou lidé svá daňová přiznání podávat v listinné podobě, tedy papírově. Formuláře pak osobně odevzdají na podatelnách finančních úřadů ve svém regionu. Anebo jej zašlou na svůj finanční úřad poštou.

Zálohy živnostníkům v roce 2022 strmě navýší rychlý růst mezd

Všichni, kdo mají založenou datovou schránku, nebo jim její používání ukládá zákon [právnické osoby, aj.], pak podávají daňová přiznání vždy jen elektronicky. Stejná povinnost platí i pro daňové subjekty, u kterých ověřuje účetní závěrku auditor.

Lhůty pro odevzdání DAP v roce 2022

Nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě připadá v roce 2022 na pátek 1. dubna 2022. Pro elektronická přiznání se termín podání prodlužuje stejně jako loni o další měsíc. Zákonná lhůta, kdy tedy nehrozí sankce za jeho pozdní odevzdání, letos připadá pro elektronicky podaná přiznání na pondělí 2. května.

Zúčtování záloh není jediný nástroj k získání daňové vratky

Pokud přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, trvá lhůta pro podání až do 1. července 2022.

Termíny pro úhradu daně z příjmů a přeplatek na dani

Svou splatnost má i vzniklá daňová povinnost. Termíny pro zaplacení daně se shodují s termíny pro podání daňových přiznání. Ti, kteří podávají formuláře v listinné podobě, tedy musejí daň úřadu poukázat nejpozději do 1. dubna, v případě elektronického formuláře pak do 2. května 2022.

Přičemž daně lze finančnímu úřadu zaplatit bezhotovostně například s pomocí internetového bankovnictví a samozřejmě i bankovním příkazem. A stále ještě fungují platby formou poštovní poukázky a hotově přímo na pokladně finančního úřadu.

Paušální daň od ledna 2022 vzroste o 525 Kč na 5 994 Kč

Příjemným výsledkem daňového přiznání je přeplatek na dani. Pro jeho včasnou úhradu ze strany finančního úřady ale nesmí daňový poplatník zapomenout formulář přiznání na jeho poslední straně podepsat. Stejně tak je vyplacení vratky podmíněno i vyplněním a podepsáním žádosti o vrácení přeplatku. Ten je na úplném konci dokumentu.

„Aby žádost o přeplatek byla platná, musí být totiž samostatně podepsána,“ připomíná FS ČS s tím, že právě na tuto skutečnost poplatníci v praxi často zapomínají. A proplacení přeplatku se tím zbytečně prodlužuje.

Opakování je matka moudrosti, platí to i u daní

Daňové přiznání podává každý živnostník a podnikatel, ale i část zaměstnanců a ostatní občané, například senioři a studenti, jejichž příjmy nejsou osvobozeny od daně z příjmů nebo zdaněny srážkovou daní. A současně měli tito lidé v roce 2021 roční příjmy spadající do předmětu daně z příjmů vyšší než 15 tisíc korun.

A přiznání podle FS ČR podává i subjekt v daňové ztrátě. Pokud má poplatník příjmy ze zaměstnání a případně ještě další příjmy, třeba ze samostatné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů, či jiných činností, pak odevzdává daňové přiznání již při překročení částky šest tisíc korun.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here