Nedodržování ESG bude do budoucna problém, vědí firmy

479
firmy
Ilustrace: Pixabay.com

Pro mnohé české a slovenské firmy jsou principy udržitelnosti [ESG] již pevnou součástí firemní kultury. Většina z nich ESG považuje i za konkurenční výhodu. Alespoň to vyplývá z aktuálního průzkumu UniCredit Bank [UCB].

Na druhé straně je třeba uvést, že banka provedla průzkum mezi celkem 50 českými a slovenskými firmami, které mají v oblasti ESG již nějaké zkušenosti. Z průzkumu i tak vyplynulo, že například ekologické nakládání s odpady je samozřejmé pro 64 procent oslovených firem. Na to, zda je to málo či hodně, průzkum odpověď nedává. Tak jako tak 50 procent firem cíleně snižuje emise uhlíku a současně využívá obnovitelné zdroje energií.

Jaké z níže uvedených oblastí ESG uplatňujete nebo plánujete uplatňovat?

[Zdroj: UCB]

Až 82 procent oslovených firem pak udržitelnost vnímá jako součást vlastní i mateřskou společností nastavené firemní kultury. 68 procent dotázaných považuje uplatňování principů ESG za konkurenční výhodu. Vycházejí přitom z předpokladu, že společnosti, které na udržitelnost nedbají, budou mít v blízké budoucnosti potíže se získáváním financí.

Firmy, které chtějí úvěr, budou podávat ESG report

Téměř pětina [18 %] firem uvádí, že je k dodržování principů motivuje tlak zdola. Ať už jde o dodavatele, obchodní partnery, zákazníky či uchazeče o zaměstnání. Podobný počet [21 %] firem uvedlo, že je k větší udržitelnosti tlačí převážně právní závazky.

Firmy do principů ESG tlačí i rychle zdražující energie

Nejvíce napříč firmami rezonují nepřekvapivě témata spojená s ekologií. Podniky již dnes běžně zajišťují ekologické nakládání s odpady, snižují emise uhlíku a podporují využívání obnovitelných zdrojů. Současná energetická krize a s ní související růst cen energií je téma i pro všechny firmy v České republice. Pokud se snaží ušetřit na energiích, z dlouhodobého hlediska je nejvýhodnější zainvestovat do ekologičtějších zdrojů energie.

S energetickým zákonem poslanci schválili i změny v ERÚ

Byť v Česku je ESG podle průzkumu banky stále primárně o ekologických tématech, firmy začínají stále více řešit i zbylé dva pilíře. Tedy nejen ten environmentální, ale i společenský spolu s principy odpovědného řízení firmy [governance].

Čtyři z deseti firem [39 %] se zavazují udržovat inkluzivní firemní kulturu. Stejný počet prosazuje podporu vzdělávání a školství. A neméně důležitá je podpora lokálních komunit.

Firmy k udržitelnosti nebude nikdo nutit, ale bez ní se neobejdou

Dle autorů průzkumu firmy dobře vědí, že pro potenciální zaměstnance a širokou veřejnost se téma udržitelnosti stává čím dál důležitějším. Čechům záleží na tom, jak se firmy chovají k zaměstnancům a ke svému okolí. Dodržování zásad společenské odpovědnosti v podnikové sféře a zároveň trvalé udržitelnosti považuje za důležité 93 procent lidí. Což vyplynulo již z prosincového průzkumu UCB.

ESG ve firmách řeší “kdekdo”

Průzkum dále ukázal, že ve společnostech má na starosti implementaci ESG principů nejčastěji samo vedení společnosti [55 %]. Málokterá má k dispozici specializovaného zaměstnance [10 %]. V některých případech řeší ESG oddělení marketingu a lidských zdrojů. Tento fakt neplatí jen pro tuzemsko. Podle průzkumu společnosti Deloitte z konce roku 2021 panuje podobná situace i ve firmách ve Spojených státech. Pouze 21 procent tamních firem mělo loni specializovaný tým pro řešení ESG témat.

Svaz průmyslu má nový tým pro ESG. Vede ho Petr Jonák

Informace o ESG čerpají firmy hlavně z médií [55 %] a sociálních sítí [39 %]. Pro bezmála třetinu firem je pak rozhodující ukazatel nařízení vlády a veřejných institucí, popřípadě doporučení neziskových organizací.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here