Zúčtování záloh není jediný nástroj k získání daňové vratky

5408
zuctovani_zaloh
Foto: Pixabay.com

O roční zúčtování záloh daně z příjmů za rok 2021 žádají zaměstnanci svého zaměstnavatele nejpozději do 15. února. Při opomenutí pak přeplatek či daňový bonus získají i podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

O roční zúčtování záloh daně z příjmů a daňového zvýhodnění za předchozí rok žádají zaměstnanci u svého zaměstnavatele každoročně nejpozději do 15. února. Ovšem pouze v případě, že za dané období nejsou povinni podat daňové přiznání a současně měli příjmy ze závislé činnosti, tedy zaměstnání.

Zpracování ročního zúčtování záloh daní z příjmů zaměstnavatelem má pro zaměstnance nejednu výhodu. Administrativně za ně totiž vypořádá daňové povinnosti za celý předchozí rok. Případně je po dodání podkladů do zmíněného 15. února ještě poupraví. Zaměstnanec se pak může těšit na daňovou vratku nebo daňový bonus za děti.

„V rámci ročního zúčtování je možno napravit některá opomenutí. Jestliže například zaměstnanec včas neučinil u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani, nebo pokud v průběhu zdaňovacího období včas neprokázal zaměstnavateli některé rozhodné skutečnosti pro uplatnění příslušných slev na dani nebo na daňové zvýhodnění,“ potvrzuje ve svých pokynech Finanční správa ČR [FS ČR].

Vyšší zvýhodnění na děti dostanou rodiče až příští rok

Dodává, že odpovědnost za správné zúčtování daňové povinnosti u daně z příjmů zaměstnance pak nese plně zaměstnavatel. Navíc se roční zúčtování provádí vždy jen ve prospěch poplatníka. To znamená, že případný nedoplatek se už nevybírá. To na rozdíl od zaměstnance, který si daňové přiznání podává sám.

„Zaměstnanec, jehož úhrnný příjem nedosáhne šestinásobku minimální mzdy, dokonce ani neztrácí nárok na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, kdy u něj zdanitelný příjem dosáhl alespoň výše 1/2 minimální mzdy,“ doplňuje výhody ročního zúčtování záloh provedené zaměstnavatelem FS ČR.

Roční zúčtování záloh vs. daňové přiznání

I přesto může být u zaměstnance poslední šancí na to, jak získat vrácení přeplatku na dani nebo doplacení daňového bonusu, právě daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Základní lhůta pro jeho podání je letos do 1.4. 2022. V případě elektronického podání pak až do 2.5.2022. Této možnosti pak podle FS ČR obvykle využívají zaměstnanci, kteří zkrátka zapomenou nebo nestihnou požádat o roční zúčtování daní v zaměstnání. Anebo mzdové účetní včas nedoručí některá potvrzení, bez kterých jim nemůže daňovou povinnost upravit, respektive ponížit.

„To znamená, že podá [zaměstnanec] daňové přiznání dobrovolně, aniž mu tuto povinnost zákon ukládá, a prakticky jen za účelem vrácení přeplatku na dani či doplacení daňového bonusu,“ potvrzuje FS ČR.

Roční zúčtování záloh: slevy a odčitatelné položky

V ročním zúčtování si zaměstnanci zajistí slevu na dani, pokud své mzdové účetní nebo si sami v daňovém přiznání uplatní slevu na manželku nebo manžela. Ovšem pouze za předpokladu, že jeden z manželů neměl v daném roce příjem vyšší než 68 tisíc korun. Teprve pak získají v ročním zúčtování z již odvedené daně zpět až 24 840 korun. Do účtárny nebo k daňovému přiznání o tom ale musí pracovník vždy doložit čestné prohlášení o příjmu.

Slevu na dani v ročním zúčtování zajistí i potvrzení o zaplaceném poplatku za mateřskou školu. Za rok 2021 si jeden z rodičů sníží daň nejvýše o 15 200 korun. Výše slevy za školku se totiž odvíjí od aktuálně platné minimální mzdy.

Daň sníží i úroky z úvěru na bydlení a příspěvky na penzi

Na rozdíl od slev na dani, které přímo poníží již vypočtenou daň, si zaměstnanci, stejně jako živnostníci v daňovém přiznání, snižují základ daně o odčitatelné položky. Zřejmě o největší část poníží daňový základ, ze kterého se vypočítává 15% daň z příjmů, úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Pokud je tedy zaměstnanec použil na pořízení si vlastního bydlení. Horní hranice pro odpočet zaplacených úroků u hypotéky sjednané před 1. lednem 2021 je 300 tisíc korun na rok. Majitelé nemovitostí s vkladem do katastru po tomto termínu si odečítají nejvýše 150 tisíc korun ročně.

Inflace zdraží i vaši hypotéku. Je tu pět změn, které mění vše

Při první žádosti o uplatnění úroků se dokládá mimo potvrzení o zaplacených úrocích ještě výpis z katastru nemovitostí a také smlouva o úvěru. Odpočet si pak může v ročním zúčtování uplatnit buď pouze jeden z účastníků, nebo všichni. Pak se částka mezi ně rozděluje poměrným dílem.

Příspěvky do penzijního spoření a životní pojištění

Mimo úroky z úvěru na bydlení získávají zaměstnanci vratku na dani také díky příspěvkům zaslaných do penzijního spoření. Maximální daňovou úsporu ve výši 3 600 korun získají účastníci penzijního spoření při roční úložce v celkové výši 36 tisíc korun, kdy si základ daně snižují až o 24 tisíc korun. Základ daně se totiž snižuje až od částky, která převyšuje 12 tisíc korun za rok.

Pozůstalost z penzijního spoření bývá i bez státního příspěvku

O částku až 24 tisíc korun ale bez podmínky minimálního limitu 12 tisíc korun si zaměstnanci ponižují základ daně o příspěvky na životní pojištění. A odečitatelnou daňovou položkou do tří tisíc korun jsou i příspěvky odborům. Dále poskytnuté dary příspěvkovým organizacím, investice do vzdělávacích kurzů nebo darování krve, orgánu a tkání.

Daňovou vratku nebo daňový bonus na děti zaměstnanci po ročním zúčtování poukáže jeho zaměstnavatel na bankovní účet obvykle v březnové výplatě. Ta se obvykle vyplácí v první polovině dubna.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here