Svaz průmyslu má nový tým pro ESG. Vede ho Petr Jonák

814
Svaz_prumyslu
Petr Jonák / Foto: SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] má nový expertní tým pro udržitelnost. Jsou v něm zástupci členských podniků, oborových asociací i akademické organizace. Hlavou týmu je člen představenstva SP ČR Petr Jonák.

Svaz průmyslu a dopravy chce pomoci svým členům v adaptaci na nové trendy a povinnosti v oblasti ESG, včetně implementace cílů OSN Agendy 2030 a udržitelného rozvoje [SDGs]. Úkolem expertního týmu pro udržitelnost SP ČR bude projednávání a příprava stanovisek k oblastem legislativy souvisejících s udržitelností a ESG. Příkladem je chystaná unijní směrnice o podávání zpráv ze strany podniků o udržitelnosti [CSRD]. Ta dále rozšiřuje původní směrnici o podávání zpráv z nefinančních oblastí.

Evropská komise zveřejní pravidla pro due diligence ESG

Tým Svazu průmyslu a dopravy ČR si klade za cíl i přípravu odborných seminářů, školení a programů pro členskou základnu.

„Udržitelný rozvoj je jednou z priorit a cílů Evropské unie a je předmětem mnoha legislativních diskuzí a záměrů na evropské i globální úrovni, které budou mít dopad i na podniky operující v Česku,“ uvedla generální ředitelka SP ČR a členka výkonného předsednictva Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Dagmar Kuchtová.

Dodala, že Svaz vnímá tuto oblast jako jednu ze svých zastřešujících priorit a svým novým expertním týmem nabízí pomocnou ruku svým členům.

Radek Špicar bude viceprezident BusinessEurope

Dodala, že SP ČR usiluje v koordinaci s partnery o zabránění neúnosné administrativní zátěže firem plynoucí z některých uvažovaných systémů reportování. K tomu využije své členství v BusinessEurope a jeho pracovních skupinách.

Expertní skupinu povede Petr Jonák

Expertní skupinu zakládá člen představenstva SP ČR a ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost společnosti T-Mobile Petr Jonák. Toho letos v lednu ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková [KDU-ČSL] jmenovala členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

„Udržitelnost vnímáme ve všech třech pilířích konceptu ESG. Dnes ve veřejné debatě výrazně převládá pilíř „E“ – Environment. Čili diskuze o životním prostředí a klimatu. Zapomínat na zbylé dva pilíře Social a Governance by však bylo chybou,“ říká Jonák.

Firmy, které chtějí úvěr, budou podávat ESG report

Potvrzuje, že udržitelnost a cíle ESG budou v dalších letech jedním z největších impulzů inovací. Vnímá je i jako nutnou podmínku udržení konkurenceschopnosti. Zároveň upozorňuje, že nesprávná regulace může firmám ale ublížit.

Petr Jonák se v minulosti podílel na strategiích konkurenceschopnosti Česka. Byl člen Národní ekonomické rady vlády [NERV]. Jeho aktuálním úkolem i expertního týmu bude koordinovat práci k Druhé ekonomické transformaci.

Svaz průmyslu a dopravy a jeho expertní týmy

Nový expertní tým [ET] pro udržitelnost doplní dalších 14 oblastí, kterým se SP ČR systematicky věnuje. V týmech působí odborníci převážně z řad členů a vytváří stanoviska k projednávaným legislativním návrhům. Mezi expertní týmy SP ČR patří například: ET pro digitální ekonomiku, ET pro zaměstnanost, ET pro environmentální politiku, ET pro energetickou a klimatickou změnu, EU tým, ET Platforma exportérů a další.

Svaz průmyslu a dopravy volá po druhé ekonomické reformě

Podle zástupců Svazu udržitelnost a ESG už není téma pouze k diskuzi, ale stalo se integrální součástí finančních trhů a byznysových strategií podniků. Současně se tyto oblasti stávají předmětem připravované unijní a národní regulace.

„To si vyžádá intenzivní dialog mezi firmami, zaměstnavateli, vládou i dalšími institucemi,“ dodává Svaz na svých stránkách.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here